Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
Sykehusdirektør Paul Martin Strand har ingen fullgod forklaring på budsjettoverskridelsen på 330 millioner kroner. Foto: Nordlandssykehuset HF

Sykehusdirektør måtte forklare millionsprekk

Sykehusdirektør Paul Martin Strand ved Nordlandssykehuset hadde ikke en fullverdig forklaring på hvordan en budsjettoverskridelse på 106 millioner er blitt til 330 millioner. Saken er alvorlig, sier Helse Nord-direktøren.

Publisert: 2020-02-03 — 17.21
Denne artikkelen er over ett år gammel.

Det ekstraordinære styremøtet ved Nordlanssykehuset HF mandag kom i stand etter at Nordlandssykehuset oppdaget at budsjettet for sykehusbyggingen de har holdt på med i nesten 15 år, er overskredet med 330 millioner kroner.

Sykehusdirektør Paul Martin Strand ble bedt om å redegjøre for saken overfor styret.

Han hadde ingen fullgod forklaring på hvordan en tidligere varslet budsjettoverskridelse i november på 106 millioner, i januar var blitt til 330 millioner.

Nå skal saken drøftes Helse Nords styremøte denne uken, og den 18.februar skal den opp i Nordlandssykehusets styremøte.

Det var den 21. januar at Strand fikk vite at budsjettoverskridelsen var vokst fra 160 millioner til 330 millioner kroner, fortalte han i styremøtet, som Dagens Medisin fulgte via telefon.

 Først den 31 januar informerte han resten av styret, noe han også høstet kritikk for under møtet.

–  Den 21.januar så får jeg varsel fra to veier – fra utbyggingssjefen og fra økonomiavdelingen, om at prognosen var vesentlig feil, forklarte Strand.

–  Den 22.januar gjorde jeg en uformell varsling fra min side, til Helse Nord, viste Strand til, og fortalte at det var blitt jobbet intenst for å få et klart bilde av situasjonen.

– Er «matt» etter møtet

Ansattrepresentant for Legeforeningen ved Nordlandssykehuset, Benjamin Storm, som under styremøtet også henvendte seg til direktøren og spurte om man ikke diskuterte økonomi på de ulike møtene, sier til Dagens Medisin at han er «matt» etter møtet.

–  Dette var en veldig foreløpig redegjørelse. De må komme tilbake til en mer detaljert forklaring.

–  Hvordan reagerer du på at direktøren ikke har oversikt over hvordan en budsjettoverskridelse på 106 millioner kan bli til 330?

–  Som jeg sa i møtet, så undrer jeg på hva de har holdt på med i alle møtene med entreprenøren.  

– Skulle egentlig ha feiret

Storm viser til at direktøren informerte om at dette ikke vil få noen konsekvenser for driftsbudsjettet i 2020, men er bekymret for at dette antakelig får konsekvenser for budsjettet i mange år fremover.

–  Vi har gått på en byggeplass i flere år, noe som også har påvirket pasientbehandlingen. Nå var vi i ferd med å komme i mål og skulle egentlig ha feiret, slik blir det jo ikke.

Styreleder i Nordlandssykehuset HF, Odd Roger Enoksen, sier etter møtet at han beklager situasjonen.

–  Hvordan vil du oppsummere forklaringen fra Strand?

–  Det er en sterkt beklagelig situasjon at man så seint i prosjektet får kjennskap til denne typen overskridelser. Jeg vil understreke at dette er et voldsomt komplisert prosjekt der man bygger samtidig som man har drift, som man flere ganger har sett er mer komplisert en man så for seg, sier Enoksen til Dagens Medisin.

–  Burde direktøren fulgt bedre med på situasjonen?

–  Jeg vil ikke gå nærmere inn i slike vurderinger. Det forutsetter en grundigere gjennomgang. Nå forholder jeg meg til det man har avdekket og vi skal finne ut av hvor dette har gått galt, og lære av det.

–  Sykehuset har tre ganger tidligere bedt om økte rammer for byggingen?

–  Dette er et byggprosjekt som har pågått i nesten 15 år, og det er ikke bare overskridelser vi har bedt om tilleggsbevilgninger til, men til andre ting som nye teknologi – så vi snakker ikke om gjentatte overskridelser.  

Fjernet beklagelse

I forslaget til vedtak står det at Styret beklager sterkt den varslede kostnadsoverskridelsen for fullføring av byggetrinn 2 Bodø somatikk. Formuleringen «styret beklager» ble vedtatt fjernet?

–  Det tror jeg var klokt av direktøren i denne runden. Formålet var å informere styret. Nå skal vi konkludere i kommende styremøte, sier Enoksen til Dagens Medisin.

Helse Nord-direktør Cecilie Daae karakteriserer saken som alvorlig.

–  Direktør Strand kan ikke forklare hvordan denne budsjettoverskridelsen har skjedd, hva tenker du om det?

–  Helse Nord ble gjort kjent med saken i forrige uke, og vi trenger rett og slett mer tid. Det er rimelig at vi avventet styrebehandlingen i Nordlandssykehuset, og det blir også drøftet i vårt styremøte onsdag. Vi trenger flere detaljer. Men det er klart at dette er en alvorlig sak, sier Daae til Dagens Medisin.

– Hvordan vil dette påvirke andre byggprosjekter i Helse Nord?

–  Vi er ikke i nærheten av å drøfte konsekvenser verken for Nordlandssykehuset eller øvrige prosjekter, vi må sette oss mer inn i saken.

–  Har du tiltro til Strand som direktør for Nordlandssykehuset?

–  Vi har ikke full oversikt over saken, og den type spørsmål må avklares  av hans eget styre. Jeg oppfatter at Nordlandssykehuset tar saken på største alvor, sier Daae.


 

 

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!