Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

God helse skapes i kommunene

God helse skapes ikke først og fremst på sykehus, men der folk bor: I kommunene. Det er skuffende at kommuner med høye frie inntekter benytter en mindre andel av sine budsjetter på helse og omsorg.

Åse Michaelsen

Kronikk: Åse Michaelsen, (Frp), eldre og folkehelseminister

SOM ELDRE- OG folkehelseminister følger jeg medienes dekning av helsefeltet med interesse. Nesten daglig kan jeg lese om sykehus, kreft, legemidler eller operasjoner. Få saker skaper mer engasjement enn helse. Men jeg har flere ganger stusset over hvor lite oppmerksomhet som rettes mot kommunenes arbeid.

Helse er mye mer enn sykehus. Helse er også forebygging, tidlig innsats, ensomhet, gode levevaner og aktivitet. For å nevne noe. Den største delen av arbeidet med helse i Norge skjer ikke på sykehus. Det skjer i kommunene.

ANSVARET. Norske kommuner har et stort ansvar. Kommunene skal tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle sine innbyggere. Oppgavene spenner fra å følge opp gravide under svangerskapet og skaffe bolig til dem som faller utenfor, til å sørge for legevakt og sykehjem. Målt i antall årsverk er den kommunale omsorgssektoren større enn sykehussektoren.

Jeg er derfor glad for at Dagens Medisin gjennom denne spalten nå gir dette området større oppmerksomhet.

FRIHET. Den enkelte kommune skal kunne organisere og styre virksomheten ut fra lokale forhold. Kommunene har derfor stor frihet til å gjennomføre sine lovpålagte oppgaver. De kan selv bestemme hva de skal tilby av tjenester og hvordan de skal organisere tilbudet, forutsatt at det skjer i tråd med lovmessige krav.

“Kommunene prioriterer selv hvilke tilbud de gir til sine eldre og til de andre innbyggerne. Som minister forventer jeg at de tar dette ansvaret på alvor”

Kommunene prioriterer altså selv hvilke tilbud de gir til sine eldre og til de andre innbyggerne. Som minister forventer jeg at de tar dette ansvaret på alvor. Lokalpolitikere rundt om i landet har en viktig oppgave med å sikre at våre eldre får leve gode og trygge liv.

KVALITET. Kommunene trenger gode rammevilkår, ikke minst for å kunne gi helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet. Derfor har regjeringen styrket kommuneøkonomien. Kommunene har faktisk aldri hatt bedre økonomi enn de har i dag. Helse- og omsorgstjenestene finansieres i hovedsak gjennom kommunenes frie inntekter.

De frie inntektene består av skatteinntekter og rammetilskudd fra staten, ved Kommunal- og moderniserings-departementet. Kommunene står fritt til å bruke de frie inntektene som de vil, så lenge de holder seg innenfor gjeldende lover og forskrifter.

SKUFFELSE. Dessverre vet vi at noen kommuner ikke prioriterer helse og omsorg. En undersøkelse fra 2018 som Menon gjennomførte, viser at kommuner med høye frie inntekter benytter en mindre andel av sine budsjetter på helse og omsorg. Det synes jeg er skuffende.

Etter at jeg ble eldre- og folkehelseminister, har jeg reist mye rundt i landet. Jeg har besøkt en rekke sykehjem og har truffet mange eldre, pårørende og ansatte. Det som har slått meg, er at selv om flere av kommunene har tilnærmet like ressurser, kan det være svært store forskjeller i helse- og omsorgstilbudet deres.

LEDELSE. Forskjellene handler ofte om ledelse. Dyktige ledere klarer å skape gode arbeidsmiljøer og tiltrekke seg flinke ansatte. Dessuten skaper de gode holdninger på arbeidsplassen. Regjeringen har derfor satset mye på å styrke ledelse i sektoren. Vi har blant annet laget en egen forskrift om ledelse, og vi har styrket Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten ved BI.

Heldigvis er det mange kommuner som gir gode helse- og omsorgstjenester. I fjor la regjeringen frem en kvalitetsreform for eldre; «Leve hele livet». Der løfter vi frem hundrevis av gode eksempler fra norske kommuner, som vi vet fungerer i praksis.

LÆRDOM. Gjennom «Leve hele livet» kan kommunene lære av hverandres gode løsninger – gratis. Reformen skal settes ut i livet de kommende årene, og jeg er spent på hvilke resultater kommunene klarer å skape.

Jeg håper mediene vil følge arbeidet i kommunene tett. For god helse skapes ikke først og fremst på sykehus. Det skapes der hvor folk bor: I kommunene.

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 07/2019

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!