Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Også eldre koronapasienter må få behandling i sykehus

I Oslo virker det som om høy alder hindrer tilgang til nødvendig helsehjelp. Hjemmeboende eldre som blir syke, må legges inn på sykehus og behandles der. Dagens praksis er diskriminerende og sannsynligvis lovstridig. Den må opphøre.

Publisert: 2020-04-24 — 20.34
Denne artikkelen er over to år gammel.

Aina Stenersen


Kronikk: Aina Stenersen (Frp), leder av Helse- og sosialutvalget, Oslo bystyre
Maren Rismyhr (Rødt), medlem av Helse- og sosialutvalget, Oslo bystyre 
Lene Haug, leder av Helsepartiet Oslo

I OSLO DØR de fleste koronasyke på sykehjem. 53 mennesker har mistet livet i Oslo. 35 har dødd i kommunale institusjoner og en hjemme. På sykehusene har det vært 18 dødsfall, ifølge VGs ferske oversikt for Covid-19-dødsfall i Oslo. Nå må flere eldre få hjelp på sykehus.

Helsedirektoratets veileder anbefaler at mennesker som har hjemmetjenester, bor på sykehjem eller i omsorgsboliger ikke skal legges inn på sykehus for koronasykdom.

Maren Rismyhr

DISKRIMINERING? Førsteutkastet til veilederen møtte sterk motstand. Personer over 80 år skulle nedprioriteres, og i en ekstremsituasjon ble grensen satt ved 60 år. Dette meldte NRK etter å ha fått tilgang til et internt notat. Motstanden var så stor at dette umiddelbart ble endret, og helseminister Bent Høie (H) forsikret om at alder ikke skulle være avgjørende.

I Oslo virker det likevel som om høy alder hindrer tilgang til den nødvendig helsehjelp.

Sykehusleger sier det nå kommer inn svært få akuttpasienter, og de har innstendig oppfordret folk til å søke helsehjelp dersom de har symptomer på koronasykdom eller andre helseproblemer. Til vanlig utgjør de eldre pasientene det store volumet av akuttpasienter. Hvorfor er de borte?

OVERRASKENDE. Denne uken sa Torgeir Bruun Wyller, UiO-professor og overlege ved geriatrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus (OUS), til Aftenposten at han er overrasket over at det er så få eldre som får intensivbehandling for Covid-19: «Tallene viser at det er få pasienter over 70 år som er innlagt på intensivavdelingene».

Bruun Wyller mener at spreke eldre vil ha nytte av respiratorbehandling. Han er redd for at det har bredt seg en oppfatning av at eldre pasienter med Covid-19 ikke skal legges inn på sykehus.

UiO-professoren understreker at pasienter også kan få annen viktig støttebehandling på sykehus.

STOPP DENNE PRAKSISEN! Oslo har opprettet en kommunal Covid-19-enhet på Solvang Helsehus for å avlaste sykehusene. Tilbudet kan være godt egnet til rehabilitering av koronapasienter, men hjemmeboende eldre som blir syke, må etter vår mening legges inn på sykehus. Dagens praksis er diskriminerende og sannsynligvis lovstridig. Den må opphøre.

Situasjonen i Oslo er alvorlig. Vi trenger nye retningslinjer, og vi vil ta initiativ til en grundig undersøkelse av hva som skjer i bydelene og sykehjemmene

Det er opprettet 63 plasser på helsehuset. Rundt 50 skal være innlagt. Fem er allerede døde. Helsehuset har ikke respiratorer. Dette var tema i Helse- og sosialutvalget i Oslo i forrige uke, der sykehjemdirektør Helge Jagmann sa følgende: «Dette betyr at de er på steder hvor de får veldig mye hjelp, men de kommer altså ikke på respirator. La meg være helt tydelig på det. Det går noen grenser her».

