Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Bekymringsmelding til Herlof Nilssen!

Kjære Herlof Nilssen! Er det virkelig de solide fagfolkene – det ypperste av ekspertise Helse Vest kan oppdrive – som du og dine ber skjerpe seg?

Publisert: 2019-12-06 — 13.01
Nils-Halvdan Morken

Innlegg: Nils-Halvdan Morken, overlege dr.med. ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus, professor ved Universitetet i Bergen (UiB) og leder i Norsk Gynekologisk Forening

UNDER OVERSKRIFTEN «No må vi skjerpe oss» – på side 59 i Norsk overlegeforenings tidsskrift «Overlegen» nr. 4 (desember 2019) – skriver administrerende direktør Herlof Nilssen i Helse Vest om pasientsikkerhet.

Ifølge Nilssen har man i helseforetakene jobbet med pasientsikkerhet siden 2010, men resultatene man ønsker seg i de byråkratiske og helseadministrative korridorer, uteblir.

OPPSIKTSVEKKENDE. Helse Vest-direktøren innleder artikkelen på følgende måte: «Sidan 2010 har vi arbeidd målretta med å ta ned talet på pasientskader i norske sjukehus. Pasienttryggleik har vore på dagsorden over fleire år og er eit av hovudsstyringsmåla våre frå Helse- og omsorgsdepartementet for 2019. Likevel får vi ikkje dei resultata vi vil ha. Framleis blir pasientar skada, og fleire av skadane kunne vore unngått om vi hadde gjort det vi skulle. Det er ikkje godt nok».

Det er oppsiktsvekkende at budskapet fra toppledelsen i Helse Vest – etter ti år – fortsatt er at vi skal skjerpe oss. I min bransje ville vi ha vurdert å skrive ut en annen resept etter år uten behandlingseffekt.

Det er oppsiktsvekkende at budskapet fra toppledelsen i Helse Vest – etter ti år – fortsatt er at vi skal skjerpe oss. I min bransje ville vi ha vurdert å skrive ut en annen resept etter år uten behandlingseffekt

HVEM SKAL SKJERPE SEG? Den administrerende Helse Vest-direktøren omtaler mitt eget fagfelt, fødselshjelp, som et av de områdene der man i 2016 identifiserte et forbedringspotensial.

Hvem er det som skal skjerpe seg, Herlof Nilssen? Er det jordmødrene som til daglig flyr fra stue til stue og jobber med et tregt fosterovervåkningssystem der hverken stuenummer eller pasientidentifiserende informasjon er korrekt og oppdatert. Er det de unge legene i spesialisering – som altfor ofte betjener overfylte poliklinikker med hjertet i halsen og som konstant avbrytes i det dere kaller sømløse pasientforløp?

Nei, det er nok oss overlegene.

DEN YPPERSTE EKSPERTISE. Jeg må innrømme at jeg tenkte på deg, Herlof Nilssen, en tidlig morgen i en krevende situasjon der jeg – skulder ved skulder samarbeidet med det ypperste av ekspertise Helse Vest kan oppdrive.

Er det virkelig disse solide fagfolkene du og dine ber skjerpe seg? Hvis du ikke har noe bedre å komme med, er det bedre ikke å si noe.

HOLDNINGER – OG FORVENTNINGER. Jeg leser at du i 2020 ønsker å gi stafettpinnen som leder i Helse Vest videre. Hvis innlegget om pasientsikkerhet er representativt for de holdningene du og din ledelse har til de ansatte i den organisasjonen du leder, er det like greit at du går av. Fagfolkene i helseforetakene forventer mer av topplederne sine.

Med vennlig hilsen og med et ønske om en fredfull julehøytid!

Ingen oppgitte interessekonflikter

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!