Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Artikkelbilde

Mener tjenesteinnovasjon har liten oppmerksomhet

Apotekforeningens direktør for næringspolitikk mener helsenæringsmeldingen har stort fokus på produktinnovasjon, men for lite fokus på tjenesteinnovasjon.

Annons:

– Jeg må ta forbehold om at jeg ikke har fått lest hele meldingen ennå. Men vi er veldig glade for at apotek anerkjennes som en stor og viktig aktør. Meldingen inneholder også egen omtale av tjenesteinnovasjon i apotek, men hovedreaksjonen min er at tjenesteinnovasjon har veldig lite oppmerksomhet. Det er synd, sier Oddbjørn Tysnes, direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, til Dagens Medisin.

Han mener fokus på produkinnovasjon er vel og bra, men at man i helsenæringsmeldingen burde være mer opptatt av mulighetene som ligger i tjenesteinnovasjon. 

– Hva vil du konkret trekke frem som du savner i helsenæringsmeldingen?

– Man sliter mye med å få nok effekt av legemiddelbruken, i tillegg til feil legemiddelbruk. Apotektjenester som inhalasjonsveiledning og Medisinstart er eksempler på tjenester der vi jobber med disse områdene. Det er et spor som er så løfterikt at det burde bli løftet frem som et eget tema. Vi er i ferd med å få teknologiske verktøy som kjernejournal og pasientens legemiddelliste. Disse verktøyene gir oss mulighet til å utvikle helt nye tjenester, og det hadde jeg håpet i litt større grad skulle vært et tema, sier han. 

– Har apotek generelt sett for lite fokus i denne meldingen?

– Utgangspunktet for denne meldingen var nok helseindustrien, og det er kanskje forståelig. Vi er ikke imot at det blir mye fokus på industrien. Men nå skal denne meldingen behandles i Stortinget, og da blir det vår oppgave å gjøre Stortinget oppmerksomme på hvilke muligheter som også ligger i tjenesteinnovasjon. 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!