Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
VIKTIG: Utvalgsleder Aud Blankholm legger frem NOU-en "Det viktigste først" om prioriteringer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og offentlige tannhelsetjenester. Foto: Julie Kalveland

Vil bruke samme kriterier som i sykehusene – men vektlegger livsmestring

Blankholm-utvalget foreslår at også kommunene skal bruke nytte, ressurs og alvorlighet som prioriteringskriterier, men alle innbyggere skal få dekket grunnleggende behov.

Publisert: 2018-12-13 — 14.36
Denne artikkelen er over tre år gammel.

– Det prioriteres daglig på alle nivå. De som prioriterer må si nei til noe og ja til noe annet. De må rangere og prioritere «Det viktigste først», sa Aud Blankholm da hun torsdag presenterte arbeidet til utvalget som bærer hennes navn.

Sykepleieren som blant annet har bakgrunn som leder for Norsk sykepleierforbund og administrerende direktør ved Aker sykehus, og ble i 2017 oppnevnt til å lede arbeidet med en ny utredning om prioritering i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten. Det var ikke en dag for tidlig, mener mange. Tilsynelatende også utvalgslederen.

– Etter 30 år og fem prioriteringsutredninger i spesialisthelsetjenesten, legger dette utvalget frem den første i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten. Det sier også kanskje noe om prioritering, sa Aud Blankholm tørt til lett humring fra salen.

Følger spesialisthelsetjenesten
I utredningen «Det viktigste først» foreslås det å bruke disse hovedkriteriene for prioritering:

 • Nytte
 • Ressurs
 • Alvorlighet

Det gjenspeiler prioriteringskriteriene som gjelder for spesialisthelsetjenesten. Blankholm vektla i sin presentasjon at bruken av samme prioriteringskriterier vil bidra til å skape en sammenhengende helsetjeneste. Utvalget anbefaler at kriteriene brukes på alle beslutningsnivå.

Mer vekt på mestring
Utvalget foreslår likevel noen endringer. I både nytte- og alvorlighetskriteriet, har de lagt til et eget punkt om «fysisk, psykisk og sosial mestring». Det er eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, glad for.

– Man må se på hvordan man kan få et godt liv når man lever lengre. Da er mestring A og Å. Vi må sette enkeltindividet i stand til å leve et godt liv både psykisk og fysisk. Det ser jeg også i arbeidet med reformen «Leve hele livet», sier Michaelsen til Dagens Medisin.

– Jeg er veldig glad for at vi nå har gått ned og dypdykket i kommunene. Det har vært mye fokus på sykehus og helseforetak, men ikke så mye fokus på kommunene. Så må vi også se på samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjenesten. Der må jeg bare innrømme at vi ikke har vært gode nok.

Samfunnet må betale for grunnleggende behov
I prioriteringsdiskusjoner vil ofte kostnaden ved behandling være en viktig faktor. Det er det i sykehusene når det tas beslutninger om for eksempel hvilke kreftmedisiner som skal tilbys. Kommunene imidlertid for oppfølgingen av mennesker som er helt avhengige av kostbare tilbud for å kunne leve, for eksempel multihandicappede eller rullestolbrukere. Blankholm-utvalget peker på et grunnleggende skille mellom:

 • tjenester som har som primært formål å behandle eller forebygge sykdom, eller bidra til mestring

og:

 • tjenester som har som primært formål å ivareta innbyggernes grunnleggende behov.

Utvalget mener at den første typen tjenester bør følge prioriteringskriteriene, imens for den siste gruppen typen tjenester må samfunnet akseptere den kostnaden som er nødvendig for å gi et minstenivå av tjenester.

Høie: – Veldig fornøyd
Helseminister Bent Høie sier til Dagens Medisin at han synes utredningen har funnet en god løsning når det gjelder behovet for kostbare tjenester i kommunene.

– Jeg mener dette er en historisk utredning og tror også dette arbeidet vil være av interesse internasjonalt, sier Høie.

– Jeg var veldig spent på hvordan utvalget ville løse den vanskelige oppgaven. Spesialisthelsetjenesten kan alltid si «nei, nå er det kommunens ansvar», men kommunen kan ikke la folk bli liggende igjen i grøften. Det at man løste utfordringen med å lage markerte skiller mellom grunnleggende behov, og så la prioriteringskriteriene på toppen av dette, syns jeg var en god løsning.

