Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde
– Vi regner med at vi nå har kommet på et prisnivå som vi skal klare å holde fremover, og kanskje det også går ytterligere ned. Men vi nærmer oss nå et prisnivå på enkelte av disse virkestoffene som nok er der de skal være, sier Pål Rydstrøm, seniorrådgiver i Sykehusinnkjøp. Her med innkjøpsdirektør Bente Hayes. Foto: Lars Brock Nilsen

Ny innkjøpsavtale på TNF/BIO-legemidler kan gi store innsparinger

For første gang er helseforetakenes nye innkjøpsavtale på TNF/BIO-legemidler delt opp i to, med en avtale for Helse Midt-Norge RHF og Helse Vest RHF sammen, og en for Helse Sør-Øst RHF og Helse Nord RHF.

Publisert: 2020-01-23 — 14.14

LILLESTRØM (Dagens Medisin): Onsdag ble resultatene fra årets offentlige anbud på såkalte TNF-BIO-legemidler mot betennelsessykdommer innen hud, ledd og tarm, offentliggjort.

– I fjor var besparelsespotensialet 500 millioner kroner. Det har helseforetakene levert, i tillegg til at det er ti prosent flere pasienter som behandles. Gjennom årets anbud, som implementeres 1. februar, er det potensial for ytterligere besparelser på 150 millioner kroner. Det er ikke bare fordi det er nye tilbud på de biotilsvarende legemidlene, men også fordi vi har fått gode tilbud på patenterte legemidler, sier Pål Rydstrøm, seniorrådgiver i Sykehusinnkjøp.

Nærmer seg stabilt prisnivå
Han medgir at Sykehusinnkjøp i forkant av årets anbudsrunde var usikre på hvilke tilbud de ville få.

– Det vi ser er at det er flere firmaer som har ønsket å være med i årets konkurranse, og det har blitt tilbudt ytterligere prisreduksjoner i forhold til det selskapene har gitt tilbud om tidligere. Det er gledelig å se at leverandørene ser et potensiale i å være med i disse anskaffelsene. Vi regner med at vi nå har kommet på et prisnivå som vi skal klare å holde fremover, og kanskje det også går ytterligere ned. Men vi nærmer oss nå et prisnivå på enkelte av disse virkestoffene som nok er der de skal være.

32 000 pasienter skal bytte legemiddel
Ifølge Rydstrøm beregner man at det i dag er omtrent 40 000 pasienter med betennelsesykdommer innen hud, ledd og tarm som behandles med legemidlene som inngår i anbudet.

– Av disse er det 32 000 pasienter som behandles med biotilsvarende legemidler, og disse pasientene skal byttes over på nye produkter fra 1. februar. Når der gjelder adalimumab vil det bli bytte fra Humira til Hyrimoz. For etarnecept blir det bytte fra Benepali til Enbrel. For infliksimab blir det bytte fra Remsima til både Zessly og Flixabi. Det er fordi vi har to tilbydere på det virkestoffet.

Ifølge anbefalingene fra Sykehusinnkjøp anbefales fortsatt Humira i 20mg dosering.

– Hvordan gjøres dette i praksis?

– Vi hadde i dette anbudet en definert priskorridor. Hvis vi fikk to produkter innenfor, så ville selskapet med det beste tilbudet bli tilbudt Helse Sør-Øst og Helse Nord, da det gir en andel av markedet på cirka 65 prosent. Nummer to ville da få Helse Midt- Norge og Helse Vest, som tilsvarer cirka 35 prosent av markedet. Det blir derfor en egen anbefaling for Helse Sør-Øst og Helse Nord, der Cessly er inne, og en egen anbefaling for Helse Midt-Norge og Helse Vest der de får Flixabi. Men det er den eneste forskjellen på de to anbefalingene.

Anbefaling for Helse Nord og Helse Sør-Øst

Anbefaling for Helse Midt-Norge og Helse Vest

Vil forhindre mangelsituasjoner
– Hvorfor er det i år to leverandører av infliksimab?

– En av årsakene er at vi ser at mangelsituasjoner er et økende problem. Det er så store volum på disse pasientgruppene, og hvis da en leverandør skulle få hele volumet og gå tom, så vil vi ha en annen leverandør som raskere vil kunne gå inn og fylle det hullet. Og vi har eksempler på mangelsituasjoner på disse legemidlene. Så det har med pasientsikkerhet å gjøre, og å sikre at behandlingen kan fortsette. Dette er noe vi ønsker for alle disse legemidlene som har store volum i fremtidige anbud, sier Rydstrøm.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!