Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde

GLAD: – Man kan si at vi har laget et slags mini-trepartssamarbeid her og lagde lokale avtaler - fordi sentrale ting tar tid å få på plass, sier Dragan Zerajic, leder av Nord-Trøndelag legeforening.

Her lagde kommunen sin egen fastlegeplan

Levanger kommune tilbyr alle leger utvidet basistilskudd.

Publisert: 2020-06-10 — 15.14
Denne artikkelen er over ett år gammel.

I april vedtok Levanger kommune en femårs-plan for legetjenester, som gjelder fra årsskiftet.

– Hardt og intenst arbeid
En tilskuddsordning for næringsdrivende fastleger gir leger i spesialisering 100 prosent basistilskudd, og spesialister får tilskudd som tilsvarer 50 prosent av basistilskuddet.

LES OGSÅ
– Fastlønnsavtaler tvinger seg frem

– Dette er et hardt og intenst arbeid de siste årene som har gitt dette resultatet, sier Dragan Zerajic, leder av Nord-Trøndelag legeforening. Han er også styremedlem i Allmennlegeforeningen.

– Man kan si at vi har laget et slags mini-trepartssamarbeid her og lagde lokale avtaler - fordi sentrale ting tar tid å få på plass.

–  Vi er fornøyd med at Handlingsplanen, som inneholder mange av de rette tiltakene, men likevel mener vi at tiltakene ikke vil stabilisere ordningen.

– Det haster med en betydelig styrking av finansieringen. Vi mener det samlede behovet for fastlegeordningen er betydelig høyere enn det som det regjeringen legger opp til, sier Zerajic, til Dagens Medisin.

Tillitsvalgt for fastlegene i Levanger kommune, Imad Hamadeh, forteller om bra respons på avtalen:

– Vi har utlyst en stilling nå, og til denne var det mange flere søkere enn det tidligere har vært. Det er vedtatt i kommunestyret men ikke iverksatt, men legene som startet vil få dette forskuttert.

– Tiltaket vil nok hjelpe oss i rekrutteringen. Modellen er i tråd med de nasjonale føringene om at hovedmodellen er næringsdrift. Og så er den lett å administrere, sier Hamadeh.

– Dette ga umiddelbar effekt, vi har fått en fantastisk respons, som vi ikke har hatt på ti år, forteller han.


– Dette vil ta unna mange av kostnadene til drift, som nettopp er det som skremmer unge folk fra fastlegeyrket.

Nils Kristian Klev, leder av Allmennlegeforeningen, viser til at Levanger kommune nå gjør et rekrutterende og stabiliserende tiltak der kommunen utvider basistilskuddet.

–  Hva tenker du om at også denne kommunen, som flere andre, går sine egne veier for å sikre rekrutteringen?

–  Vi har lenge hevdet at økonomien i fastlegeordningen er for dårlig, det blir stadig flere arbeidsoppgaver og vi har ikke blitt tilstrekkelig kompensert for økt tidsbruk slik at en kan redusere listelengden. Inntektsutviklingen har stått stille til tross for betydelig lengre arbeidsuker. Fastlegekrisen dreier seg om rekrutteringsvansker og at flere erfarne leger slutter eller vurderer å slutte. Mye av dette handler om total arbeidsbelastning, sier Klev.

– I Levanger får legene nå hjelp til driftsutgiftene, som skremmer mange yngre leger fra å gå inn i fastlegeyrket?

– Ja, det gir økt trygghet og mer håndterbar arbeidsbelastning med mulighet for kortere lister. At kommunen her bedrer økonomien er positivt og vi håper flere kommuner ser verdien av en stabil fastlegeordning. Handlingsplanen inneholder mange gode tiltak, men omfanget og farten på innføringen gjør at kommunene fortsatt må gjøre ekstratiltak for å sikre god legedekning, sier Klev.

 • Kommunen betaler ut basistilskudd til fastlegene basert på rapporter fra fastlegeregisteret.

 • Basistilskuddet per pasient fra kommunen er regulert i avtalen mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS, RHF-ene og Legeforeningen.

 • Fastlegerapportene viser tallet på pasienter på listene, og danner grunnlaget for utbetalingen av basistilskuddet til legene.

  Kilde: Helfo

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!