Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

OUS-direktøren avviser økonomisk motiv

Direktør Bjørn Erikstein ved Oslo Universitetssykehus mener det ikke var økonomiske motiver bak stengningen av en PCI-lab på Ullevål.

Annons:
Administrerende direktør Bjørn Erikstein, Oslo universitetssykehus
Foto: Per Corneliusen

Direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssykehus svarer slik skriftlig på en rekke spørsmål fra Dagens Medisin om PCI-saken:

- Var endringene som ble gjort med stengning av en PCI-lab på Ullevål godkjent av deg?

- Det var dialog mellom klinikklederne i Medisinsk klinikk og Hjerte-, lunge- og karklinikken om behov for å flytte spesielt to radiografer, men også en kardiolog ca. to dager i uken på grunn av økt pasientmengde til hjerteventilbehandling (TAVI) på OUS Rikshospitalet. Dette skjedde som en del av en midlertidig justering av daglig drift på grunn av endringer i pasientsammensetning og behov.

- Var du kjent med at Smiseth brukte økonomi som begrunnelse for stengningen av en PCI-lab på Ullevål?

- Det oppfattes ikke at økonomi var en vesentlig årsak til dette, men pasienttilgangen fra LHL kom raskere enn forventet og før man hadde fått bemannet opp med tilstrekkelig antall radiografer. LHL-sykehuset har valgt å avvikle TAVI-behandling og hjertekirurgi. Dette har skjedd i tatt dialog med Helse Sør-Øst og Oslo universitetssykehus.

- Hvordan kan økonomiske forhold settes foran pasientsikkerhet?

- Økonomiske forhold skal ikke settes foran pasientsikkerhet, men av og til vil man kunne komme i en situasjon hvor man må prioritere så godt som mulig for å løse oppgavene.

- Hvorfor gjøres denne endringen uten at det er dialog med legene på Ullevål og med ledelsen ved Medisinsk klinikk før noen få dager før endringen finner sted?

- Dialogen mellom de to klinikkene var ikke god nok og derfor ble det straks satt i gang en prosess for å vurdere om dette kunne fortsette eller måtte endres tilbake. Denne endringen varte i seks uker.

- Er det medisinsk forsvarlig å overføre PCI-operatører fra Ullevål til RH uten opplæring og på kort varsel?

- Den viktigste ressursen i dette tilfellet var radiografer - og dette er personell som jobber i samme avdeling i sykehuset og med de samme prosedyrene.

- Er tilfellet med pasienten som fikk hjerteinfarkt meldt som avvik og rapportert til Fylkeslegen? Hvis nei, hvorfor ikke?

- Saken er meldt i sykehusets avvikssystem. Det har vært skriftlig og muntlig dialog med Fylkesmannen om hele sakskomplekset.

-Er det riktig at Smiseth (eller hans folk) var i kontakt med Feiring og LHL om at de kunne ta pasienter med fristbrudd ved behov?

- Det er korrekt at Smiseths folk har vært og fremdeles er i daglig/ukentlig kontakt med LHL-klinikken for å hindre at pasienter må vente for lenge på utredning og behandling. Det skjedde også i forbindelse med overflytting av personell til Rikshospitalet. Vi ønsker jo aldri at pasienter må vente lenger enn absolutt nødvendig.

-Er det god pasientbehandling og god økonomistyring å styre mot fristbrudd for å «redde økonomien» ved PCI-labene på Rikshospitalet?

- Dette ble gjort for å øke kapasiteten på TAVI og ville uansett ikke ha noen betydning for det økonomiske resultatet ved hjertelaboratoriet på OUS Rikshospitalet.

- Du stoppet «prosjektet» før jul, men etter at en pasient fikk hjerteinfarkt. Hvorfor? Og hvorfor ble det ikke stoppet før?

- Det ble tilført midler for å øke bemanningen for å kunne ta imot pasienter fra LHL-sykehuset etter at de la ned hjertekirurgi og TAVI behandling. Bemanning av tre angio/PCI-laboratorier ved OUS Ullevål ble videreført fra primo desember.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!