Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Nå gjelder det alle

Vi har fått en situasjon i fanget som vi knapt kunne ha tenkt oss for to måneder siden.

Publisert: 2020-03-26 — 09.18
Robert Steen

KOMMUNEHELSE-KOMMENTAREN: Robert Steen (Ap), byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo kommune

HVERDAGEN ER helt forandret for oss alle. Koronaviruset har truffet verdenen, og ikke minst alle som jobber i helsevesenet. Karantene, testing, isolasjon, smittevern er begreper helsevesenet er godt kjent med, men i mindre omfang. Nå er de på alles lepper. Nå gjelder det alle: Nå gjelder det oss.

Som helsebyråd i Oslo er jeg mektig imponert og stolt over helsepersonellets formidable innsats – hver eneste dag. Dere finner løsninger, vurderer og analyserer, sørger for behandling, smittevern og omsorg. Dere sørger for at vi alle blir litt tryggere – fordi vi vet at vi har dere. Dere er der når vi fødes og livet er på sitt beste, og dere er der når livet er på sitt mest krevende.

Vi vet at situasjonen er utfordrende for dere. Daglig møter dere pasientenes og de pårørendes bekymring, engstelse og frykt. Nå opplever vårt helsevesen en voldsom pågang. Urolige innbyggere ringer og trenger svar, samtidig som folk har helt «vanlige» sykdommer og plager som trenger hjelp og behandling. Dette gir krevende dager, og mange føler på at kapasiteten er mer enn sprengt.

RØRENDE SOLIDARITET. Oslo kommune oppfordret alle innbyggere med helsefaglig kompetanse som ikke er i aktiv tjeneste, til å melde seg til innsats. På under et døgn har over 2500 meldt seg. Responsen har vært over all forventning, det er rørende å erfare en slik solidaritet.

2500 innbyggere med helsefaglig kompetanse meldte seg til innsats på under ett døgn. Det er rørende å erfare slik solidaritet

Kommunen går nå gjennom listene for å se hvem som kan bidra hvor. De som har meldt seg, kan for eksempel bli bedt om å svare på koronatelefonen etter opplæring i smittevern, eller gå inn i vanlig turnusarbeid i helsetjenestene til Oslo kommune, slik som i hjemmetjenestene, på sykehjemmene eller på legevakten. Derfor har vi også bedt om at alle nødvendige klareringer blir prioritert av andre instanser. Vi er allerede i gang med å gå gjennom listene, og de som har meldt seg, vil bli kontaktet så raskt som råd er.

FAGLIG STOLTHET. I tillegg til de strenge tiltakene som er innført med stenging av skoler, barnehager og fritidstilbud, forbud mot arrangementer og tiltak som oppfordrer til hjemmekontor for å sikre eget personell, jobber kommunen også aktivt med å sikre gode bemanningsplaner. Vi skal få hverdagen til å gå rundt på best mulig måte, slik at kommunens ansatte i helse- og omsorgstjenestene blir ivaretatt.

Ingen vet når dagene blir som vanlig igjen, men jeg kan love at på et tidspunkt vil vi også være på den andre siden av koronaviruset. Det er fremfor dere i helsevesenet som forstår hva som skal til. Jeg setter ufattelig pris på den faglige stoltheten og dyktigheten dere har. Dere står på barrikadene for pasientene, og dere hjelper oss som politikere til å forstå alvoret i situasjonen, for derigjennom å kunne fatte de beste politiske beslutninger for å støtte dere i deres arbeid.

LIVSVIKTIG INNSATS. I disse dager har mange i helsevesenet vært opptatt av smittevernutstyr. Jeg skal love at dette har Oslo kommune fullt trykk på opp mot sentrale myndigheter, og kommunen er i tett dialog for å få sikret nok utstyr. Dette er livsviktig for pasientene og for dere. Her må nasjonale myndigheter komme sterkere på banen, fordi dette er ikke et problem for Oslo eller Norge, men for verden. Skal vi bekjempe korona, så må vi stoppe smittespredningen: Ikke bli smittet - og ikke smitte videre. 

Nasjonalt og i kommunen jobber mange nå med å informere befolkningen om smittefare, og hvordan vi best kan beskytte oss. Ingen har høyere tillit enn dere hos den enkelte innbygger når det gjelder helserisiko. Råd direkte fra helsepersonell veier tyngre for den enkelte enn alle de plakater, nettsider og kampanjer vi kan lage, samtidig som dette også er viktig for å avlaste.

Krevende tider krever at vi hjelper hverandre. Mange må nå foreta tøffe prioriteringer. Sammen må vi nå fokusere på det viktigste: de mest risikoutsatte. Dem må vi beskytte nå.

APPLAUS! Jeg skriver dette fra mitt eget hjemmekontor fordi vi alle må bidra i arbeidet med å redusere risikoen for å bli smittet og derigjennom gi smitte videre. Samfunnets restriksjoner omtales som «de mest inngripende i fredstid», og det er viktig at vi alle forstår alvoret – og at vi alle er viktige for å hindre spredning. De to viktigste verktøyene nå er deg og meg.

Husk at dere har et helt land som etter Facebook-oppfordringer viser respekt og takknemlighet ved å klappe for dere klokka 18. Dagene er travle for dere, men vit at vi er så mange som heier, som står bak og takker hver eneste dag for tryggheten og beskyttelsen dere gir oss. Dere har all mulig grunn til å være stolt av dere selv. Vi er takknemlige for at dere er her for oss.

Dagens Medisin 06/2020, fra Kronikk og debatt-seksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!