Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
INGEN DIALOG: De tillitsvalgte ved Hjerte,- lunge- og karklinikken (HLK) ved Oslo universitetssykehus (OUS) skriver til Fylkeslegen at klinikkledelsens beskrivelse av dialog i varslingsaker ikke er i samsvar med hva de ansatte opplever. Foto: Fotomontasje: Annemette Sande

Sprikende svar om OUS-varsling

– Det er ikke mulig å oppnå kontakt med klinikkleder, skriver tillitsvalgt til Fylkeslegen. Konflikten rundt varslingsrutinene og dialogen mellom ansatte og ledere på OUS, fortsetter med full styrke.

Publisert: 2019-12-12 — 08.02
Eigil Fossum, tillitsvalgt Foto: Vidar Sandnes

«Det er ikke mulig å oppnå kontakt med klinikkleder. Mail fra undertegnede besvares ikke. Mail sendt fra undertegnede, tydelig merket med at det er fra tillitsvalgt for PCI Ullevål, besvares ikke. Mail med ønske om dialogmøter besvares ikke. Det er også svært vanskelig/nærmest umulig å oppnå kontakt med andre deler av klinikkledelsen».

Dette er noen av de klare budskapene fra Eigil Fossum til Fylkesmannen i Oslo og Viken i et brev i forbindelse med en varslingssak. Fossum er tillitsvalgt for PCI-legene på Ullevål, og ansatt ved Hjerte,- lunge- og karklinikken (HLK) ved Oslo universitetssykehus (OUS). Fossum understreker i sitt brev til Fylkesmannen at han er lokal tillitsvalgt og dermed kun kan uttale seg om forholdene ved HLK.

«Pynter på sannheten»
Dagens Medisin har gjennom flere artikler avdekket at leger og tillitsvalgte ved OUS opplever at ledere «pynter på sannheten» i meldinger til Fylkeslegen om alvorlige hendelser ved sykehuset.

Det er særlig alvorlighetsgraden som reflekterer hvilke konsekvenser hendelsen har fått, som blir endret. Tillitsvalgt for PCI-operatørene, overlege Eigil Fossum, så seg nødt til å varsle fylkesmannsembetet om forholdene. I varselet påpekte han også at kommunikasjonen mellom Fylkeslegen og den enkelte lege ikke fungerer. Et brev til Fossum fra Fylkeslegen i en tilsynssak tok et halvt år fra det ankom Ullevål sykehus – inntil han fikk se brevet.

Bakgrunnen for den ramsalte kritikken Fossum nå retter mot egen klinikkledelse, er en redegjørelse OUS har gitt til Fylkesmannen som et svar på varslingen fra Fossum. Som Dagens Medisin tidligere har omtalt, avviser sykehuset kritikken fra Fossum og hevder blant annet at alle berørte ansatte i konkrete saker involveres når svar til Fylkesmannen utarbeides.

Ansatte blir ikke involvert
Dette er ikke en virkelighetsbeskrivelse Fossum kjenner seg igjen i:

«Anførselen fra OUS om at svar til Fylkesmannen utarbeides i samarbeid mellom ansatte og klinikkledelsen, gjelder ikke i HLK. Ansatte er ikke involvert i utarbeidelsen av svar til Fylkesmannen og får ikke innsyn i klinikkledelsens svar til Fylkesmannen», skriver Fossum i sitt svar til Fylkesmannen.

Det må relativt ekstreme virkemidler til for å få klinikkledelsen i tale
Thomas Marinius Dahl, tillitsvalgt

Han mener det heller ikke er riktig at endringene som eventuelt gjøres i ansattes svar, bare er «semantiske endringer», slik OUS skriver i sitt svar til Fylkesmannen.

«De ansatte blir ikke informert om dette, i hvert fall ikke i HLK. Dette er et tillitsbrudd og helt uakseptabelt. Med mindre den ansatte blir informert skriftlig, kan jeg ikke se at OUS kan foreta noen form for endring i ansattes tilsvar, skriver Fossum.

– Det er en krass kritikk du retter mot klinikkledelsen i HLK?

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å beskrive mine og andre ansattes opplevelse av situasjonen, sier Eigil Fossum i en kommentar til Dagens Medisin. Han ønsker ikke å gi ytterligere kommentarer, men viser til svarbrevet han har sendt til Fylkesmannen.

Etterlyser skriftlighet
Thomas Marinius Dahl, tillitsvalgt for radiografene på Ullevål, kjenner seg godt igjen i beskrivelsene til Fossum.

– Det er vanskelig å få kontakt med ledelsen. Vi sender mail, men får ikke svar – og vi får heller ikke svar på purringer. Det må relativt ekstreme virkemidler til for å få dem i tale, sier Dahl til Dagens Medisin.

Han forteller at hvis tillitsvalgte til slutt får kontakt, er det som oftest på telefon. Dette mener han er uheldig fordi samtalen da ikke blir registrert eller arkivert, og det kan ikke dokumenteres hva som er sagt.

– Det virker som om klinikkledelsen og HR-avdelingen ikke ønsker skriftlighet. Hvis de forsøker å løse ting, så tas det på telefon. Det er sånn at vi lurer på om det er bevisst at saker ikke skal dokumenteres skriftlig, sier Dahl.

Han viser til at det nylig har vært saker som er blitt løst.

– Men det var etter betydelig press fra tillitsvalgt, sier Dahl.

