Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

MER PILLER: Andelen som bruker reseptbelagte legemidler mot smerter øker.

MER PILLER: Andelen som bruker reseptbelagte legemidler mot smerter øker. Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bruk av smertestillende på resept øker

Nær 1,3 millioner personer fikk minst ett smertestillende legemiddel på resept i 2018. Det er en økning på over 154 000 på ti år, viser ny statistikk fra Folkehelseinstituttet.

Annons:

De nye 2018-tallene for reseptpliktige legemidler viser at mer enn hver fjerde kvinne og hver femte mann fikk forskrevet minst ett slikt legemiddel. Fra 2009 til 2018 har antall personer som fikk ett smertestillende middel på resept økt med fjorten prosent, fra 1,12 millioner personer til 1,27 millioner personer.

– Økningen gjelder først og fremst paracetamol, sier seniorrådgiver Christian Berg ved Folkehelseinstituttet til Dagens Medisin.

Paracetamol er førstevalget ved medikamentell behandling av kroniske smerter. Siden 2008 har disse pasientene kunnet få paracetamol på blå-resept.

– Det er nok noe av forklaringen på økningen vi ser. Den typiske pakningen som selges er ett gram og 100 tabletter. Det er jo en stor pakning sammenliknet med  det som kan kjøpes uten resept på apoteket som er pakninger med 20 tabletter på 500 gram. 80 prosent av salget er de store pakningene, sier Berg.

 

 

NSAID går ned – opioider på stedet hvil
Bruken av ikke sterioide betennelsesdempende legemidler, NSAID, har gått ned det siste tiåret. Andelen av befolkningen som fikk slike legemidler har gått fra 16,9 prosent i 2009 til 15,5 prosent i 2018.

– Nedgangen i bruk av NSAIDs er i tråd med anbefaling om forsiktighet ved bruk av slike legemidler. Det er en ønsket utvikling å vri bruken av legemidler mot kroniske smerter fra NSAID til paracetamol, sier Berg.

Årsaken til dette er at NSAID kan gi bivirkninger i mage- tarmkanalen, økt blødningsrisiko og uheldige hjerte- og kareffekter. Derfor maner Statens legemiddelverk til forsiktighet.

Berg påpeker at mange får forskrevet NSAIDs for korttidsbruk ved akutte smerter, mens andre bruker disse legemidlene for kroniske smerter.

Samlet sett er bruken av opioider relativt stabilt gjennom de siste ti årene. Fra 2017 til 2018 er det en liten nedgang. Bruksmønsteret har imidlertid endret seg noe over tid. I perioden 2014 til 2018 har andel brukere av tramadol økt, mens andelen som bruker kombinasjonen av kodein og paracetamol har gått ned.

Tradisjonelt har det vært brukt mye Paralgin Forte og Pinex Forte i Norge.

– Nå ser vi et bruksmønster som er mer likt andre land som bruker mer tramadol, sier Berg.

Såkalte svake opioider utgjorde 71 prosent av all opioidforskrivning i 2018, målt i definerte døgndoser (DDD).

Ingen tegn til epidemi
Bruken av oksykodon, medikamentet som har fått mye oppmerksomhet knyttet til overdosedødsfall i USA, øker noe også i Norge. Antall personer som fikk utlevert oksykodon økte fra nær 33.000 i 2014 til nær 57.000 i 2018. Men vi er langt unna «en epidemi» slik det beskrives i USA, understreker Berg.

– Det ser ikke ut til at vi har en opioidepidemi i Norge. Statistikken tyder ikke på det, sier Berg.

Han understreker at statistikken ikke sier noe om de pasientene som fikk dette medikamentet er riktig medisinert eller ikke.  

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Har kontrollert helsevesenets ressursbruk i 25 år

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!