Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
NYE VIRKEMIDLER: – Vi kommer til å lese delen om økonomiske virkemidler nøye. Når så mange ulike finansieringsordninger skal etableres samtidig, øker risikoen for utilsiktede effekter, sier Marit Hermansen i Legeforeningen om tiltakene i den nye nasjonale helse- og sykehusplanen. Foto: Vidar Sandnes/arkivfoto

– Bekymret for at planen kan bli et redskap for innsparinger

Legeforeningen mener investeringer burde fått plass i Bent Høies sykehusplan. 

Publisert: 2019-11-22 — 16.40

– Regjeringen peker på viktige utviklingsområder for helsetjenesten. Vi er positive til planene om helsefellesskap og mener det er et steg i riktig retning. Vi synes også det er bra at også fastlegen er tatt med i beregningen, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen om helseminister Bent Høies nasjonale helse- og sykehusplan som ble lagt frem fredag.

Hermansen er likevel bekymret for finansieringen av de nye samarbeidene mellom sykehus og kommune.

– Det følger ingen finansiering med planen. Det er behov for en overordnet nasjonal helse- og sykehusplan som legger føringer for helsetjenesten, men vi mener at dette også bør være en investeringsplan. Når det ikke er det, blir vi bekymret for at planen kan bli et redskap for innsparinger, sier Hermansen.

– Håper på satsning

Legelederen trekker også frem at det foreslås en rekke nye finansieringsmodeller. I planen står det blant annet at finansiering «i større grad skal knyttes til innholdet i tjenestene, ikke hvem som yter behandling, hvor behandlingen ytes eller hvordan behandlingen ytes».

– Vi kommer til å lese delen om økonomiske virkemidler nøye. Når så mange ulike finansieringsordninger skal etableres samtidig, øker risikoen for utilsiktede effekter. Vi kommer derfor til å følge utviklingen av disse tiltakene i tiden som kommer. Vi håper dette er en satsningsplan og ikke en spareplan.

Fornøyde med oversikt over behov

Den nyvalgte lederen i Norsk sykepleierforbund er positiv til at regjeringen åpner for nye finansieringsløsninger.

– Vi er glade for at det skal ses nærmere på finansieringssystemet. Her er det behov for en forbedring, sier Lill Sverresdatter Larsen, som understreker at hun ikke har rukket å sette seg inn i detaljene i planen.

Larsen er også glad for helseministeren varsler en satsning på sykepleierne

– Vi er fornøyde med det kommer et nasjonalt system for å få oversikt over sykepleierbehov og at ABIOK-utdanningene skal styrkes, sier Larsen.

ABIOK er en samlebetegnelse for utdanningene i anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og kreftsykepleie.

– Inkonsekvent

Larsen mener likevel det er et paradoks i helseministerens nye plan.

– Vi er ikke så fornøyde med beskrivelsen av at masterutdanninger i ABIOK kan avbrytes etter 40, 60 eller 90 studiepoeng. Dette er svært komplekse felt som krever at sykepleierne har en forskningsforståelse for å kunne jobbe kunnskapsbasert. Vi opplever at det er inkonsekvent at Høie oppretter en ny masterutdanning innen avansert klinisk sykepleie for å løfte faget, samtidig som det legges opp til at det er ok å ikke fullføre masterutdanningene innen ABIOK.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Sven Richard Haugvik 22.11.2019 16.55.16

  Lege

  Meld. St. 7 (2019–2020) var triste greier for fastlegene. Papirtigeren uten penger, Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023 på 170 sider, har begrepet «fastlege» 93 ganger. De fleste ganger av ren deskipriv karakter, og kun 34 treff er knyttet til mer substansiell omtale. Ingen plan eller penger til FLO, unntatt den deskritive omtale nr.34: For to fastlegerepresentanter i 8 møter «bør dekke være vel 100 000 kroner». Helsefellesskapene oppfordres til å komme med innspill til neste nasjonale helse- og sykehusplan. Derimot finnes plan for sykepleiere og helsefagarbeidere. Skrivefeil / gjentagelser (s.168) og finurlige erkjennelser finnes: «Departementet har begrenset kunnskap om hensiktsmessig oppgavefordeling og kompetansebehov på lokalt nivå i kommuner og sykehus, og disse avklaringene bør primært overlates til de som yter tjenestene» - og - «Regjeringen foreslår ikke en evaluering av gjennomføringen»! Tillitsfullt?

 • Sven Richard Haugvik 22.11.2019 17.30.06

  Lege

  Finner kun 34 deskriptive omtaler. Noen må nevnes: 1. Kommuner og sykehus planlegger og utvikler tjenester sammen med brukere og fastleger i helsefelleskap 2. En velfungerende FLO er en forutsetning 3. FHI brukerrapport om FLO - Regjeringen (alene) vil legge frem en handlingsplan våren 2020 ... 5. 1459 (32%) fastleger tatt i bruk tjenesten digital dialog helsenorge.no 6.I helsefellesskapene vil representanter og lokale fastleger (måtte) møtes 7. Fastlegene bør få en rådgivende rolle 8. fastleger bør delta på alle nivåer .... 28. representert i nasjonalt e-helsestyre 29. Granavold-erklæringen imøtekomme rekrutteringsutfordringene i fastlegeordningen 30. teste ut primærhelseteam i fastlegepraksiser 31. alternative finansieringsmodeller for fastlegeordningen 33. kostnadene knyttet til fastlegenes deltakelse i helsefellesskapene. KOMMENTAR: Noe her vi ikke visste fra før? Uten evaluering blir dette et behendig indulgentia plenaria i Stortinget, omsøkt av ansvarlige helsemyndigheter /Regj.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!