Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Barnevernet trenger en lovregulering

Politikerne bør gjennomgå virksomheten ved barne- og familiesentrene. En lovregulering må sikre at opphold skjer i full frivillighet – basert på positiv motivasjon og uten at familiene må ta fortvilte valg.

Publisert: 2019-01-18 — 05.18
Ragnvald Bjørgaas Petersen

Innlegg: Ragnvald Bjørgaas Petersen, lege i Sandnes og Etiopia

EN JUSPROFESSOR som sto frem i Aftenposten i 2017, mente det er problematisk når familier som er i kontakt med barnevernet, pålegges av fylkesnemndene å flytte inn på familiesentre.

Ved disse sentrene gis det opplæring i foreldreskap, samtidig som det observeres, filmes og evalueres. For en tredel av disse familiene ender sakene i omsorgsovertakelse.

I Fellesorganisasjonens tidsskrift, Fontene, leste vi i oktober 2018 et intervju med en familieterapeut som jobber ved en av disse institusjonene: «De aller fleste ønsker ikke å være her. De vet at hvis de ikke samtykker, kan barnet bli plassert». Og: «Noen må få redselen under kontroll før vi kan begynne å jobbe med endring. For noen kan det ta mange uker».

FRYKTBASERT VILLIGHET? Opphold ved barne- og familiesentre kan tilsynelatende handle om frivillighet basert på frykt, for dem som ikke har fått tiltaket pålagt av Fylkesnemnda. Vi ser dette igjen i Dagbladets overskrift om samme tema den 30. desember: «Foreldrene som kommer hit, er redde. Livredde».

Barneverntjenesten er per definisjon en autoritær institusjon. Den kan sette inn hjelpetiltak, men også fatte akuttvedtak eller begjære oppløsning av familier. At denne todelingen av mandatet er en uheldig ordning som kan skape en negativ dynamikk i arbeidet med familiene, vil jeg ikke gå mer inn på her. Like fullt fungerer familiesentrene i dag som en del av barnevernet – og har den samme paradoksale dobbeltrollen: De skal hjelpe, og samtidig vurdere om barna bør plasseres hos andre.

Er det hensiktsmessig at samfunnet avgjør familiens fremtid på grunnlag av overvåking i sammenhenger der foreldrene kan føle seg umyndiggjort og oppleve at tilværelsen trues?

TILLIT. I et generelt perspektiv er tillit avgjørende for en fruktbar behandlingsrelasjon. Undervisning og observasjon vil være av begrenset nytteverdi når dette skjer under omstendigheter hvor klienten opplever negativ motivasjon i form av frykt og tvang. Hvor hensiktsmessig er det da at samfunnet avgjør familiens fremtid på grunnlag av overvåking i sammenhenger hvor foreldrene kan føle seg umyndiggjort og oppleve sin tilværelse truet?

Høy etisk bevissthet og respekt for familiens autonomi må være bærebjelken i alt barnevernsarbeid, og kommer alltid barna til gode.  Selv om barnevernet kan ha et stort informasjonsbehov, må dette ikke få skyve grunnleggende normer og verdier til side.

NØDVENDIG TILTAK. Politikerne bør nå foreta en gjennomgang av virksomheten ved barne- og familiesentrene. Det bør skje en lovregulering som sikrer at alle opphold ved denne typen sentre skjer i full frivillighet, basert på positiv motivasjon og uten at familiene på forhånd må ta fortvilte valg. Institusjonene bør rendyrke hjelpefunksjonen, og være et tjenestetilbud til brukerne. Evalueringer bør utelukkende benyttes i veiledningen av foreldrene, og ikke tillates anvendt som bevismateriale ved omsorgsovertakelse.

Dersom en slik omorganisering av familiesentrene ikke er mulig, bør myndighetene vurdere hvorvidt disse institusjonenes har en naturlig plass innenfor rammene av et reformert og moderne barnevern.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 01/2019

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Ragnvald Bjørgaas Petersen 02.03.2019 11.23.29

  Lege

  Takk for kommentarer. I et medisinsk perspektiv, for eksempel når det gjelder psykiske lidelser, er stabilitet en vesentlig forutsetning for å kunne gjøre en nøktern utredning. De samme prinsippene vil gjøre seg gjeldende når det gjelder vurdering av omsorgsevne, som henger nøye sammen med psykisk fungering. En må anta at flytting av familier inn i familieinstitusjoner i seg selv virker forstyrrende for denne stabiliteten, og spesielt når det ikke skjer frivillig. Elementer av frykt vil forsterke denne dynamikken. I tillegg kan man anta at utvalget i denne gruppen kan være mer sårbare enn andre, fordi en del foreldre vil ha psykiske lidelser eller andre belastninger som gjør at de blir mer utsatt når miljøet forandres på denne måten. Etter min mening problematiseres disse faktorene for lite. Det er både etiske og juridiske betenkninger som kan knyttes til virksomheten.

 • Cathrine 19.01.2019 19.46.12

  Takk for veldig bra ord. Det er så viktig at helsevesenet samt andre aktører som forstår psykologi.. også forstår det du påpeker. Det er ett enormt press rettet mot en familie som får 2 valg. Miste barna eller dra på "mødrehjem". At det i det hele tatt har denne definisjonen forstår ikke jeg.. mødre? Jo.. de er en sentral viktig rolle. Men det skal to til for og lage barn. Samtidig bør nemda kunne trygge familien over tid før ett evt vedtak om slikt. Det er ikke enkelt for en førstefødende og bli røsket barnet ut av livmora av barnevernet. For og så få tilitt til ett mødrehjem og knytte seg til barnet de på lang tid ei har sett. Midt i den hormonelle utviklingen som skjer under fødsel, samt sjokket. Og få tilitt til slikt.. d skal mye til! Og jeg vil da si det er trist at disse boligene bevisst trigger for og ødelegge familiens eksistens av ett samhold, som biologisk familie ved frykt. Frykt reagerer alle forskjellig på. De har ei en fasit. Ingen! Alle er unike på sin måte.

 • Ken J, Olsen 19.01.2019 16.46.17

  Takk til Ragnvald Bjørgaas Petersen som rent faktisk tar sitt legeløfte på alvor, håper mange leser hans artikkel å tar til seg alvoret i det han korrekt påpeker og skriver om. Dette er ord jeg kun bekrefte, og som kan bevises/dokumenteres gjennom egen erfaring og andres. Håper flere leger og fagfolk støtter opp om hans mot, og hans vilje til å redde liv, ved å bedre livskvaliteten til barna og foreldrene.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!