Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Forslag til ny modell for fordeling av penger til helseforetakene

Et utvalg ledet av professor Jon Magnussen har gjennomgått kriteriene for inntektsfordelingen mellom de fire helseregionene.

Publisert: 2019-12-27 — 06.00

Det er ti år siden sist dette ble gjort.

– Det er viktig at en modell som fordeler så store summer har tillit og legitimitet. Det er derfor naturlig at inntektssystemet vurderes om lag hvert tiende år, på samme måte som det gjøres for kommunene, sier helseminister Bent Høie.

Det var ikke i utvalgets mandat å ta stilling til hvor mye penger helseregionene samlet skal få.

Jon Magnussen mener utvalgets analyser fanger opp endringene som har skjedd i spesialisthelsetjenesten siden man innførte dagens modell.

I fjor fikk de fire regionale helseforetakene, RHF-ene, om lag 240 milliarder kroner.Av disse fordeles 97 milliarder som basisbevilgning. Resten er såkalte aktivitetsbaserte tilskudd, som innsatsstyrt finansiering, ISF.

Utvalget, som ble oppnevnt i mars 2018, skulle gjennomgå og eventuelt foreslå en revisjon av dagens modell for fordeling av basisbevilgning fra staten til de fire regionale helseforetakene.

Rapporten er sendt til høring

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!