Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
OVER 100 PROSENT: Psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Østfold har de to siste årene har hatt en gjennomsnittlig beleggsprosent på over 100 prosent. Foto: Vidar Sandnes/arkivfoto

Leger og psykologer fortviler over overbelegg

Pasienter ved psykiatrisk avdeling på Sykehuset Østfold får sengeplass på kontorer på grunn av plassmangel. – Vi opplever at vi behandlere hindres i å tilby rett behandling, sier tillitsvalgt for psykologene.

Publisert: 2020-01-31 — 15.52

Pågangen på Psykiatrisk avdeling på Sykehuset Østfold på Kalnes er nå så stor at pasienter må sove i stuer og på kontorer. Det var NRK som først omtalte saken.

Ledelsen ved sykehuset oppgir at avdelingen de to siste årene har hatt en gjennomsnittlig beleggsprosent på rundt 104 prosent, men med svingninger. Fredag er beleggsprosenten på 115 prosent.

– Vår bekymring er hovedsakelig pasientsikkerheten. Vi har pasientrom som er laget for å ivareta pasienter og for eksempel unngå selvmord. Når pasienter plasseres i rom som ikke er beregnet på dem, gjør det oss bekymret, sier Marit Helene Kulseth Granang, tillitsvalgt for Norsk psykologforening på avdelingen, til Dagens Medisin.

– Vi opplever at vi behandlere hindres i å tilby rett behandling.

Granang frykter at forholdene kan føre til mer utagering fra pasientene, som igjen vil føre til mer tvangsbruk.

– Personalet kan også bli slitne, noe som igjen kan gå utover pasienten.

– De dårligste pasientene blir rammet

Sykehuset har over lengre tid sporadisk måttet legge pasienter på rom som ikke er laget som pasientrom, men dette skjer nå oftere. Sverre Vanvik, tillitsvalgt for Overlegeforeningen på psykiatrisk avdeling, mener situasjonen nå har «toppet» seg.

– Vi har hatt høyt belegg over tid, men jeg kan ikke huske at overbelegget har vært så høyt som dette før. Pasientene virker også dårligere enn før, sier Vanvik.

Han mener at et lavt antall sengeplasser kan være årsaken til problemene.

Når pasienter plasseres i rom som ikke er beregnet på dem, gjør det oss bekymret.
Marit Helene Kulseth Granang

I dag er det 91 senger og tre skjermingsrom på psykiatrisk avdeling. Avdelingen ble redusert med 10 sengeplasser i 2015.

– Vi ønsker oss flere sengeplasser. Hadde vi hatt flere sengeplasser kunne vi hatt pasientene innlagt lengre og kanskje unngått reinnleggelser. Vi skriver så klart ikke ut svært syke pasienter, men det vil ofte være sånn at noen dager ekstra på sykehus kunne bidratt til å stabilisere pasientene mer, sier Vanvik, som understreker at han mener at behandlingen av pasientene er forsvarlig.

Vanvik viser til at det også er kuttet i sengeplasser innen DPS og at sykehuset fikk utvidet opptaksområde da Vestby kommune ble inkludert i 2018.

– Nedskjæringene av døgnplasser i psykiatrien, og spesielt akuttpsykiatrien, har gått veldig langt. Det har vært kuttet mange senger og da er det de dårligste pasientene blir rammet.

Ønsker ikke «sykehuskoloss»

Granang i Norsk psykologforening tror ikke løsningen er flere sengeplasser.

– Vi har veldig få plasser, men å opprette store koloss-sykehus er ikke løsningen, sier hun.

– Vi ønsker å få en bedre utbygging av tilbud til pasientene før de kommer til Kalnes. I Oslo er det en psykiatrisk legevakt, det har vi ikke her. Ved å jobbe mer ute går det an å dempe situasjonene og unngå innleggelse, sier hun.

– Sikrer rommene

Fungerende klinikksjef Kari Gjelstad ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling oppgir at det jobbes med situasjonen på sykehuset.

– Avdelingssjefene på Psykiatrisk avdeling og DPS har nå ukentlige møter for å identifisere og løse flaskehalser i overføring mellom avdelingene. Målsettingen er at alle pasienter som kan nyttegjøre seg av et annet tilbud enn en sykehusseng, blir overført til dette tilbudet. Det innebærer bruk av DPS døgn, oppfølging av ambulant team eller oppfølging i kommunen, skriver Gjelstad i en e-post til Dagens Medisin.

– Det er nå også satt inn ekstra legeressurs i DPS akutt i helgen for å holde pasientflyten uavhengig av ukedag.

Sykehuset har laget begrensninger for bruk av andre rom enn pasientrom, oppgir klinikksjefen.

– Rommene sikres i den grad det er mulig, og det vurderes nøye hvilke pasienter som kan være i slike rom.

– Har flyttet ambulante akutt-team

Gjelstad oppgir at det ikke er noen planer om å utvide sengekapasiteten.

– Det har i perioden etter 2012 vært en økning i bemanning på poliklinikkene og opprettelse av ambulante akutt-team og ACT-team. Det har vært en del av vårt oppdrag å bygge opp behandlingstilbud lokalt, det vil si på DPS-nivå, og med særlig fokus på tilbud som gjør det mulig for pasienten å bli værende eget hjemmemiljø. Det foreligger ikke planer om å øke antall senger, skriver Gjelstad.

Det er heller ikke planer om å lage en psykiatrisk legevakt, oppgir klinikksjefen, som viser til at det har blitt etablert ambulante akutt-team på alle DPS-ene.

– Det er stort fokus på å lage et alternativt tilbud til pasienter som henvises til øyeblikkelig hjelp. Akutt-teamene har siden 2014 vært samlokalisert nær DPS-akutt og psykiatrisk avdeling utenom ordinær arbeidstid, skriver Gjelstad.

– Etter at en evaluering viste en økning i innleggelser som kunne være knyttet til denne lokaliseringen, har ambulante akutt-team fra 13. januar vært lokalisert lokalt for å kunne bistå mer direkte opp mot legevakt. Alle akutthenvendelser går om ambulante akutt-team for å få vurdert om pasienter kan få hjelp på lokalt DPS eller hjemme.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!