Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Artikkelbilde

Kreft er hyppigste dødsårsak i Norge

Det dør nå flere av kreft enn av hjerte- og karsykdommer. Det viser nye tall fra Dødsårsaksregisteret ved Folkehelseinstituttet.

Annons:

I 2017 døde 10.894 personer av kreft i Norge. 10.344 personer døde av hjerte- og karsykdommer. Det er første gang at kreft tar flest liv. Hvorfor det er slik, har forskerne ingen sikker forklaring på, men nedgang i dødsfall på grunn av hjerte- og karsykdommer, begynte allerede på 1970-tallet.

Dramatisk nedgang
– De siste tiårene har vi sett et dramatisk fall, og vi har derfor lenge forventet at kurven skulle flate ut. I 2017 ser vi likevel at nedgangen fortsetter, sier overlege Marianne Sørlie Strøm ved avdeling for helseregisterforskning og -utvikling, Folkehelseinstituttet, i en pressemelding på instituttets hjemmesider.   

Sørlie påpeker at de raske endringene i dødeligheten av hjerte-karsykdommer sannsynligvis skyldes flere forhold, som har hatt ulik betydning i forskjellige perioder.

– Det er vanskelig å gi en entydig forklaring, men to faktorer som nok har betydd mye, er endringer i levevaner og et bedre behandlingstilbud. Et eksempel på dette er røykevaner som har endret seg betydelig, sier Sørlie.

FAKTA

 • Folkehelseinstituttet oppdaterer hvert år dødsårsaksstatistikken på grunnlag av dødsmeldinger fra leger.
 • I tillegg innhentes opplysninger fra Kreftregisteret, Medisinsk fødselsregister og obduksjonsrapporter fra sykehus og rettsmedisinske undersøkelser.

Andelen som dør av kreft har også gått ned de siste 20 årene, men ikke like mye som for hjerte- og karsykdommer. 

Lungesykdommer og demens
Kols og andre lungesykdommer var i 2017 den tredje hyppigste dødsårsaken, med 4.615 dødsfall. Rundt halvparten av disse dødsfallene skyldes kroniske sykdommer i nedre luftveier, hovedsakelig kols.

Andelen som dør av lungesykdommer har økt med noe over 20 prosent siden 1998.

Demens er den fjerde hyppigste dødsårsaken i 2017. Dødsfall av demens har økt kraftig de siste tiårene med mer enn en tredobling på 20 år.

Årsaken er sammensatt. Befolkningen blir stadig eldre, og risikoen for demens øker med økende alder. Da vil stadig flere utvikle demens. Mens det for mange andre sykdommer har skjedd store fremskritt i behandlingen, er det fortsatt begrensede muligheter for behandling av demens.

-Noe av økningen kan også skyldes økt oppmerksomhet på demens som dødsårsak. Dette kan medføre at flere leger fører opp demens som den underliggende dødsårsaken, sier Strøm.

 

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!