Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Skal utrede fødetilbudet

Helsedirektoratet skal undersøke om de faglige retningslinjene trenger revisjon, og hva utviklingen betyr for bemanningsbehovet og finansieringssystemet.

Publisert: 2019-09-03 — 13.57
Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utrede førdetilbudet. Illustrasjonsfoto.

Det opplyser helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Jordmorforeningene meldte i juni bekymring for blant annet bemanningssituasjonen ved kvinneklinikkene. Fødende er eldre enn før og har mer kompliserte forløp. Videre fører seleksjonskriteriene til at færre føder ved de mindre fødeinstitusjonene, ifølge jordmorforeningene.

Derfor får Helsedirektoratet i oppdrag å lede en arbeidsgruppe som skal se på hvilke konsekvenser den endrete situasjonen har for bemanning, og trygge fødetilbudet i hele landet.

Jordmorforeningen og Jordmorforbundet skal ha representanter i faggruppen. Helseregionene og andre relevante aktører skal også involveres i arbeidet. Arbeidet vil gi et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid og tiltak i helseforetakene, herunder bemanning, ifølge departementet.

De to representantene for jordmorforeningene er fornøyde.

–  Med endrede oppgaver og knappe ressurser har det blitt vanskeligere å gi en optimal fødselsomsorg, både på de små og store fødeinstitusjonene. Vi ser frem til samarbeidet, sier leder i Den norske jordmorforening, Kari Aarø.

–  Det er viktig at dette arbeidet nå innbefatter alle områder som finansiering, seleksjon og bemanning. Jordmorforbundet er opptatt av at også følgetjenesten tas med. Vi kan ikke risikere at vi igjen har deler av fødselsomsorgen som ikke er rettmessig organisert, sier leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!