Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Oppdaterer råd om antibiotika på sykehus

Dagens retningslinjer for bruk av antibiotika på sykehus er seks år gamle.

Annons:

Ifølge Helsedirektoratet er retningslinjene for antibiotikabruk på sykehus blant de mest brukte, og har rundt 60.000 sidevisninger i måneden.

Helsedirektør Bjørn Guldvog.
Foto: Lasse Moe

Ifølge helsedirektør Bjørn Guldvog skal oppdateringene legges ut jevnlig.

Dagens retningslinjer er seks år gamle.

– Det er kommet mye ny kunnskap siden da, og det er behov for å gå nøye gjennom alle kapitlene, sier Guldvog i en pressemelding.

– Retningslinjen er et viktig bidrag for å redusere bruk av bredspektret resistensdrivende antibiotika som ikke er nødvendig, sier han.

Hele oppdateringen av de til sammen 160 rådene vil ta to år.

Regjeringen har som mål at sykehusene skal bruke 30 prosent mindre bredspektret antibiotika innen utgangen av 2020-

 

 

Kommentarer

 • Lege i Nord 07.02.2019 11.41.51

  1. Beklager jeg ikke kan oppgi navn ettersom dette kan ha negative innvirkninger på min jobbsituasjon. 2. Jeg var litt for skarp. Beklager dette. Jeg har ikke problemer med anbefalingen i seg selv (som sjeldent er kontroversielle). Mitt fokus er på politisk ledelse og konsekvensene av dette. Jeg har selv vært tilstede på møter når nasjonale anbefalinger bestemmes og har hørt ikke-fagpersoner si at spesialistene er kun tilstede for rådgivning, mens de har siste ordet. Det legges til rette for rådgivning og konsensus, men hvis HD alene vil bestemmer noe er det de som avgjør. 3. Bare se all diskusjonen rundt kirurgisk LIS-utdanning og hva fagmiljøene mente burde være obligatorisk. Eller anbefalinger de nylige anbefalingene for valg av HIV-medikamenter. Faglig selvstendighet er viktig, og tvil om dette skapes via hvem som leder arbeidet. Antibiotikaveilederen er ikke immun mot dette hvis det skulle dukke opp kontroversielle anbefalinger.

 • Per Espen Akselsen 07.02.2019 14.41.39

  Jeg registrerer at det er flere helsepolitiske saker du er uenig i, men nå var det retningslinjen for antibiotikabruk dette dreide seg om. Jeg har lest innlegget i Tidsskriftet og er enig i retningslinjen skulle vært oppdatert tidligere, men nå blir en revisjon. Den modellen Helsedirektoratet nå har vedtatt legger opp til en kontinuerlig oppdatering av retningslinjen etter at en større revisjon er gjennomført, slik at nettopp forvaltning blir ivaretatt. Etter min mening skal Helsedirektoratet ha ros for at de har bidratt økonomisk slik at vi har fått nasjonale antibiotikaretningslinjer både for primærhelsetjenesten (2008) og i sykehus (2013). Anbefalingene er utarbeidet av bredt sammensatte faggrupper, og Helsedirektoratet har ikke lagt andre føringer enn at de skal være kunnskapsbaserte, noe som neppe er kontroversielt. Sykehusretningslinjen har en svært høy standing hos norske sykehusleger, og er et viktig bidrag til mer rasjonell antibiotikabruk i norske sykehus.

 • Lege i Nord 08.02.2019 09.02.51

  Du trenger ikke å peke på meg som person. Jeg er uenig i avgjørelsen, men dette er uenighet flere andre har uttrykt offentlig i dagens medisin: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2018/062/08/prosedyrelister-pa-avveier/ https://tidsskriftet.no/2018/11/debatt/anbud-pa-hivlegemidler-er-ikke-faglig-begrunnet Og de illustrerer mitt poeng ift. politisk ledelse. Men vi trenger ikke å ta diskusjonen noe særlig lenger. Jeg noterer meg at økonomisk støtte er HD sitt bidrag, evt. også rolle som koordinator. Og ønsker dere alt godt med det videre arbeidet.

 • Lege i Nord 06.02.2019 09.24.02

  Egentlig på tide at dette blir gjort. Men trist at faglige spørsmål nå i stor grad er politisk styrt. Det er spesielt at det ikke er felles fagmiljø som kommer med anbefalinger (som IDSA i USA eller ESCMID for Europa), men en politisk sammensatt gruppe styrt av staten. Selv om spesialister hentes inn som rådgivere så er det staten som har siste ord...

 • Per Espen Akselsen 06.02.2019 17.19.32

  Lurer på hva som er grunnlaget ditt for å påstå at retningslinjen for antibiotikabruk i sykehus er politisk styrt. Jeg synes det er trist at du sår tvil om retningslinjenes faglighet, det er det så langt jeg kjenner til ingen grunn til. Tvert imot er det et samlet fagmiljø som står bak retningslinjen selv om Helsedirektoratet er ansvarlig for utgivelsen. Per E. Akselsen, faglig leder, Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)

 • Lege i Nord 07.02.2019 12.02.48

  Se 1. del av svar over. 4. Les gjerne innlegget fra Tidsskriftet "Utdaterte retningslinjer om antibiotikabruk" fra den 09.10.2018. Retningslinjer skal ikke bare utgis, men også forvaltes. HD er en flaskehals for et et arbeid fagmiljøet gjerne allerede skulle fått gjort selv. 5. Og hvorfor er HD nødvendige i denne sammenheng? Har de kompetanse som er nødvendige for å lage anbefalingene? Det er rart at dette skal styres derfra. Dette kunne fagmiljøene har ordnet selv. Det er svært mange andre gode anbefalinger som gis direkte ut fra fagmiljøene (bl.a. veileder i Pediatri fra Norsk barnelegeforening). Det er et sterkt signal at anbefalingene gis ut av HD. Det hadde vært er et helt annet signal om de isteden hadde vært gitt ut av Legeforeningen.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!