Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Eldre- og folkehelseminister la fredag frem Folkehelsemeldinga.

Eldre- og folkehelseminister la fredag frem Folkehelsemeldinga. Foto: Anne Grete Storvik

Lanserte ensomhetsstrategi

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp)  la fredag frem stortingsmelding om folkehelsepolitikken.

OSLO/ RESTAURANT COYO: Regjeringen vil forsterke innsatsen på tre utvalgte områder: Tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

Statsråden viet stor oppmerksomhet på forebygging av ensomhet, og lanserte en egen ensomhetsstrategi.

Strategien «Saman mot einsemd – regjeringa sin strategi for å forebyggje einsemd 2019 – 2023), har blant annet som mål å få mer kunnskap om ensomhet og effektive tiltak.

På spørsmål til Michaelsen om hvilke helt konkrete tiltak som er i meldingen, svarer hun:

– Nå inkluderer vi muskel- og skjelettsykdom inn i meldingen.  Det er veldig konkret. Så likestiller vi fysisk og psykisk helse. I tillegg tar vi veteran-helse på alvor. Det er en gruppe vi ikke alltid har sett godt nok. Og kunnskap om smittevern skal inn i utdanningen, sier Michaelsen.

– Alle departementene har dessuten kunnet gi innspill til meldingen, legger hun til.

– Mange hadde forventet helt konkrete tiltak, som fysisk aktivitet i skolen, og skolemat?

Det ligger allerede i meldingen fra Kunnskapsdepartementet. Så i stedet for at vi skal gjenta dette i vår melding, kan man finne disse tingene der. Vår melding bygger på 23 andre meldinger.

– Hva er du aller mest stolt av i denne meldingen?

– Det er ensomhetsstrategien. Dette arbeidet gjennomsyrer mye av det vi jobber med.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!