Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Lars Eikvar, Siv Cathrine Høymork og Cecilie Skule blir avdelingsdirektører i Helse Sør-Øst RHF.

Lars Eikvar, Siv Cathrine Høymork og Cecilie Skule blir avdelingsdirektører i Helse Sør-Øst RHF. Foto: Arkiv

Tre nye direktører i Helse Sør-Øst

Siv Cathrine Høymork, Lars Eikvar og Cecilie Skule blir nye avdelingsdirektører med ansvar for henholdsvis somatikk og rehabilitering, billeddiagnostikk og laboratoriefag, samt psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF.

-Vi har gjennom disse ansettelsene fått tre meget kompetente ledere. Jeg gleder meg til å få med alle tre på laget, sier Jan Frich, direktør for medisin- og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.

Han er ansvarlig for nyansettelse som er et resultat av en intern omorganisering for å styrke den faglige oppfølgingen av de ulike virksomhetsområdene i landets største regionale helseforetak.  

Det var totalt 30 søkere til de tre stillingene, og Frich opplyser at det var mange gode søkere.

Cecilie Skule er ansatt som avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling og får dermed ansvaret for det fagområdet Bent Høie har bedt hele Helse-Norge gi høyeste prioritet. Hun er i dag avdelingssjef ved Voksenpsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus. Skule er utdannet psykolog og psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Hun har doktorgrad innen depresjon og rusavhengighet og har gjennomført Nasjonalt topplederprogram for helsetjenesten.

Hun har bred klinisk erfaring fra både rusbehandling og psykisk helsevern.

“– Jeg vil ha psykisk helse og rusbehandling høyere opp på sakslisten”

- Cecilie Skule

Vil løfte fagfeltet
– Jeg vil ha psykisk helse og rusbehandling høyere opp på sakslisten på alle nivåer i helsetjeneste, sier den nytilsatte avdelingsdirektøren for psykisk helsevern og rus i Helse Sør-Øst, Cecilie Skule til Dagens Medisin.

Hennes mål er også å bidra til at HSØ kan innfri prioriteringsregelen med høyere vekst i aktivitet innen psykisk helse og rus enn somatikk.

– Jeg vet at det ikke er lett for i sykehus er det mange oppgaver som må prioriteres, men det er viktig, sier Skule.

Når Dagens Medisin spør hvorfor hun ville ha jobben i det regionale helseforetaket, svarer den erfarne psykologien slik:

– Jeg har mange års erfaring som kliniker og leder i spesialisthelsetjenesten. Nå er det spennende og få mulighet til å jobbe mer overordnet på fagfeltet. Jeg er opptatt av samfunnsoppdraget og den store oppgaven helsetjenesten har for å gi gode tjenester til befolkningen, sier Skule.

Og hun legger til:

– Vi må satse på hele spekteret fra økt innsats for barn og unge, tidlig intervensjon og samtidig lykkes med kvalitativt god behandling til dem med de mest alvorlige lidelsene. Ikke minst er det viktig at vi gir gode tiølbud til alle dem som har utfordringer både med rusavhengighet og psykiske lidelser, sier Skule.  

- Prioriteringsbrillene må på
Siv Cathrine Høymork er ansatt som avdelingsdirektør for somatikk og rehabilitering. Hun er i dag kvalitet- og forskningsdirektør i Helse Nord RHF. Høymork er utdannet anestesilege, har doktorgrad i medisin og mastergrad i helseadministrasjon fra Universitetet i Oslo. Hun har ved siden av klinisk arbeid bakgrunn fra arbeid i Legeforeningen, Kunnskapssenteret og Helsedirektoratet. Høymork har ledet sekretariatet for det tidligere Prioriteringsrådet og er blant landets fremste eksperter på prioritering. Hun har også vært tungt involvert i arbeidet med LIS-utdanning i Helse Nord og interregionalt.

– Jeg har livet mitt i Oslo og det har vært fantastisk spennende å bli kjent med RHF-systemet og Nord Norge gjennom Helse Nord. Nå er jeg glad for å ha fått et tilbud fra HSØ som jeg oppfatter som veldig relevant for den kompetansen jeg har med meg, sier Høymork til Dagens Medisin.

Hun mener en sentral oppgave fremover blir å bidra til en god prosess rundt Oslo universitetssykehus.

– Så brenner jeg for utviklingen av helsetjenesten hvor jeg mener vi må vi ha prioriteringsbrillene på oss hele tide. Vi må gjøre mest for de pasientene som trenger det mest og som gir best helsegevinst ut fra  ressursbruken, sier Høymork.

Og hun legger til:

– Jeg gleder meg veldig til å lede en enhet med masse kompetente medarbeidere som jeg gleder meg til å bli kjent med.

Premissleverandør
Lars Eikvar er ansatt som ny avdelingsdirektør for bildediagnostikk og laboratoriefag. Han skal lede fagfelt hvor digitalisering blir helt sentralt. Eikvar kommer fra stilling som klinikkleder ved Klinikk for laboratoriemedisin, Oslo universitetssykehus, med bistilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. Eikvar er utdannet lege med spesialistgodkjenning i medisinsk biokjemi. Han har doktorgrad i medisin og har i tillegg en mastergrad i ledelse fra BI. Han er tidligere leder i Norsk overlegeforening, og var ansattvalgt styremedlem i Helse Sør-Øst fra 2007 til 2009.

– Jeg er laboratorielege og har mitt hjerte i laboratoriemedisinen. Så har jeg den andre siden av meg som går mot ledelse og organisasjon, derfor er denne jobben spennende. Dessuten er jeg fortsatt nysgjerrig på helseforetaksmodellen og på Helse Sør-Øst. Det blir spennende å komme på innsiden sier Lars Eikvar til Dagens Medisin.

Han understreker at både laboratoriemedisin og billeddiagnostikk blir stadig mer sentrale pressleverandører for medisinen.

– Skal vi lykkes med persontilpasset medisin må vi få på plass persontilpasset diagnostikk. Derfor er disse fagområdene viktige fremover, sier Eikvar.

– Er det problematisk å gå fra en lederstilling ved OUS til en lederstilling i Helse Sør-Øst?

– Man må være seg bevisst på habilitetsspørsmål og det skal vi klare, sier Eikvar.  

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!