Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
USIKRE: Leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet har fått mange henvendelser fra gravide leger og jordmødre om Covid-19. Foto: Norsk Sykepleierforbund

Direktoratet snur – anbefaler at gravide helsearbeidere skjermes

Tillitsvalgtledere jubler over at Helsedirektoratet råder arbeidsgivere til å la gravide i helsetjenesten slippe å jobbe med Covid-19-pasienter.

Publisert: 2020-03-26 — 17.49

Saken er oppdatert.

Helsedirektoratet har høstet sterk kritikk fra Legeforeningen og Jordmorforbundet for ikke å inkluderere gravide da de tidligere i uken gikk ut og anbefalte at helsepersonell med høy risiko får unntak fra å arbeide med Covid-19-syke pasienter. Nå snur Helsedirektoratet.

På en pressekonferanse torsdag ettermiddag opplyste fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at Helsedirektoratet ber om skjerming av gravide.

– I helsetjenesten ber vi om at arbeidsgiver så langt som mulig skjermer eldre, kronisk syke og gravide helsearbeidere mot smitte av Covid-19 og heller bruker disse til arbeid med andre pasientgrupper, sa Nakstad.

Dette i tråd med rådene fra Folkehelseinstituttet for gravide og ammende

– Mange har vært usikre

Leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet svært glad for beskjeden fra direktoratet.

– Vi har fått mange henvendelser fra jordmødre og leger i ulike helseforetak og kommuner som har vært usikre på hvordan dette skulle håndteres. Gravid helsepersonell har vært redde for å bli utsatt for smitte, og vi har fått melding om at mange har vært i pasientrettet arbeid, sier Schjelderup til Dagens Medisin.

Hun berømmer spesielt St. Olavs hospital for å ha vært tidlig ute og fattet vedtak om å skjerme de gravide.

– Til nå har det vært opp til hver arbeidsgiver å bestemme og det har vært varierende praksis, så det er veldig fint og viktig at dette nå presiseres slik at praksisen blir lik.

Også Legeforeningens president Marit Hermansen er fornøyd med nyheten om at Helsedirektoratet oppfordrer til å la gravide ta andre oppgaver i helsetjenesten.

– Dette er en gledelig nyhet – vi er veldig glade for at de følger føre-var-prinsippet. Dette vil bli tatt veldig godt imot hos oss.

St. Olavs-direktør: - Ville skape trygghet

Ved St. Olavs hospital ble det besluttet forrige fredag at gravide ansatte ikke skal jobbe med pasienter med påvist Covid-19.

– Vi jobber tett med de ansattes organisasjoner, og de tok opp at det var mange gravide ansatte som følte usikkerhet rundt å skulle jobbe med pasienter med Covid-19. Vi laget derfor retningslinjer for å skape trygghet rundt dette, skriver administrerende direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital til Dagens Medisin på e-post.

Ifølge vedtaket fra 20. mars bør gravide ansatte generelt heller ikke jobbe med oppgaver som involverer direkte kontakt med pasienter med mistenkt Covid-19. Aasved oppgir at retningslinjene som ble besluttet forrige fredag nå samkjøres med føringer fra Folkehelseinstituttet.

Dette er Folkehelseinstituttets råd, som sist ble oppdatert fredag 20.mars:

«Helsepersonell med pasientkontakt har risiko for eksponering for koronasmitte fra syke personer som oppsøker helsetjenesten. Anbefalt smittevernutstyr skal benyttes av alt helsepersonell ved mottak og behandling av mistenkt eller sikker covid-19-syk pasient.

For helsepersonell som er gravide, er det ut fra et føre-var-prinsipp anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom, så langt det er mulig. Tilrettelegging gjøres i samråd med arbeidsgiver.

For helsepersonell som er gravide, og som også har svangerskapskomplikasjoner eller kroniske sykdommer som kan være forbundet med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 (se avsnitt om gravide og risikofaktorer ovenfor), anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko.

Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.»

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Elisabeth Sæther 27.03.2020 12.14.45

  Fagjordmor

  Det er prisverdig og klokt at gravide helsearbeidere nå skal skjermes, og bør settes til andre pasientoppgaver. Men hvordan vet vi at de da IKKE utsettes for smitte fra pasienter som ikke har symptomer, men som er smittebærere? Når man ikler seg seg smittevernutstyr, er man i det minste beskyttet. Det store problemet er jo alle de vi ikke vet om, og derfor ikke beskytter oss fullgodt mot.Det er et paradoks at den generelle anbefalingen om å unngå kroppskontakt med andre (ikke klemme eller håndhilse, holde avstand på 1-2 meter) ikke gjelder for de som skal pleie ukjente / potensielt smitteførende pasienter. Jeg mener gravide ansatte burde fritas for pleieoppgaver / oppgaver som innebærer nær-/kroppskontakt hvis vernetiltaket (tilretteleggingen) skal ha noen hensikt. Og hvis de ikke kan settes til ufarlige oppgaver (f.eks bytte med andre som ikke er gravide, men som har nødvendig kompetanse), er svangerskapspenger riktig ytelse, ikke sykepenger.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!