Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
TAR OVER: – Å styrke sikkerhet og kvalitet, og ivareta befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenestene, er det som driver meg, sier Marianne Skjerven-Martinsen, som er har fått stillingen som fylkeslege i Oslo og Viken. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken

Ny fylkeslege i Oslo og Viken

Marianne Skjerven-Martinsen overtar som fylkeslege i Oslo og Viken.

Publisert: 2019-07-11 — 11.30

– Jeg føler meg privilegert som får muligheten til å gå inn i denne rollen, sier Skjerven-Martinsen til Dagens Medisin.

Hun har fungert som fylkeslege etter at tidligere fylkeslege Jan Petter Odden forlot stillingen 1. mai, og går nå inn i stillingen på permanent basis.

Marianne Skjerven-Martinsen er utdannet lege fra Pomeranian Medical University i Polen og har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo (UiO). Hun har også en mastergrad i helseadministrasjon fra samme universitet.

– Å styrke sikkerhet og kvalitet, og ivareta befolkningens tillit til helse- og omsorgstjenestene, er det som driver meg. Videreformidling av tilsynserfaringer gjør Fylkesmannen i Oslo og Viken til en viktig samfunnsaktør. Oppgaveporteføljen og innsikten vi får gjennom rettighets- og klagesaker og tilskuddsbehandling, gjør at vi er et viktig bindeledd mellom staten og kommunene.

Skjerven-Martinsen kommer fra stillingen som seksjonssjef for kommunale helse- og omsorgstjenester i Vestre Viken. Hun er også tidligere assisterende fylkeslege og fungerende fylkeslege hos Fylkesmannen i Buskerud.

Tidligere rettsmedisiner

Den nye fylkeslegen har bakgrunn som rettsmedisiner. Det mener hun kan komme godt med i den nye stillingen.

– Som rettsmedisiner er du personen du undersøker sin garantist for rettssikkerhet. Du må kartlegge fakta, bedømme og konkludere. Dette er i grensefeltet mellom helse og juss, en bakgrunn som jeg er glad for å ha.

– Krevende omorganisering

Fylkesmannsembetene i Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud ble slått sammen fra 1. januar 2019. Skjerven-Martinsen blir dermed den andre fylkeslegen i stillingen etter sammenslåingen.

– Det har vært en stor og krevende omorganisering. Frem til nå har det gått mye tid på intern harmonisering. Det har vært tre embeter som har gjort ting på veldig forskjellige måter, men nå er vi klare til å realisere mulighetene som ligger i at vi har fått større og mer robuste fagmiljøer.

– Hva blir din viktigste oppgave fremover?

– Helsetilsynet forventer at vi skal være en spydspiss, særlig for spesialisthelsetjenesten. Fordi vi er det største fylkesmannsembetet og har de største virksomhetene i vårt område, skal vi være med og trekke i front med tanke på den tilsynsmessige oppfølgingen av spesialisthelsetjenesten. Vi skal klare å realisere det som ligger i at vi har større fagmiljøer, sier Skjerven-Martinsen.

– Men det er også kjent at vi har et betydelig etterslep av tilsynssaker som ligger hos oss. Disse sakene jobber vi hardt for å ferdigstille.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

Full åpenhet om verdioverføringer

DM Arena Digital - Helseøkonomi

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!