Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Privat tannhelsetjeneste mot kollaps – en krisepakke må til!

Private tannleger skal og vil hjelpe til i koronakrisen – men sektoren står i fare for økonomisk kollaps. Det er nødvendig at staten går inn med en krisepakke.

Publisert: 2020-03-24 — 11.57
Camilla Hansen Steinum

Kronikk: Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening

HELSEDIREKTORATET HAR definert tannhelsetjenesten som en kritisk samfunnsfunksjon som skal tilby akutt, nødvendig tannbehandling under koronakrisen. All annen behandling skal utsettes. Slik bidrar tannlegene til å begrense smittespredningen i samfunnet, samtidig som de avlaster resten av helsetjenesten.

Tannleger i både offentlig og privat tannhelsetjeneste står klar til å bidra i den situasjonen vi alle nå står midt oppe i.

KRISEPAKKE KAN HINDRE KOLLAPS. Tannleger i privat sektor skal gi pasientene et tilbud om akuttbehandling, men all annen behandling skal utsettes. Tannlegene er dermed i en situasjon hvor de skal opprettholde drift, samtidig som hele inntekstgrunnlaget har falt bort. Pasienttilgangen, og dermed hele inntektsgrunnlaget, er svært begrenset i denne situasjonen, noe som skaper store økonomiske utfordringer for en helprivat tannhelsetjeneste.

Tjenesten utgjør 70 prosent av alle tannlegene i Norge. De har ansvaret for tannhelsetilbudet til hele den voksne befolkningen og driver helt uten offentlige tilskudd eller driftstøtte. Mange av disse virksomhetene står nå i fare for å måtte legge ned eller til og med gå konkurs.

Tannlegeforeningen er svært bekymret for privat tannhelsetjeneste i den situasjonen vi når er i. Vi deler den bekymringen som lederen i Allmennlegeforeningen gir uttrykk for i Dagens Medisin 21. mars.

Det er nå helt nødvendig med statlige bidrag, rett og slett en krisepakke for privat tannhelsetjeneste.

ALVORLIG SITUASJON. NTFs medlemsundersøkelse, utført i perioden fra onsdag 18. mars til fredag 20. mars i år, tydeliggjør hvor alvorlig situasjonen er:

  • 75 prosent av våre nesten 3400 privatpraktiserende medlemmer har besvart undersøkelsen.
  • 73 prosent av dem svarer at de har mistet opptil 100 prosent av inntektsgrunnlaget sitt den siste uken.
  • 45 prosent sier de må stenge dørene i løpet av en måned og 16 prosent har allerede sett seg nødt til å stenge.
  • 74 prosent har permittert en eller flere ansatte og 45 prosent har permittert seg selv (ansatte i eget AS).

Private tannleger har ikke inntekter til å bære kostnadene i dagens situasjon, og resultatet vil bli enda flere stengte klinikker og permitterte helsearbeidere. Situasjonen er ikke bærekraftig dersom det er ønskelig at privat tannhelsetjeneste skal fortsette å avlaste helsevesenet og dessuten bistå de offentlige organiserte akuttklinikkene med sin kompetanse i denne utfordrende tiden.

KOM PÅ BANEN – NÅ! Hvis Stortinget og regjeringen ønsker å ha en privat tannhelsetjeneste som skal ha ansvar for alle betalende voksne pasienter også etter koronakrisen, må de komme raskt på banen med statlige bidrag i form av driftsstøtte til klinikkene.

Situasjonen er ikke bærekraftig hvis privat tannhelsetjeneste fortsatt skal avlaste helsevesenet og bistå de offentlige organiserte akuttklinikkene med sin kompetanse

Det bør opprettes en midlertidig takst for telefonkonsultasjoner i folketrygdens regelverk, som kan utløses ved alle pasienthenvendelser i denne perioden. Dette er allerede gjort for legene, med adgang til utvidet bruk av takster for telefonkonsultasjon. Mange tannklinikker er nå kun delvis åpne for tilkalling etter pasienthenvendelser på telefon, og en slik takst kan bedre inntektsgrunnlaget noe.

I tillegg må alle offentlige avgifter, inkludert arbeidsgiveravgiften, utsettes eller aller helst kuttes i denne perioden, og Norsk Helsenett må dessuten stoppe innkreving av avgift mens krisen pågår. Dessuten må man sikre at de tiltakene som allerede er iverksatt eller planlagt for selvstendig næringsdrivende og små virksomheter, også vil inkludere helsepersonellet i den private helsetjenesten, selv om de fortsatt har en marginal inntekt fra akutt-behandling.

ALLE TAPER. Snarlige tiltak er helt nødvendig for at tannklinikkene skal kunne fortsette å holde åpent. Alternativet er at pasientene ikke får tilgang til nødvendig tannhelsehjelp i den pågående situasjonen, med økt belastning på helsetjenestens øvrige akuttmottak, som et ikke ønsket resultat.

En dertil økonomisk kollaps med konkurser og arbeidsledighet vil ødelegge den private tannhelsetjenesten i Norge slik vi kjenner den i dag, og føre til at voksne pasienter etter dette vil få et vesentlig dårligere tannhelsetilbud. Ingen er tjent med at vi havner i en slik situasjon – verken landets myndigheter, befolkningen eller tannlegene selv.

Snarlige og målrettede tiltak er nødvendige for å opprettholde en velfungerende og kompetent privat tannhelsetjeneste som fortsatt kan gi landets innbyggere det tilbudet de trenger og fortjener.

Oppgitte interessekonflikter: Artikkelforfatteren driver privatpraksisen Tannlegene Steinum AS, og hun er styremedlem i hovedorganisasjonen Akademikerne.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!