Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde
Legemiddelverket skriver i sitt høringssvar at de støtter de foreslåtte tiltakene fra HOD, forutsatt at det bevilges økte ressurser for å gjennomføre mangeltiltakene. Arkivfoto: Øyvind Bosnes Engen

SLV: Mangeltiltak krever økte ressurser

Legemiddelverket støtter Helse- og omsorgsdepartementets tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Men det forutsetter økte midler og ressurser.

Publisert: 2020-01-08 — 11.00

Det skriver Legemiddelverket (SLV) i sitt høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementets (HODs) forslag til tiltak for å styrke den nasjonale legemiddelberedskapen.

Forslagene innebærer blant annet innføring av hjemler for å kunne legge ned forbud mot parallelleksport, sikre Legemiddelverket elektronisk tilgang til apotekenes og grossistenes lagerstatus, samt å kunne pålegge grossister restriksjoner på salg og levering av legemidler.

– Omfattende oppgaver for Legemiddelverket
HOD skriver i sitt høringsnotat at tiltakene ikke vil medføre vesentlige merkostnader for SLV, bortsett fra «begrensede forvaltningskostnader» knyttet til forberedelse, gjennomføring og oppfølging av vedtakene som gjøres.

SLV skriver derimot i sitt høringssvar at de foreslåtte lov- og forskriftsendringene innebærer omfattende oppgaver for Legemiddelverket, og vil medføre økt ressursbruk og merkostnader for etaten.

– Hvor stort estimerer Legemiddelverket ressursbehovet for å være?

– Innspillet vårt belyser hvordan vi ser for oss omfang av saksbehandlingen på nåværende tidspunkt, før vi har erfaring eller har etablert en saksbehandlingsprosess. Vi har derfor bedt departementet om dialog etter at alle innspill har kommet inn og at departementet har vurdert alle sider ved iverksettelse av de nye hjemlene. Vi har derfor på nåværende tidspunkt ikke konkretisert behov for antall årsverk, skriver Sayeh Ahrabi, områdedirektør i SLV, i en e-post til Dagens Medisin.

Vil kreve økte ressurser
Blant annet mener legemiddelmyndigheten at det vil kreve omfattende saksbehandling fra deres side for å føre opp, endre og fjerne legemidler på listene over legemidler som skal rasjoneres i apotek og grossist og for legemidler som eventuelt skal settes på en eksportforbudsliste.

«Denne saksbehandlingen vil innebære en bred, faglig helhetsvurdering for hvert enkelt, aktuelt legemiddel, der det også vil være behov for å innhente opplysninger fra og å være i dialog med berørte aktører. Dette vil etter Legemiddelverkets syn kreve økte ressurser», skriver SLV i sitt høringssvar.

Videre peker de på behovet for kontinuerlig publisering av endringer i listene på SLVs nettsider, samt behov for å holde bransjeaktørene oppdatert, og at dette også vil kreve økte ressurser.

«Legemiddelverket er dessuten av den oppfatning at de foreslåtte regelverksendringene vil medføre økt behov for ressurser til tilsyn, særlig i en overgangsfase for å sikre etterlevelse av regelverket. I tillegg vil det trolig være økt behov for veiledning til aktørene om hvordan de skal forholde seg til det nye regelverket».

Samtidig går ikke SLV inn på nøyaktig hvor stort det økte ressursbehovet vil bli, og skriver at de imøteser videre dialog med departementet om dette.

– Det er vår oppgave som underliggende etat å belyse vårt syn på omfang av ressursbehov knyttet til de foreslåtte tiltakene overfor HOD. Gjennom vårt innspill har vi forsøkt å beskrive kompleksiteten i saksbehandlingen som bakgrunn for videre dialog med departementet, skriver Ahrabi.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!