Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
FÅR PRIS: Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen. Foto: Silje Robinson

Pasientsikkerhetspris til Haraldsplass sykehus

For første gang går prisen til et helt sykehus.

Publisert: 2019-09-27 — 14.00

Fredag delte helseminister Bent Høie ut Forbedringsprisen til Haraldsplass Diakonale Sykehus på Pasientsikkerhetskonferansen på Gardermoen. Siden 2014 har Helsedirektoratet delt ut prisen til enkeltpersoner eller team i helsevesenet som har utmerket seg innen kvalitetsforbedring, pasientsikkerhet eller arbeidsmiljø.

Juryen fremhever at Haraldsplass Diakonale Sykehus har klart å gjøre gjennomgripende endringer i hele organisasjonens arbeidskultur.

– Dette er en stor anerkjennelse av det gode arbeidet våre ansatte gjør hver dag, sier Kjerstin Fyllingen, administrerende direktør ved Haraldsplass Diakonale Sykehus i Bergen.

NYTT BYGG: Administrerende direktør Kjerstin Fyllingen under åpningen av det nye sykehusbygget i fjor. Foto: Silje Robinson

Sykehuset har oppnådd flere resultater, blant annet:

 • Ingen alvorlige pasientskader i Global Trigger Tool-undersøkelsen (GTT) siden 2011.
 • Pasientskader er redusert med 29 prosent fra 2012 til 2018.
 • Andel korridorpasienter er redusert fra 3,6 prosent i 2012 til 0,5 prosent i dag
 • 40 prosent reduksjon i bruk av bredspektret antibiotika siden 2012
 • Trombolysebehandling ved blodpropp og hjerneslag, er betydelig forbedret.
  • Andel pasienter med blodpropp som har fått trombolysebehandling var 30 prosent i 2018, mot 7 prosent i 2012.
 • Andel pasienter med lårhalsbrudd som ble operert innen 24 timer økt fra 49 prosent til 79 prosent
 • Forbedring i 30 dagers overlevelse, fra 95,2 prosent i 2012 til 96,1 prosent i 2017

Gjør egne målinger
– I tillegg til de nasjonale målingene foretar vi egne kartlegginger, målinger og har etablert et styringssystem og struktur for oppfølging av dette arbeidet. Nå gjennomsyrer dette hele sykehusdriften, sier Fyllingen, som roser de ansatte.

For ett år siden åpnet det nye hovedbygget og akuttmottaket på Haraldsplass. Dagens Medisin omtalte nylig hvordan ny teknologi har endret måten de ansatte jobber på.

– Vårt utgangspunkt har hele tiden vært å gi en god og helhetlig pasientbehandling, med god kommunikasjon, tverrfaglig samhandling internt og eksternt, og gjennom å strukturere opp gode pasientforløp. Både ansatte og brukere er involvert og innspill til forbedringer kommer fra hele organisasjonen, sier hun.

Sykehuset har blant annet innført faste pasientsikkerhetsvisitter.

– Vår erfaring er at det er fullt mulig å jobbe systematisk med forbedring, selv med knappe ressurser. Det handler om å ha fokus på de riktige tingene, sier Fyllingen.

Relaterte saker

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!