MÅ VURDERES INDIVIDUELT. Siden lungesvikt er den vanligste og mest dødelige komplikasjonen ved sykdommen, er helsehjelpen som tilbys ved Solvang helsehus, neppe forsvarlig. Ved OUS Ullevål var geriatrisk avdeling klargjort for Covid-19-pasienter. Avdelingen er nå tilbake i vanlig drift, men sykehuset har fortsatt en operativ koronapost som lett kan utvides. Argumentet om at sykehjemsbeboere er for skrøpelige til å transporteres over til et nytt miljø, kan ikke brukes her. Mennesker som bor hjemme, skal få behandling i sykehus.

Eldre mennesker med fast sykehjemsplass må også få en individuell vurdering av om de kan ha behov for innleggelse på sykehus for behandling av Covid-19, selv om mange er for skrøpelige til å tåle respiratorbehandling. Sykehusene kan sørge for et helt annet nivå på behandlingen enn sykehjemmene har ressurser til.

GJELDER IKKE ALLE. I motsetning til geriatere og intensivleger vi har konferert med og som sier at Covid-19 er forbundet med en rekke veldig ubehagelige symptomer, som kvelningsfornemmelser, sterk angst, kvalme, sterk hodepine og magesmerter, mener Jagmann at symptomene ikke er spesielt plagsomme for eldre. «Når det hevdes at å dø av korona, er som å dø av langsom kvelning, så er ikke det en situasjon jeg kjenner meg igjen i. Vi må huske på at dette er våre aller skrøpeligste. De tåler knapt en influensa», sa han til helsepolitikerne i Oslo.

Jagmann mente også at sykehjemmene kunne gi omtrent likeverdig behandling som et sykehus. Helsebyråd Robert Steen gjentok noe lignende i Oslo bystyre 22. april. Steen og Jagmann mener at skrøpelige, og ofte demente, beboere på sykehjem har det best i kjente omgivelser der de kan få lindring og omsorg. Dette kan nok gjelde mange – og noen ønsker ikke mye behandling. Men det gjelder ikke alle. Praksis må endres slik at sykehus vurderes som et reelt alternativ.

REGJERINGENS RÅD. Så vidt vi kjenner til, har ingen av de 77 sykehjemsbeboerne som har, eller har hatt, Covid-19, vært innlagt på sykehus. 29 har mistet livet. Dette er 37,6 prosent. Dødeligheten er langt høyrere enn for dem over 80 år i Kina, som ifølge Forskning.no er på 13,4 prosent. Det er også stor fare for at dødeligheten kan stige. Så langt er det bare fire av de syke eldre som er erklært friske. Dette tyder på at den behandlingen sykehjemmene har mulighet til å gi, ikke er god nok når det kommer til å redde liv.

Den restriktive holdningen til sykehusinnleggelse skyldes trolig rådene i prioriteringsveilederen og helseminister Bent Høie. Han gjentok under regjerningens pressekonferanse 21. april (se opptak 32 minutter inn i sendingen) at sykehjemsbeboere flest ikke ville ha glede av sykehusbehandling Dette var for øvrig samme dag han annonserte at epidemien er under kontroll.

GRIP INN! Onsdag 22. april kom en rekke fagfolk ved Senter for medisinsk etikk med en kronikk i Dagbladet, som bør få varsellampene til å blinke. «Ofrer vi de gamle?», spurte forfatterne. De hadde fått henvendelser fra eldre som blir møtt med krav om å avstå fra behandling. En pasient i hjemmetjenesten ble kontaktet og bedt om å frasi seg fremtidig livreddende og livsforlengende behandling. Det var en eldre, men sprek og mentalt frisk pasient, som nå er redd for at han ikke vil få hjelp dersom han faller og brekker lårhalsen.

Situasjonen er alvorlig i Oslo, og vi vil ta initiativet til en grundig undersøkelse av hva som skjer i bydelene og på sykehjemmene.

Mye tyder på at eldre koronasyke i dag er fratatt retten til medisinskfaglig individuell vurdering og behandling på sykehus. Praksisen må opphøre umiddelbart. Helseministeren må gi nye retningslinjer. Også eldre koronapasienter må få behandling på sykehus.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Tilleggsopplysninger: Denne kronikken ble redaksjonelt sluttført kl. 20:34, og den tallmessige oversikten for koronasituasjonen i Oslo var oppdatert klokken 19:22. den 24. april 2020.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!