Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Nye metoder opererer i et korona-vakuum

Det er underlig at Beslutningsforum nå i Covid-19-pandemien sier nei til midlertidig å godkjenne medisiner som reduserer smitterisikoen for alvorlig syke kreftpasienter.

Publisert: 2020-05-07 — 15.07

Olav Ljøsne


Innlegg: Olav Ljøsne, leder av Blodkreftforeningen, skrevet på vegne av foreningens hovedstyre

KORONA-SITUASJONEN har satt sitt preg på store deler av det norske samfunnet. Regjeringen har sammen med et samlet Storting vurdert smittevernstiltakene som så viktige at kostnadene i form av milliardtap av skatteinntekter, rekordstor arbeidsledighet, konkurser og stengte skoler, har vært helt nødvendig. Sykehusene har forskjøvet operasjoner og annen aktivitet. Målet har vært å sikre at helsevesenet er klar til å håndtere effekten av korona-pandemien.

IKKE SMART NOK? Samtidig er kreftpasienter identifisert som en særlig sårbar gruppe i forhold til korona-smitte, på grunn av kreftbehandlingenes effekt på immunsystemet.

Man skulle tro at smarte behandlingsløsninger som reduserer en del pasienters smittepotensial, og behandlinger som reduserer belastningen på helsevesenet, ble prioritert. Rent praktisk snakker vi om behandlinger pasientene kan ta hjemme: I første rekke tabletter, men også selvadministrerte sprøyter – istedenfor intravenøs behandling, som må gis på sykehusene.

BELASTNINGEN. Blodkreftforeningen har rettet søkelyset mot å få på plass vedlikeholdsbehandling med Revlimid, og vi har nylig vært i kontakt med Nye Metoder med tanke på å få omgjort beslutningen om å si nei til medisinen Ninlaro. Begge behandlingene gis som tabletter og kan enkelt tas hjemme i stedet for at pasientene må reise jevnlig inn til sykehuset.

I tråd med regjeringens og helseministerens prioriteringer rundt smittevern, hadde vi forventet at Nye Metoder hadde hastevedtatt begge behandlingene. Med et pennestrøk ville sykehusene ha fått redusert belastningen – og blodkreftpasientene ville ha unngå smitterisikoen ved å reise regelmessig på sykehusene for å få behandling.

En midlertidig innføring av smartere medisiner, er lavthengende frukter

Dette har ikke skjedd.

KORONA-VAKUUM? Det kan virke som om Nye Metoder og Beslutningsforum befinner seg i et koronavakuum – og som den eneste institusjonen i Norge ikke har tatt innover seg situasjonen som nasjonen, sykehusene, pasientene og befolkningen befinner seg i.

Helseministeren har gjennomført flere dyptgående og omfattende vedtak med forankring i de midlertidige koronalovene.

En midlertidig innføring av smartere medisiner, er lavthengende frukter i denne sammenhengen.

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

KOMMUNELEGER VARSLER OM HØYT ARBEIDSPRESS

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!