Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Artikkelbilde
PROBLEMSTILLING: – Flere av disse pasientene vil alternativt bli behandlet med opioider, sier medisinsk rådgiver ved Modic-klinikken, Even Lærum. Her avbildet sammen med daglig leder Astrid Landewall på Modicklinikken.

Tilbyr behandling i Oslo

Modic Norge AS har gitt høydose antibiotikabehandling til pasienter de mener kan ha nytte av slik behandling.

Publisert: 2020-01-24 — 11.36

Fysioterapeut Astrid Landewall driver Modicklinikken i Oslo sammen med Even Lærum som er medisinsk rådgiver ved klinikken. Landewall forteller at hun var tilstede da AIM-studien ble presentert under Rygghelgen i oktober. Et arrangement som avholdes av Ryggforeningen.

LES OM STUDIEN: AIM-studien undersøkte effekten av antibiotika mot placebo for å behandle pasienter med såkalte modic-forandringer.

– Funnet i studien er viktig. Den viser at antibiotika er noe som ikke alle skal ha, sier hun til Dagens Medisin.

Landewall presiserer at de ved klinikken i Oslo er restriktive med å gi antibiotikabehandling.

– Ikke til alle
– Vi skriver ikke ut antibiotika til alle pasientene. Vi tar på alvor ikke å overbehandle disse pasientene, sier hun og viser til resistensproblematikken som følger med bruk av antibiotika. 

Landewall forklarer at det store flertallet av pasientene som kommer til Modicklinikken har prøvd «alt annet» uten å bli bra. 

– Pasientene som kommer hit er ofte folk som er veldig preget av smertene og tilstanden de er i. Vi gir råd om hvordan de skal forholde seg til sykdommen, i tillegg til antibiotika, dersom indikasjonen er rett for å gi antibiotikabehandling. 

 

Vil ha helhetsperspektiv
– Hva vil dere gjøre med praksisen på klinikken, i etterkant av studien som ble publisert i BMJ? 

– Vi vil som før legge vekt på helhetsperspektivet, ikke minst med god pasientinformasjon og fortsatt være restriktive med antibiotikabehandling. De som kommer hit er de som har vært lenge inne i behandlingssystemet, uten å få tilstrekkelig hjelp, og igjen, vi vurderer en stor gruppe av pasientene som «hardt prøvet», sier Landewall. 

Landewall viser til at man i AIM-studien skal se videre på hvilke undergrupper som responderer positivt. – Dette er også et viktig formål med oppfølgingsstudier av vår behandling – å finne ut hvem som får hvilke virkninger og bivirkninger av våre pasienter.

Hun viser til at de på Modicklinikken også gir tilskudd med pre- og probiotika for å opprettholde god tarmflora og produksjon av magesyre og rådgivning om fysisk aktivitet. 

Landewall forklarer at de på klinikken siden oppstarten jan 2019 har behandlet om lag 70 pasienter. 

– Mange har fastlegen sin og legeteamet med seg. Det er ikke sånn at alle legene er negative til behandlingen. Men vi synes at det er for få i helsevesenet som har tilstrekkelig forståelse for hva Modicforandring er og for hva som kan gjøres, sier hun. 

 

– Ingen prinsipiell forskjell

–  Hva er din kommentar til at legene som har forsket på antibiotikakur for Modicforandringer ved OUS er skeptiske til at en privatklinikk tilbyr langvarig antibiotikabehandling? 

– Det er ingen prinsipiell forskjell på om behandlingen gis på offentlig eller privat klinikk, så lenge man holder seg til adekvate retningslinjer.

–  Hva er din kommentar til at Gunnar Skov Simonsen, som blant annet er redaktør for antibiotikaresistensrapporten (NORM/NORMVET) til FHI, er sterkt kritisk til at en privatklinikk driver med antibiotikabehandling for pasienter med Modic-forandringer? 

– Den gruppen pasienter som kommer til oss får mye smertelindrende medikamenter og vi er mot overforbruk av antibiotika. Jeg kan ikke si det tydeligere enn det. Det som har betydning er at pasientene blir bra.

 

Frykter stigmatisering
Landewall påpeker at hun er redd for at pasientene skal bli ytterligere stigmatisert etter AIM-studien.  

– I påvente av resultater av videre forskning «kan vi ikke sitte på gjerdet» og se på at pasientene lider som tilfellet er med noen av pasientene som kun får smertelindrende terapi.

– Dersom det ikke er mulig å konkludere om det er antibiotikaen som hjelper dem – hjelper dere dem da? 

–   Ut fra vår erfaring viser konvensjonell behandling hos mange ikke å fungere godt nok, men et individuelt tilrettelagt fysisk opplegg eventuelt i kombinasjon med antibiotikabehandling, viser effekt og pasienten kan eksempelvis kanskje gå tilbake til jobb.

– Mindre som taler for
Tidligere professor i allmennmedisin, Even Lærum, er medisinsk rådgiver på Modicklinikken og har medisinsk ansvar for pasientene som får behandling på privatklinikken.

Lærum mener AIM-studien viser at det nå er mindre som taler for antibiotikabehandling for Modic-pasienter. 

– Det er ingenting som taler for antibiotikabehandling av disse pasientene, dersom vi ser på den gruppen pasienter som var med i AIM-studien, sier Even Lærum til Dagens Medisin. 