Ønsker dialog
Thor Edvardsen er fungerende klinikkleder ved Hjerte-, lunge- og karklinikken, etter at Otto Smiseth, som har ledet HLK i en årrekke, gikk av 1. november. Edvardsen gir følgende kommentar i en epost via kommunikasjonsavdelingen ved OUS:

– Som klinikkleder ønsker jeg at rutiner følges og at ansattes interesser ivaretas. Jeg kjenner ikke alle saker på detaljnivå, men vil gå i dialog med Fossum og følge opp dette sammen med sentrale personer i avviks- og forbedringsarbeidet ved sykehuset.

Edvardsen skriver videre:

– Med dialog håper jeg at vi fremover får en felles forståelse av rutiner, og at de følges slik at vi unngår lignende tilfeller som beskrives.

Brev på vandring
Et sentralt punkt i varselet fra Fossum til Fylkesmannen er håndtering av eksterne brev internt i OUS. Også her er Fossum kritisk til svaret OUS har gitt Fylkesmannen. Fossum viser blant annet til at det foreligger et direktiv som instruerer ansatte i postmottak om å åpne brev til ansatte med mindre de er merket privat eller personlig.

«Likevel mottar jeg daglig post adressert til meg som ikke er åpnet selv om det ikke er anført at det er personlig. OUS må redegjøre for hvilke rutiner som gjelder», skriver Fossum.

All post skal åpnes
Mona Furseth er seksjonsleder i Sak- og pasientarkiv ved OUS.

«All post kan i utgangspunktet bli åpnet av Sakarkivet. På grunn av store postmengder til OUS, og mye post som ikke skal inn i P360 eller DIPS, er det laget en oversikt over hvilke dokumenter som skal, eller kan, sendes direkte videre. Vi fører ingen logg over post som blir sendt videre ut fra oss uten å bli åpnet, og således ikke kvittert ut noe sted», skriver Furseth via kommunikasjonsavdelingen ved sykehuset til dagens Medisin.

Hun påpeker at prosedyren ikke sier noe om at brev som er adressert til tillitsvalgt, ikke skal åpnes. Hennes kommentar til at brevet til Fossum som tillitsvalgt likevel var åpnet, er følgende:

«At brevet i dette tilfellet ble åpnet, er ikke brudd på rutiner, men kan forklares med at det var adressert til Oslo universitetssykehus HF v/overlege og tillitsvalgt Egil Fossum.  Når vi oppdaget at det var til tillitsvalgt og ikke overlege, så tapes konvolutten igjen og sendes ut til aktuell mottaker. Slike brev blir heller ikke loggført noe sted».

Fylkeslegen er ikke ferdig
Fylkeslege Marianne Skjerven-Martinsen i Oslo og Viken ønsker ikke å kommentere en pågående tilsynssak.

– Det jeg kan si er at denne saken ikke er avsluttet fra vår side, sier Skjerven-Martinsen til Dagens Medisin.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Morten Meyer 12.12.2019 12.08.06

  MMeftf/MMbooks.

  Overlege og tillitsvalgt i Legeforeningen Eigil Fossum (dere skriver navnet hans feil flere steder i saken DM) forteller om sin dialog med ledelsen i HLK-klinikken i OUS. Via Dagens Medisin. Flott det Eigil, men kanskje du skal vurdere å snakke med konstituert klinikkleder Thor Edvardsen neste gang du har noe på hjertet vedrørende klinikkens gjøren og laden? Ikke via DM altså, men sånn på ordentlig laiv mener jeg. Lykke til.

 • Eigil Fossum 12.12.2019 12.38.23

  Lege

  Thor Edvardsen ble konstituert som klinikkleder 1. november iår. Varselet ble sendt i juni 2019 og gjelder for perioden 2011 til oktober 2019 hvor jeg som tillitsvalgt ikke lykkedes å komme i kontakt med klinikkleder til tross for gjentatte forsøk. Det fremkommer klart i denne DM artikkelen at jeg ikke har snakket med DM, men at det refereres fra en bekymringsmelding til Fylkesmannen.

 • Eigil Fossum 12.12.2019 12.52.39

  Lege

  PS Journalisten i DM har som alle andre personer i Norge fri tilgang til denne korrespondansen via innsynsbegjæring hos Fylkesmannen.

 • Morten Meyer 13.12.2019 09.21.21

  MMeftf/MMbooks.

  Synes ikke det kommer så klart fram i saken som du påpeker Eigil, se bla. der du svarer på DMs spm: "– Jeg kan ikke gjøre annet enn å beskrive mine og andre ansattes opplevelse av situasjonen", sier Eigil Fossum i en kommentar til Dagens Medisin. Men greit nok. Mitt poeng er bare at det blir litt rart å hevde at det er umulig å få en leder i tale. Klinikkledere har jo gjerne et kontor man kan oppsøke, de har gjerne en assistent som kan legge inn avtaler i kalenderen etc. Skyttergravsmetoden gir oppmerksomhet ja, men reell forbedring oppstår vel først etter at man de facto har snakket sammen. Jeg synes også at selve saken om "meldepraksis" har sporet litt av. Det er jo selvsagt at systemansvarlig leder vil se saken før den ekspederes videre og at opplysninger fra ansvarlig lederhold legges til etc. Anyway: Nå har jo kst. klinikkleder invitert til samtale og dialog via DM, så da blir det vel fremdrift. Ha en god helg og husk å minne DM på at de kjører en navne-bias i saken.

 • Reza Assalkhou 16.12.2019 13.42.08

  Spesifiser tittel:

  Det er så fint Morten Meyer at du følger fortsatt saker ved OUS men lurer gjerne på om du virkelig mener at Eigil Fossum ville blitt hørt slik du beskriver og påstår i din kommentar. Hvis han hadde kommet til deg da du var HR direktør ville du ha hørt på han?

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!