Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Studie: Flere multisyke pasienter øker risikoen for utbrenthet hos leger

Danske forskere har i en ny studie påvist en sammenheng mellom antallet multisyke pasienter og allmennleger.

Publisert: 2020-01-29 — 09.13

Befolkningen lever lengre med multisykdom, og en større andel av behandlingen og ivaretagelsen av disse pasientene skjer hos fastlegen.

En gruppe forskere ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus har i British Journal of General Practice nå påvist en direkte sammenheng mellom antallet multisyke pasienter hos den enkelte allmennlege og risikoen for at legen er utbrent.

– Blant den fjerdedelen som i 2016 hadde færrest multisyke pasienter hadde syv prosent det som man betegner som full burnout syndrom. Andelen var 12 prosent hos den fjerdedelen med flest multisyke pasienter, sier førsteforfatter Anette Fischer Pedersen, lektor ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus, til danske Dagens Medicin.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 06.02.2020 17.24.45

  Lege

  Antall multisyke på fastlegelister kan estimeres fra de 5% som bruker 50% av ressursene (tid/økonomi). Og hva med selve begr.«multisyke» når det ikke finnes en standard def av denne pasientgruppen. En tilnærming kan være NICE guideline 2016 def. av «multisykdom» i retningslinjen «Multimorbidity: clinical assessment and management». Vi bør derfor kaste et tilbakeblikk på flokene mellom St.meld 47 og Prop. 90 L (2010–2011), Fastlegeforskriften! Prop. 91 L (2010–2011), Innst. 267 L (2010–2011) til Prop 16 og Meld. St. 16 (2010–2011) hvor bl.a.LEONprinsippet ble BEON, multisyke utelatt, LEON igjen. NFA fikk bære sten til byrden av risiko for utbrenthet i FLO med denne: https://www.legeforeningen.no/contentassets/4c680a9c307640efaffda379b98f7528/anbefalinger-om-samarbeid-mellom-fastleger-og-sykehus-faggruppe-samhandling.pdf NFA tilrår at anbef. legges til grunn ved utvikling av forpliktende samarb. nasjonalt (anbefalingene oppdateres v. nye e-løsninger for samh. eks dialogm.PLO, MD m.m

Nyheter fra startsiden

DMTV: Her finner du oversikten over alle kongressvideoer!

På de nye DMTV-sidene finner du alle sendingene fra ASCO 2021 og tidligere kongresser.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!