 

– Viktig at utvalget forsvarer forslaget
Utredningen skal nå ut på høring. Helseministeren håper utvalgets medlemmer deltar i den offentlige debatten framover

– Noe av måten vi utvikler dette på, er å diskutere det og ha en samtale om det. Politisk vil vi ikke konkludere før etter høringen, derfor er det viktig at utvalgsmedlemmene er ute og diskuterer og forsvarer det de har gått inn for, sier Høie, som er spent på fortsettelsen:

– Det blir spennende å se på mottagelsen og hva som eventuelt skaper debatt,

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Prioritering - også en verdidebatt 16.12.2018 09.12.20

  «Verdien av et statistisk liv» (VSL) er anslått til 30 mill. Når det er bred faglig skepsis til koblingen mellom verdien av statistiske liv og verdsetting av nytte fra helsetjenester (målt ved QALY) er det fordi de ikke måler det samme. Det er gjort mange forsøk på å beregne betalingsvilligheten for et QALY, og derom strides fortsatt de lærde. De bør også konkretisere hva de mener med «helsegevinst». Som at: Helsetjenestens primære oppgave er å redusere framtidig tap av helse, ikke kompensere dem som av andre årsaker kan ha hatt dårligere helse før den aktuelle sykdommen rammer, sa Jon Magnussen. Årlig volumendring helseutgifter per innbygger er nært triplet siden 2014., iflg. SSB. En fastlege jobber først og fremst og aller mest med helseplager og sykdommer som aldri kommer fram til spesialister og sykehus. Fastlegenes store misjon i samfunnet er - ja, gjett styreleder Petter Brelin, hva er den? / mvh. fastlege SRH

 • Fastlege Sven Richard Haugvik 18.12.2018 17.53.08

  Fastlegenes store misjon i samfunnet er å kjenne sine listepasienter godt og kunne møte de helseproblemene de har der hvor de bor - sammen med ressursene som finnes hjemme, i arbeids- og lokalmiljøet. Noen ganger skal vi sikre at sjuke får hjelp av legespesialistene. Veldig ofte skal vi skjerme folket fra de dyre spes.tjenestene, med alt det vi kan håndtere selv eller med hjelp fra NAV- og HO-tjenestene i kommunen. Fastlegene trenger ikke en statlig helsesjef som ikke fatter vår misjon. Vi trenger ikke mistillit fra et statlig helsevesen som svulmer opp. Vi trenger dedikerte fastleger med kapasitet til å gjøre jobben faglig forsvarlig overfor sine pasienter, integrert i HO-tjenestene, der de bor. I dag mangler FLO 1900 - 2000 spesialiserte allmennmedisinske aktører, stabilitet, kontinuitet og motivasjon for å MESTRE sin misjon.

 • lege 14.12.2018 13.20.32

  Mestring er vel og bra, men begrepet brukes ofte svært galt - og frarøver pasientene behandling og ytelser: Pasienter blir beskyldt for dårlig mestring - til tross for at de gjør alt riktig mht. trening, tenkning og fokus - hvis de f.eks. ikke klarer seg uten lindrende bløtdelsbehandling hos fysioterapeut (ved siden av egentrening v/f.eks. en intradiskal disrupsjon m/corpusaffeksjon, som kan være svært smertefullt og invalidiserende) og ikke kan være i jobb. Leger og fysioterapeuter bruker forferdelige hersketeknikker hvor de i realiteten hevder, at pasientene ikke tenker og føler slik de sier, at de gjør. Det er et ganske voldsomt overgrep og påfører pasienter mentale traumer over tid - å bli utsatt for denne ukulturen hvor noen andre mener at de vet hva pasientene tenker bedre enn dem selv. Dette har blitt påpekt mange ganger av psykiatere at utgjør farlige behandlere og de er mange og en utbredt del av kulturen bl.a. blant de som jobber med muskelskjelettilstander og smertemedisin.

 • Sven Richard Haugvik, fastlege 14.12.2018 09.10.49

  Dette var da en usedvanlig POSITIV oppfordring fra helsesjefen: "Utredningen skal nå ut på høring. Helseministeren håper utvalgets medlemmer deltar i den offentlige debatten framover - / - Politisk vil vi ikke konkludere før etter høringen, derfor er det viktig at utvalgsmedlemmene er ute og diskuterer og forsvarer ..."

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!