Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde
ROLIG: Helse- og omsorgsminister Bent Høie tar henvendelsen fra Helse Sør-Øst med stor ro. Foto: Siri Øverland Eriksen/arkivfoto

– De som forsvarer «systemet» liker ikke ordningen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er uenig med Helse Sør-Øst om Fritt behandlingsvalg.

Publisert: 2020-02-13 — 09.00

– Jeg syntes det er helt greit å få brevet fra Helse Sør-Øst. Jeg skjønner det slik at brevet ble skrevet på initiativ fra noen i styret, jeg fikk det og svarte det ut, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie om henvendelsen hvor landets største regionale helseforetak advarer om følger ved ordningen Fritt behandlingsvalg.

– Går det inn på deg at det største RHF-et bruker så sterke ord, at «hele ordningen kan komme i miskreditt»?

– Jeg er uenig i den vurderingen de har gjort, men det er som sagt helt greit at styret gir uttrykk for dette. Ordningen er laget med hensyn til pasientene, ikke systemet. Om en er mest opptatt av å forsvare systemet, liker en ikke denne ordningen.

– Et politisk spørsmål

– Hva legger du i å forsvare systemet?

– Før Fritt behandlingsvalg var det helseregionene som ene og alene bestemte omfanget av pasientenes valgmuligheter gjennom anbudsprosesser. Hensikten med ordningen er å øke valgfriheten utover dette. Er en imot ordningen, er det et politisk spørsmål, sier Høie, som viser til at aktivitetstaket for sykehusene ble fjernet samtidig med at ordningen ble innført.

Høie mener det finnes en enkel løsning for sykehus som er urolige over få pasienter:

– Hvis det er bekymring for at pasienter velger institusjoner innen Fritt behandlingsvalg, kan sykehusene redusere egne ventetider for å få pasientene til å velge deres eget tilbud.

– Helse Sør-Øst er bekymret for uklare ansvarsforhold. Utgjør ordningen en risiko for pasientene?

– Nei, ordningen utgjør ikke en risiko for pasientene. Helfo har ansvaret for godkjenningen og så lenge en driver med helsetjenester, er en omfattet av regler for tilsyn og helsepersonelloven, som resten av helsetjenesten.

– Driver Helfo god nok kvalitetssikring? – Jeg oppfatter det slik.

Ikke bekymret over dobbellevering

Helse- og omsorgsministeren opplyser om at leverandørene av Fritt behandlingsvalg, også leverer helsetjenester i andre ordninger.

– De fleste som leverer et tilbud innen Fritt behandlingsvalg, har også vunnet anbud med RHF-ene. Da ivaretas sikkerheten i to kanaler, sier Høie.

– Hvis de samme institusjonene uansett har tilbud innen anbudskonkurransene, hvorfor trengs det da en egen ordning?

– I anbudene er det en begrensning i aktivitet, så dette gir institusjonene mulighet til å gi et større tilbud.

– Helse Sør-Øst peker også på at det finnes aktører som taper anbud, men får Fritt behandlingsvalg-tilbud. Du er ikke bekymret for det?

– Nei, tvert imot. Så lenge de tilfredsstiller kravene til Helfo, er det helt fint.

– Du viser til at det er et politisk spørsmål å være imot ordningen. Betyr det at du anser det for å være et politisk motiv bak brevet fra Helse Sør-Øst?

– Jeg har ikke behov for å granske motivet til avsenderne.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!