Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Artikkelbilde
STYRKET AKUTTMOTTAKET: – Vi går med telefonen hele tiden og det er enkelt å nå oss. Fastlegene bestemmer om pasienten skal sendes hit, men vi er med på avgjørelsen om de virkelig skal i nettingtruse, sier seksjonsoverlege Erik Thomassen Foto: Silje Katrine Robinson

Sykehuset har egen fastlege-telefon for å unngå unødvendige innleggelser

På Haraldsplass Diakonale sykehus har de innført en egen fastlegetelefon for å unngå unødvendige akuttinnleggelser.

Publisert: 2019-10-17 — 09.00
TAPTE PENGER: – Færre innleggelser førte til mindre inntekter det første året, men vi mente likevel det var riktig å opprettholde endringene, sier klinikkdirektør Åse Nordstrønen. Foto: Silje Katrine Robinson

Ny forskning viser at fire av ti pasienter legges direkte inn på sykehus uten først å ha vært i konakt med fastlege eller legevaktlege.

– Det er mange pasienter som kommer inn til sykehuset under øyeblikkelig-hjelp fanen, men som ikke trenger akutt innleggelse. Vi opplevde at en stor gruppe av pasientene som kom til akuttmottaket burde vært diskutert på forhånd og håndtert på en annen måte, sier seksjonsoverlege Erik Thomassen på Haraldsplass Diakonale sykehus.

Når for mange pasienter legges inn fører det til overbelegg og store utgifter for helvesenet.

Et høyt antall korridorpasienter var bakgrunnen for at Haraldsplass Diakonale sykehus i 2014 iverksatte flere grep, blant annet innføring av fastlege-telefonen. Det gjør at at fastleger, legevaktleger og sykehjemsleger kan ringe overlege i akuttmottaket direkte og diskutere pasienter de er usikre på om bør legges inn på sykehuset eller ikke.

40 telefoner per dag
Thomassen er én av overlegene som bytter på å bære med seg denne mobiltelefonen på vakt. I løpet av en arbeidsdag kan han besvare inntil 40 telefoner fra fastleger i Bergen.

– Vi gir råd, men det er fastlegen, som har pasienten fremfor seg, som bestemmer om pasienten bør sendes hit, sier Thomassen.

Samtidig som telefonen ble opprettet ble det også gjort endringer i organiseringen slik at akuttmottaket nå er bemannet med overlege, som vurderer hvilke pasienter som skal legges inn og hvilke som kan behandles poliklinisk. Effekten er at langt flere pasienter behandles poliklinisk. I 2014 fikk 227 pasienter poliklinisk behandling i akuttmottaket, mens tilsvarende tall i 2018 er 858, ifølge sykehusets egne tall.

Dårligere inntekter
– De som ikke er så dårlige at de trenger en seng, settes i en stol og får behandlingen de trenger i løpet av tre-fire timer, uten å bli lagt inn. Hvis det er ikke er helt nødvendig, er det best for pasienten å ikke bli lagt inn. Vi forsøker blant annet å unngå innleggelse kronikere som klarer seg, sier overlege Thomassen, som blant annet viser til infeksjonsrisikoen ved sykehusopphold.

– Det gir også en bedre pasientbehandling for de som virkelig har behov for sykehusinnleggelse, påpeker han.

Én typisk gruppe som tidligere ble direkteinnlagt som øyeblikkelig-hjelp er pasienter med behov for gastroskopi. Undersøkelsen av magesekken ble likevel ofte gjort påfølgende dag. I dag reiser mange av pasientene hjem med en avtale om å komme tilbake neste dag.  

– Er det ulemper med ordningen?

– Færre innleggelser førte til mindre inntekter det første året, men vi mente likevel det var riktig å opprettholde endringene. Vårt mål er at pasientene skal få riktig behandling til rett tid på rett nivå, sier Åse Nordstrønen, klinikkdirektør ved medisinsk klinikk.

Gode tilbakemeldinger fra fastlegene
Haraldsplass diakonale sykehus arrangerer seminar for fastleger i Bergen og Nordhordland to ganger i året hvor de informerer om direktetelefonen og drøfter bruken av den. Tord Moltumyr, fastlege og kommuneoverlege i Meland, som også er leder av samarbeidsutvalget for fastleger og sykehus, sier erfaringene er gode.

– Jeg har selv ringt noen ganger og vet at nummeret brukes mye, særlig av yngre kolleger som ønsker å avklare hastegrad eller få råd om håndtering frem til spesialistundersøkelse. Dette er et viktig samhandlingstiltak som skaper trygghet for fastleger og legevaktleger, og dermed et pluss for pasientene, sier han.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Sven Richard Haugvik 22.10.2019 17.58.43

  Lege

  Andre sykehusregioner ønsker IKKE telefonhenvendelser fra fastlegene. Helse-Midt er jo klar på dette fordi tlf. forstyrrer det daglige arbeidet i så stor grad at samhandlingen blir krevende. En annen utfordring her er at ny samhandlingstakst 1j for fastleger ihht. opprinneilig veiledning kun skal brukes ved ELEKTRONISK meldingsutveksling (dersom øvrige vilkår er oppfylt). Et tredje poeng er svekket lønnsvekst for FLO sml. med samfunnet forøvrig da også andre "tilskudd" er uklare i praksis, feks. etablering av tilskuddsordning for særlig arbeidskrevende pasientlister (50 mill). Natt til 24. juni ble det som kjent oppnådd enighet om NT med øko.ramme på 2,6% pluss 180 mill.kr i friske midler i tillegg til 2,6%, uten at noen helt vet hvordan de "friske midler" foreløpig fordeler seg. Lønnsveksten for samfunnet forøvrig var på 3,2 % ihht. SSB året inntil NT ble effektuert. Dersom "friske midler" og uklare takster ikke tas i bruk, gaper den såkalte lønnsveksten ytterligere i minus for FLO.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!