Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
I enkelte grupper var andelen røykere dobbelt så høy som ellers i befolkningen, mens andelen røykere blant innvandrerkvinner var lavere enn blant andre kvinner, heter det fra Folkehelseinstituttet, som presenterer nye tall for innvandreres helse onsdag. Illustrasjonsfoto.

Rapport: Andelen av røykere høyere blant innvandrermenn

Innvandrermenn røyker mer enn befolkningen forøvrig.

Publisert: 2019-09-04 — 09.11

Det kommer frem i en rapport basert på SSBs levekårsundersøkelse blant innvandrere i 2016.

I rapporten kommer det også frem at de som har bodd i Norge kort tid har bedre helse enn de som har bodd lenge i Norge, selv når vi tar hensyn til alder. Dette er trekk man også også ser blant innvandrergrupper i andre land, ifølge Folkehelseinstituttet som legger fram rapporten onsdag.

– Det ser ut som om innvandrere kopierer livsstilen til nordmenn når de har bodd lenge i Norge, både positive og negative sider. For eksempel så vi at andelen menn som var fysisk aktive var høyest blant de som hadde bodd lengst i Norge, sier Marte Kjøllesdal, som er forsker ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Dette er også kjent fra tidligere: En studie fra 2016 som NAKMI sto bak, viste at når innvandrere har bodd her i over 20 år, så nærmer deres dødelighet seg etniske nordmenns dødelighet. Studien, som er publisert i tidsskriftet Demographic Research , viste også at innvandrere samlet sett har rundt 20 prosent lavere dødelighet enn den øvrige norske befolkningen.

Rapporten fra FHI viser også det er stor variasjon i helse mellom innvandrere med ulik landbakgrunn, og også mellom kvinner og menn. Det var større variasjon mellom ulike innvandrergrupper enn mellom innvandrere og resten av befolkningen, sier Kjøllesdal, ifølge Folkehelseinstituttet.

Flere røyker
– Et av de tydeligste funnene i rapporten er at andelen røykere var høyere blant innvandrermenn enn blant menn i befolkningen for øvrig.

– I enkelte grupper var andelen røykere dobbelt så høy som ellers i befolkningen, mens andelen røykere blant innvandrerkvinner var lavere enn blant andre kvinner, sier Kjøllesdal.

Andelen som drakk alkohol var lavere i de aller fleste innvandrergrupper enn i befolkningen for øvrig, men det var en betydelig andel som drakk alkohol fra de fleste grupper.

 • Rapporten ser på hvordan helse henger sammen med faktorer som alder, utdanning, arbeid, hvor lenge de har bodd i landet og diskriminering. Deltakerne i undersøkelsen var 4339 innvandrere fra 12 ulike land, som hadde bodd i Norge i minst to år. Svarene i undersøkelsen var egenrapporterte.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!