Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

DIGITALISERING: Helsepersonell er i stor grad bekymret for at de ikke blir inkludert i råd som handler om digitalisering på deres arbeidsplass, samt at publikum ikke får nødvendig informasjon om digitalisering av helse-Norge, viser ny undersøkelse. Illustrasjonsfoto: Getty Images

DIGITALISERING: Helsepersonell er i stor grad bekymret for at de ikke blir inkludert i råd som handler om digitalisering på deres arbeidsplass, samt at publikum ikke får nødvendig informasjon om digitalisering av helse-Norge, viser ny undersøkelse. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Halvparten mener digitalisering ikke gir mer pasientkontakt

I en undersøkelse svarer over halvparten av helsepersonellet at økt satsing på digitale verktøy ikke frigjør tid til mer pasientkontakt.

Annons:

Onsdag legges Norsk e-helsebarometer, en meningsmåling om nordmenns holdninger til digitalisering av helsesektoren, frem på e-helsekonferansen DIPS-forum i Bergen.

Over 1000 nordmenn over hele landet, samt 825 sykepleiere og leger, har deltatt i undersøkelsen som Opinion har gjennomført for DIPS og Norsk sykepleierforbund.

Flere mener sektoren henger etter
Blant helsepersonell mener over 80 prosent at det er viktig å satse på utvikling og bruk av teknologi i helsesektoren. Samtidig øker andelen helsepersonell som mener helsesektoren ligger bak andre samfunnsaktører i digitaliseringsprosessen.

Halvparten av de spurte sier seg også uenig i at digitalisering fører til at helsepersonell får mer tid til pasientkontakt.

– Som sykepleiere ser vi mange områder der teknologien kunne vært et svært godt hjelpemiddel i vårt møte med pasientene. Engasjement for digitale hjelpemidler kommer når ansatte ser at nyvinningene er nyttige i pasientbehandlingen. Da må teknologien være enkel å bruke, og gevinstene lette å se, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Eli Gunhild By i en pressemelding.

– Viktig å være involvert
Blant helsepersonell opplever sju av ti at de ikke blir tatt med på råd om innføring av digital teknologi der de arbeider.

– Dersom de digitale løsningene ikke er tilpasset behovet i tilstrekkelig grad, vil de bare stjele tid fra kontakten med pasientene. Det er helsepersonell som møter den enkelte pasient, og som vet hvor skoen trykker. Det er derfor svært viktig at helsepersonell er involvert i utviklingen av de digitale løsningene, sier By. 

Her kan du lese flere funn fra undersøkelsen.

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Fastlege blir ny statssekretær

Helseministeren om IKT-kritikk

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!