Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
- Opphør av avtalene vil utgjøre et vesentlig tap for tilgangen til oppdatert kunnskap, sier leder Håkon Kongsrud Skard i Norsk Psykologforening. Foto: Norsk Psykologforening

– Et vesentlig tap for tilgangen til oppdatert kunnskap

Norsk Psykologforening og Legeforeningen ser med bekymring på nyheten om at FHI vil kutte i tilbudet i Helsebiblioteket.

Publisert: 2020-02-17 — 14.04
Denne artikkelen er over to år gammel.


– Helsebiblioteket er en viktig ressurs for at våre medlemmer kan holde seg faglig oppdatert i sitt arbeid. APA (American Psychological Association, en av leverandørene, red anm.) er en av de større leverandørene innen forskningsartikler på psykisk helse, og opphør av avtalen med dem vil utgjøre et vesentlig tap for tilgangen til oppdatert kunnskap, sier leder Håkon Kongsrud Skard i Norsk Psykologforening.

Folkehelseinstituttet, som driver Helsebiblioteket, har varslet at de må kutte i tilbudet. Fra 1.mars stenges tilgangen til over 4500 tidsskrifter for helsepersonell-

Kongsrud Skard får støtte av Cecilie Risøe, som er leder i Legeforeningens fagstyre.

– Helsebiblioteket ble jo etablert nettopp for å sikre helsepersonell tilgang til vitenskapelige originalartikler, noe som er viktig for norske klinikere. Det at vi ikke lenger får tilgang på så mange tidsskrifter, svekker tilbudet og er bekymringsfullt, sier Risøe til Dagens Medisin.

– Det er ikke første gangen dette skjer, og denne ytterligere reduksjonen kommer på toppen av tidligere nedskjæringer. Jeg stiller spørsmål om hvor store besparelser dette egentlig innebærer.

– Mange av legene har sin hovedinteresse i nettopp de pakkene som ryker ut, da hjelper det lite at tilbudet opprettholdes på andre områder. Det er nettopp Helsebibliotekets styrke at de har favnet så bredt, fastslår Risøe.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Torunn Wibe 19.02.2020 18.35.36

  Sykepleier

  Som ansatt i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo bekymrer jeg meg også for reduksjon av Helsebibliotekets tilbud. De fleste ansatte i kommunale tjenester har ikke elektronisk tilgang til andre fagbibliotek. Riktignok kommer man langt med kliniske oppslagsverk og kunnskapsoppsummeringer med tanke på utøvelse av kunnskapsbasert praksis, men når det gjelder kommunen som aktør i forskning, har man også bruk for tilgang til kvalitetsvurderte enkeltstudier. Tilgangen til fulltekstartikler i Helsebiblioteket er allerede dårligere enn hva de fleste ansatte i helseforetak og UH-institusjoner har tilgang til i sine bibliotek. Hvordan skal kommuneansatte kunne komme på banen som likeverdige partnere i forskningsprosjekt med ytterligere reduksjon av tilgangen til internasjonale tidsskrift på arbeidsplassen? Dette er potensielt en nedbygging av en allerede spinkel forskningsinfrastruktur i kommunene - stikk i strid med politiske ambisjoner om å styrke kommunene på dette feltet!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!