Han viser til at det var en gruppe på 19 pasienter i studien hvor noen pasienter responderte godt på antibiotikabehandling og sier han ser frem til å se subanalyser av disse pasientene, ettersom effekten ikke var statistisk signifikant når den ble sammenlignet med placebogruppen. 

– Høyere dose antibiotika 
Lærum forklarer at opplegget de bruker på Modic-klinikken i Oslo følger det som danske Hanne Albert har gjort i studiene på Modic-pasienter, med pre- og probiotika. 

– Opplegget innebærer også en høyere dose med antibiotika, forklarer han. 

Lærum viser også til at AIM-studien har studert et annet antibiotikaregime enn den danske studien.

– Utfordringen er at AIM-studien har brukt et annet opplegg enn den danske. De har ikke med pro- og pre-biotika, og vitamintilskudd, eller like høy dose med antibiotika. Forskerne sier de at de har konferert med mikrobiologer og andre, og funnet ut at det ikke utgjør noen forskjell. Men de har ikke repetert den danske studien, men et annet opplegg. 

– Hvorvidt man da kan konkludere om det ikke er noen effekt av det danske opplegget er ubesvart, fordi det er en del av behandlingen som er annerledes. Men om dette rettferdiggjør at man kan fortsette med høydose antibiotika er jeg usikker på, sier han. 

– Et problem
Lærum peker på at man vet lite om hva enkeltfaktorene i den danske pakken med de ulike pro- og prebiotika utgjør. – Dette er et problem, sier han.  

I kjølvannet av AIM-studien fra OUS er Lærum usikker på om de skal fortsette med høydose antibiotikabehandling hos nye pasienter ved Modicklinikken i Oslo. Han presiserer at alle pasienter som er startet på behandling, vil få fullføre behandlingsløpet. 

– Vi vil vurdere om vi skal fortsette behandling av nye pasienter med det danske opplegget for fremtiden. Ut ifra de erfaringene vi har på klinikken kan jeg heller ikke konkludere med at det danske opplegget ikke har god effekt. Vi trenger klart mer av både klinisk erfaring og forskning av denne gruppen.


Følger opp
Lærum viser til at pasientene som har fått behandling ved klinikken i Oslo blir tett fulgt og evaluert. Siste evaluering er to år etter behandlingsstart. 

– Dette er kvalitetssikring, og ikke forskning. 

Han viser også til at de ikke kan si noe sikkert om resultatene enda, ettersom det er få som har gjennomført behandlingen og det har gått kort tid etter avsluttet behandling. 

– Det vi kan si er at en del som har hatt store plager har veldig god effekt, men her kan vi ikke utelukke placeboeffekten. Fortsatt er vår viktigste medisin positiv forventning. Det er veldig viktig at pasienten blir sett, hørt og forstått.  

– Å få god omsorg er et viktig prinsipp som gjelder generelt for alle pasientene vi behandler. Det er viktig at de blir tatt på alvor og at de får forståelig informasjon om hva vi vet og ikke vet i dag. 

 

Mangler retningslinjer
Lærum forklarer at de pasientene som har vært aktuelle til nå for høydose antibiotikabehandling, har vært pasientene som rapporterer store plager og har smerter på seks til syv eller høyere, på en skala fra null til ti. 

– Disse pasientene har prøvd alt. Fysioterapi, kiropraktor og trening, i tillegg til mye medikamenter, med liten eller ingen opplevd effekt. 

Lærum viser til at man ikke har noen klare faglige retningslinjer for hva som er god Modic-behandling, men forklarer at det er stor enighet om at man bør begrense antibiotikabruken og gi et helhetlig individuelt tilpasset opplegg. 

– Mer enn noensinne er det viktig for disse pasientene å ha et sted og henvende seg – slik at ikke de bare får skrevet ut mer smertestillende, forklarer han. 

Lærum legger til at han kontakter forskerne bak AIM-studien, for å kartlegge hva de nå konkret gjør behandlingsmessig med disse pasientene.

– Dette er for å samle erfaring for hva de andre på fagområdet gjør konkret. Dette har vi ikke kartlagt – vi vet ikke hvordan den enkelte terapeut behandler disse pasientene. Å samle klinisk erfaring er klart viktig.

Interessekonflikter: Astrid Landewall har aksjer og sitter som styreleder i Modic Norge AS som driver Modicklinikken i Oslo. Even Lærum oppgir ingen interessekonflikter.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Ellen Nergard 24.01.2020 20.04.11

  Lege

  «– Disse pasientene har prøvd alt. Fysioterapi, kiropraktor og trening, i tillegg til mye medikamenter, med liten eller ingen opplevd effekt.» « «Alt» ser ikke ut til å inkludere de enkle, men svært effektive injeksjonene av lokalanestesi i berørte muskler først beskrevet av Janet Travell.

 • Hilde Norlund 28.01.2020 17.46.39

  Konsulent

  Hei. Jeg har fått lokalanestesi i nakke og rygg. Det har ikke gitt merkbar endring smertemessig. Har modicforandring type 1 i korsryggen og det de mener er spenningshodepine. Så er nok flere enn meg som har fått det du nevner.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!