Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

ØNSKER BEDRE KONTAKT: President Camilla Hansen Steinum i Den norske tannlegeforening vil ha bedre kommunikasjon mellom tannlege og pasient.

ØNSKER BEDRE KONTAKT: President Camilla Hansen Steinum i Den norske tannlegeforening vil ha bedre kommunikasjon mellom tannlege og pasient. Foto: Den norske tannlegeforening

Nå oppfordrer tannlegene også til «kloke valg»

Mindre bruk av antibiotika og røntgen er blant av rådene Den norske tannlegeforening gir til sine egne.

Annons:

Gjør kloke valg-kampanjen til Legeforeningen har inspirert flere til å komme med råd om hvordan man kan redusere undersøkelser og behandling som pasientene ikke har nytte av og i verste fall kan ta skade av. Nå har Den norske tannlegeforening meldt seg på. Rådene finner du her.

– Dette er en kampanje som oppfordrer til dialog mellom behandler og pasient - slik at man sammen kan ta det beste valget akkurat for den pasienten. Kampanjen ansvarliggjør både behandler og pasient, og vil forhåpentligvis bidra til enda bedre dialog og enda høyere kvalitet i tannhelsetjenesten. Våre medlemmer er opptatte av pasientenes beste og det føltes naturlig å delta i en slik kampanje med fokus på pasientsikkerhet, sier president Camilla Hansen Steinum i Den norske tannlegeforening.

Tror ikke overbehandling er et stort problem
Tannlegepresidenten oppgir at tannleger i flere land har sluttet seg til kampanjen, som internasjonalt går under navnet Choosing Wisely. Men hun tror ikke tannlegenes pasienter utsettes for overdiagnostikk og overbehandling i stor grad.

– Vi har ingen grunn til å tro at hverken overdiagnostikk eller overbehandling er et stort problem blant tannleger. Noen ganger kan det likevel være ulike behandlingsalternativer og flere valgmuligheter tilgjengelig. Da er dialog mellom behandler og pasient ekstra viktig – og vi håper at denne kampanjen kan bidra til refleksjon og enda bedre dialog, sier Steinum.

Hun fremhever spesielt anbefalingene om å begrense bruken av antibiotika som viktige.

Håper pasientene får bedre kunnskap
Tannlegeforeningen håper at kampanjene skal gi bedre samtaler mellom tannlege og pasient.

– Vi håper at pasientene vil få mer kunnskap om og bedre forutsetninger for å spørre om det de lurer på når de er på tannklinikken. God dialog mellom pasient og tannlege gjør pasientene i stand til å ta informerte valg, og det skaper trygge og fornøyde pasienter, sier Steinum.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!