Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde

NYE METODER: Flere nye metoder ble innført etter dagens møte i Beslutningsforum, som ledes av administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge.

Foto: Vidar Sandnes

Innfører flere kreft-legemidler

Beslutningsforum for nye metoder vedtok i dag å ta i bruk to legemidler mot eggstokk-kreft og ett legemiddel mot beinmargskreft.

Publisert: 2020-05-25 — 14.10

Fem nye metoder og et sett vurderingskriterier ble vurdert i møtet i Beslutningsforum for nye metoder mandag. Forumet består av de administrerende direktørene for de fire regionale helseforetakene og vedtar hvilke metoder som skal tas i bruk i den offentlige helsetjenesten.

Innfører PARP-hemmere

Forumet vedtok å innføre to legemidler mot eggstokk-kreft. Begge legemidlene er så kalte PARP-hemmere.

Niraparib (Zejula) innføres til vedlikeholdsbehandling av pasienter med tilbakefall av BRCA-negativ, platinasensitiv, høygradig serøs kreft i eggstokkepitel eller eggleder eller primær bukhinnekreft, med fullstendig eller delvis respons på platinabasert kjemoterapi. Behandlingen kan tas i bruk fra 1. juli.

Olaparib (Lynparza) tas i bruk som monoterapi til vedlikeholdsbehandling av pasienter med tilbakefall av platinasensitiv høygradig serøs eggstokkreft (BRCA-negativ). Legemiddelet kan tas i bruk fra 25. mai.

Legemiddel mot beinmargskreft

Denosumab (Xgeva) innføres til forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos voksne med myelomatose som ikke kan bruke standardbehandling med bisfosfonater.

Skjelettrelaterte hendelser er blant annet patologiske frakturer og ryggradskompresjon.  På sine nettsider oppgir Nye metoder at legemiddelet gir både helsegevinst og kostnadsinnsparing sammenlignet med ingen behandling. Legemiddelet kan tas i bruk fra 1. juli.

Det forutsettes at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen for alle legemidlene for innføring.

Veiledende kriterier

Beslutningsforum har også vedtatt veiledende kriterier for bruk av skjønn ved hurtig metodevurdering av følgetilstander. Kriteriene gjelder vurdering av absolutt prognosetap ved behandling av plager eller sykdommer som følge av hovedtilstand.

Fikk nei

Beslutningsforum for nye metoder sa nei til å innføre ocrelizumab (ocrevus) til behandling av primær progressiv multippel sklerose (PPMS).

– Det foreligger ikke dokumentasjon for at effekten av ocrelizumab er større enn ved bruk av rituksimab, heter det på Nye metoders nettsider.

Legemiddelet kaplasizumab (Cablivi) mot den autoimmune sykdommen ervervet trombocytopenisk purpura (aTPP) innføres heller ikke.

– Det er betydelig usikkerhet knyttet til størrelsen på den dokumenterte effekt, og prisen er alt for høy, skriver Nye metoder.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!