Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

STORE FORSKJELLER: Det er stor geografisk variasjon i forekomsten av svangerskapsdiabetes, viser Helseatlas for fødselshjelp 2015-2017.

STORE FORSKJELLER: Det er stor geografisk variasjon i forekomsten av svangerskapsdiabetes, viser Helseatlas for fødselshjelp 2015-2017. Foto: Getty Images

Stor variasjon i svangerskapsdiabetes på landsbasis

I snitt fikk dobbelt så mange førstegangsfødende påvist svangerskapsdiabetes i Sogn og Fjordane som i Finnmark i årene 2015 til 2017. – Uheldig, sier lederen for Norsk gynekologisk forening. – God svangerskapsomsorg, sier overlege i Helse Førde.

Det er stor variasjon i antallet gravide kvinner som får påvist svangerskapsdiabetes i ulike deler av Norge. Det viser det nylig utgitte «Helseatlas for fødselshjelp 2015-2017». Variasjonen i forekomsten av svangerskapsdiabetes mellom ulike opptaksområder er «påfallende stor», står det å lese i atlaset. Statistikken er hentet fra Medisinsk fødselsregister (MFR) og kategoriserer de gravide med utgangspunkt i hvilket helseforetak de sogner til. Spesielt ett opptaksområde skiller seg ut.

– I Helse Førde er det spesielt mange som diagnostiseres for svangerskapsdiabetes sammenlignet med de andre områdene, sier prosjektleder Hanne Sigrun Byhring ved Senter for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) som står bak helseatlaset.

– Den høye raten er nok neppe en tilfeldighet, men hva det kommer av, vet vi ikke. Det er ingen grunn til at Helse Førde skal skille seg ut med en spesielt høy andel gravide med svangerskapsdiabetes.

 

– Uheldig

Lederen i Norsk Gynekologisk Forening og professor ved Universitetet i Bergen, Nils Halvdan Morken mener den store variasjonen i diagnostisering av svangerskapsdiabetes er uheldig.

– Det ligger tydelige retningslinjer for diagnostiske kriterier i våre veiledere. Det som er interessant ved helseatlaset, er at det får frem en variasjon som ikke kan begrunnes i faglige forhold. Dette er uheldig, sier Morken.

PÅ TOPP: Helse Førde topper statistikken over påvist svangerskapsdiabetes.
Foto: Illustrasjon: Senter for Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering

Han påpeker at det påhviler et stort ansvar for alle som er involvert i utredning og behandling av svangerskapsdiabetes, både klinikere og leder å sikre riktig utredning og behandling.

– Dette diskuteres fortløpende i vårt styre. Det er naturlig at vi også tar en grundig gjennomgang av det som fremkommer i det nye helseatlaset, sier Morken.

– Følger nasjonal retningslinje

Seksjonsoverlege Randi Steen ved Kvinneklinikken i Helse Førde mener det kan være flere årsaker til at gravide bosatt i Sogn og Fjordane, opptaksområdet til Helse Førde, ligger på toppen av landsstatistikken.

– Vi har hatt høye tall over flere år. Jeg tror det kommer av at vi har en god svangerskapsomsorg og lojale jordmødre som følger den nasjonale retningslinjen, sier Steen.

– Er det mulig at for mange har fått denne diagnosen hos dere?

– Nei, kvinnene er vurdert ut ifra den aktuelle retningslinjen og diagnosen har blitt satt etter en glukosebelastningstest.

En såkalt glukosebelastningstest innebærer at det tas en blodprøve av den gravide før og etter inntak av en standard mengde sukker. Undersøkelsen viser kroppens evne til å regulere blodsukkernivået.

– God kontroll

Seksjonsoverlege Steen viser til at det i helseatlaset står at «ulik etterlevelse av den gjeldende nasjonale retningslinjen om testing med glukosebelastning og varierende rapportering til MFR kan være en forklaring». Steen understreker at Helse Førde har god kontroll på registreringen av svangerskapsdiabetes, ettersom alle gravide med svangerskapsdiabetes kommer til ultralydkontroll ved Førde sentralsjukehus.

Steen trekker frem at hun har diskutert diagnostisering med kollegaer fra andre helseforetak, og at hun kjenner til andre helseforetak som ikke melder inn diagnosen dersom sykdommen er kostregulert. Slik er det ikke i Helse Førde, oppgir Steen.

– Alle som tester positivt på glukosebelastningstesten får diagnosen, uansett om de trenger medisiner eller ei. Dette er i tråd med den nasjonale retningslinjen.

– Ulik rapportering

LOJALE JORDMØDRE: – Vi har hatt høye tall over flere år. Jeg tror det kommer av at vi har en god svangerskapsomsorg og lojale jordmødre som følger den nasjonale retningslinjen, sier seksjonsoverlege Randi Steen ved Helse Førde.
Foto: Privat

Helsedirektoratet mener også at forskjellene i helseatlaset kommer av ulik rapportering.

– Først og fremst skyldes nok tallene at helseforetakene i ulik grad rapporterer tilfeller med svangerskapsdiabetes. Svangerskapsdiabetes er heller ikke den eneste variabelen som ikke registreres konsekvent. Vi mangler også tall på kroppsmasseindeks for en stor andel gravide. Slike mangler gjør statistikken sårbar for feiltolkning, sier seniorrådgiver Monica Sørensen i Avdeling folkesykdommer.

Stor variasjon i hvor mange som testes

Sørensen viser også til at testaktiviteten er ulik mellom opptaksområdene.

– Vi har hentet inn tall fra flere sykehuslaboratorier som viser at hvor stor andel av de gravide som gjennomfører testen varierer fra rundt 30 prosent til over 80 prosent av de gravide. Region Førde, som har den høyeste prevalensen av svangerskapsdiabetes på landsbasis, er også den regionen som tester flest gravide. Det er klart at tester man flere, finner man flere tilfeller, sier Sørensen.

Rådgiveren oppgir at Helsedirektoratet likevel ikke er fornøyde med den store variasjonen.

– Vi er i gang med å revidere anbefalingen som sier noe om hvem som skal testes for svangerskapsdiabetes. Vi vet det er usikkerhet og uenighet knyttet til eksisterende anbefaling om hvem som bør tilbys testen. Gjennom et godt samarbeid med fagmiljøet håper vi å komme frem til en anbefaling som er enklere å følge i praksis og som flere kan stille seg bak. På denne måten håper vi å utjevne noe av den geografiske variasjonen. Noe variasjon vil det imidlertid alltid være, sier Sørensen.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!