Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
Stig Slørdahl er leder av Beslutningsforum for nye metoder. Arkivfoto.

Nei til lungekreftmedisin - ja til brystkreftmedisin

Beslutningsforum sa mandag ja til at en brystkreftmedisin kan tilbys via det offentlige, men avgrenset til en gruppe pasienter.

Publisert: 2019-06-17 — 16.50

Artikkelen er oppdatert 18.06.19 kl 13:55 med spesifisering av hvilken gruppe pasienter som nå kan få pertuzumab via det offentlige. 

Legemidlet pertuzumab (Perjeta) til behandling av HER2-positive metastatisk og tidlig brystkreft, fikk mandag grønt lys av de fire administrerende RHF-direktørene som utgjør Beslutningsforum.

Legemidlet fikk imidlertid kun ja neoadjuvant og adjuvant behandling av brystkreft avgrenset til pasienter med lymfeknutepositiv brystkreft.

Legemidlet dinutuximab (Qarziba) til behandling av høyrisiko nevroblastom og relapserende/refraktært nevroblastom, fikk også ja. Det kan innføres til behandling av høyrisiko nevroblastom og relapserende/refraktært nevroblastom.

– Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen, heter det fra Beslutningsforum.

Ja fikk også vonicog alfa (Veyvondi) til behandling av von Willebrands sykdom hos voksne. Dette kan innføres til behandling av von Willebrands sykdom hos voksne.Legemiddelet må inngå i framtidige LIS-anbud og kan først tas i bruk fra neste anbud, som trer i kraft 1. november 2019. Det forutsetter at prisen er lik eller lavere enn den prisen som er grunnlaget for denne beslutningen, heter det fra Beslutningsforum.

Det ble også bestemt at buprenorfin depotinjeksjon (Buvidal) til behandling av opioidavhengighet, kan tilbys i det offentlige.

Disse legemidlene fikk nei:

Certolizumab pegol (Cimzia) til behandling av plakkpsoriasis.

Kabozantinib (Cabometyx) til førstelinjebehandling av avansert nyrecellekarsinom

Osimertinib (Tagrisso) til behandling av ikke – småcellet lungekreft med T790M-mutasjon. I denne saken er det gitt et nytt pristilbud.

– Men prisen er fortsatt for høy og fortsatt ikke kostnadseffektiv, mener Beslutningsforum, som legger til:

– Det foreligger ingen ny informasjon om effektdata etter at saken ble behandlet i Beslutningsforum 17. desember 2018.

Utsatt
Saken om nivolumab (Opdivo) til behandling av avansert eller tilbakevendende ventrikkelkreft etter to eller flere tidligere systemiske terapier, er utsatt.

 

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Kjetil Hestdal 20.06.2019 13.39.13

  Lege

  Vil bare legge til at vedtaket og begrunnelsen for avslaget for Tagrisso blir ennå mer absurd når vi vet prisen i Norge ikke er høyere enn hva som er situasjonen i våre naboland - her har behandlingen blitt tatt i bruk for lenge siden. Jeg har selv erfart hvor god effekt behandlingen kan ha med minimale eller ingen bivirkninger.

 • Kjetil Hestdal 20.06.2019 13.04.09

  Lege

  Blir igjen skuffet over Beslutningsforum og deres argument for avslag til nye og bedre behandlingsmuligheter for pasienter med lungekreft. Igjen så bekrefter de sin ensidig fokus på pris av legemiddel og ikke hvilken betydning ny behandling som Tagrisso har for pasientene - muligheten for et lengre, bedre og arbeidsaktivt liv. I tillegg så er det skuffende å se at de heller foretrekker at pasientene skal behandles med cellegift som har liten effekt med store begrensinger for aktivitet og livskvalitet. Denne avgjørelsen bekrefter at Beslutningsforum med velsignelse fra helseministeren kun tenker på økonomi og at pasientenes beste ikke ivaretas - i mine øyne et brudd på prioriteringsmeldingen. Håper at den politiske opinionen snart innser at dette ikke kan forsette.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!