Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

HAR STUDERT BLØDNINGSRISIKO: I AUGUSTUS-studien har forskere sett på alternative medikamentkombinasjoner som kan redusere risikoen for blødninger for pasienter med atrieflimmer og koronar sykdom.

HAR STUDERT BLØDNINGSRISIKO: I AUGUSTUS-studien har forskere sett på alternative medikamentkombinasjoner som kan redusere risikoen for blødninger for pasienter med atrieflimmer og koronar sykdom. Foto: Getty Images

Studie: Lavere risiko for blødning for atrieflimmerpasienter med ny behandling

Studie med nesten 5000 deltakere viser at det er mulig å redusere risikoen for blødninger for pasienter med atrieflimmer og koronar sykdom.

Annons:

– Pasienter med samtidig atrieflimmer og koronarsykdom har tradisjonelt fått både antikoagulasjonsbehandling og dobbel platehemmingsbehandling for å redusere risikoen for slag og hjerteinfarkt, sier Sigrun Halvorsen, overlege ved Ullevål sykehus og professor ved Universitetet i Oslo.

Denne behandlingen øker imidlertid blødningsrisikoen. I en ny studie som nylig ble presentert den årlige konferansen til American College of Cardiology og i tidsskriftet The New England Journal of Medicine, har forskere derfor sett på om det finnes alternative medikamentkombinasjoner som kan redusere risikoen for blødninger. Halvorsen er nasjonal leder for AUGUSTUS-studien i Norge.

– Vi har sett på om nye antikogluanter kan brukes istedenfor warfarin. Vi har også sett om man kan redusere fra dobbel platehemming til enkel platehemming hos disse pasientene, forklarer Halvorsen.

– Viktig studie

Nesten 5000 pasienter fra 33 land er inkludert i studien. Oslo universitetssykehus, Stavanger universitetssjukehus, Nordlandssykehuset, Diakonhjemmet Sykehus og Sykehuset Telemark har deltatt med pasienter.

– Dette er en veldig viktig studie på et felt hvor vi har hatt altfor lite evidens, sier Halvorsen.

I studien sammenlignes standard trippelbehandling med warfarin (Marevan) i kombinasjon med dobbel platehemming med en behandling hvor man erstattet warfarin med den nye orale antikoagulanten apixaban (Eliquis). Forskerne har også sett på om behandlingen fungerte like bra med kun antikoagulasjon og en platehemmer.

– Hovedkonklusjonen er at det er betydelig lavere risiko for blødning med denne behandlingen, sier Halvorsen.

– Det vi ikke vet, er om behandlingen også er like effektiv i å forhindre nye hjerteinfarkt og stenttromboser, siden studien ikke var stor nok til å se på disse endepunktene. Her ser vi frem til at det vil komme metaanalyser av denne studien sammen med noen mindre studier som har blitt gjort tidligere, sier Halvorsen.

Anbefaler å bruke standard dose

– Vil det bli endringer i behandlingen som tilbys som følge av denne studien?

– Vi bruker apixaban mye allerede, men mange har nok vært usikre på hvilken dose de skulle velge når pasienten samtidig skulle ha platehemmer, og har redusert dosen for disse pasientene. Nå vet vi at det er trygt å bruke standard dose, også om pasienten trenger tillegg av platehemmer, sier Halvorsen.

– Studien viser at standard dose er forbundet med betydelig lavere risiko for blødning enn behandling med warfarin, selv om man får tillegg av enkel eller dobbel platehemmer.  Derfor er det viktig å bruke fulldose med apixaban, også for de som samtidig skal ha platehemmer.

Interessekonflikter: Sigrun Halvorsen har mottatt honorar for foredrag fra Bayer, Boehringer Ingelheim, Pfizer, Bristol-Myers Squibb, Sanofi, MSD og Novartis.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Har kontrollert helsevesenets ressursbruk i 25 år

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!