Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Øyeleger ønsker et godt fagsamarbeid med optikere

Øyelegeforeningen er opptatt av å finne løsninger som kan ivareta befolkningens behov for øyehelsetjenester.

Publisert: 2019-12-08 — 05.04
Eva Meling Ødegaard

Innlegg: Eva Meling Ødegaard, leder i Norsk øyelegeforening
Kristen Realfsen, nestleder i Norsk øyelegeforening

HØYRES HELSEPOLITISKE talsperson på Stortinget, Sveinung Stensland, tar til orde for at optikere bør få mer ansvar for øyepasienter (Aftenposten 29.10).

For Øyelegeforeningen er det viktig at befolkningen har god øyehelse og tilgang til øyelege når de trenger det. Norge har for få øyeleger, spesielt i distriktene. Vi er derfor opptatt av å finne løsninger som kan ivareta befolkningens behov for øyehelsetjenester slik at flest mulig beholder synet lengst mulig.

KOMPETANSE. Optikere har god kompetanse på grunnleggende deler av øyehelsefaget. Allerede i dag er optikere en naturlig del av øyehelsetilbudet, og vi samarbeider ettersom optikere har henvisningsrett til øyelege.

Øyelegeforeningen imøteser muligheter for å utnytte kompetansen til optikere enda bedre. Mange øyeavdelinger og avtalespesialister har løst dette ved å ansette optikere. Dette samarbeidet fungerer godt og kan utvides. Forutsetningen er at det er faglig forsvarlig slik at pasientsikkerheten blir ivaretatt. Hvilke oppgaver det kan være aktuelt for optikere å overta, må følgelig bygge på en grundig faglig gjennomgang.

Kristen Realfsen

RESSURSBRUK. God ressursbruk er avgjørende i et offentlig helsevesen hvis vi skal gi riktig behandling og ikke belaste samfunnet med unødige kostnader.

Stensland trekker frem pasienter med grå stær (katarakt) som en gruppe optikere kan kontrollere og dermed avlaste øyelegene med, men denne gruppen trenger vanligvis ikke faste kontroller og dekkes heller ikke av de nasjonale prioriteringsretningslinjene som øyeleger følger.

SAMSPILL. Optikere har mye moderne og avansert utsyr. Det er likevel viktig at pasienter ikke utsettes for unødvendige og kostbare undersøkelser.

Øyelegeforeningen inviterer optikere og helsemyndigheter til et konstruktivt samarbeid om hvordan vi sammen kan tilby pasienter et faglig forsvarlig tilbud, som er tuftet på nasjonale retningslinjer og dokumentert kunnskap.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Dagens Medisin 21/2019, fra Kronikk og debatt-seksjonen

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!