Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Vaksinemotstand

Jeg ønsker meg en mer forsonlig holdning overfor berettiget kritikk av medisinsk utøvelse, også vaksiner. Men husk å ta influensavaksinen!

Publisert: 2018-11-17 — 05.31
Denne artikkelen er over fire år gammel.
Andreas Nydal

Kronikk: Andreas Nydal, lege i spesialisering (LIS1) i Gildeskål, allmennpraksis

I ET KLIPP på Facebook har jeg nettopp sett en kjendis sette influensavaksinen.

Lite samler mennesker på tvers av skillelinjer som vaksinesyn. Vaksinemotstandere er alternative, og dersom vaksinemotstanderen er lege, stemples vedkommende som kontroversiell.

TVILEN, IKKE TROEN. Peter C. Gøtzsche, en av grunnleggerne av Cochrane Library, mener at bruken av ordet kontroversielt om slik kritikk er helt bak mål. Han mener det er vitenskapens gjøren og laden å utfordre etablerte sannheter.

Europa-redaktøren i det prestisjetunge amerikanske tidsskriftet Annals of Internal Medicine i USA er for tiden norsk, og redaktør Michael Bretthauer har skrevet at det er tvilen, ikke troen, som er grunnpilaren i medisinsk forskning og klinisk praksis, riktignok i en sak som omhandlet organiseringen av tarmkreftscreening».

VAKSINEMOTSTAND. Faren oppstår selvfølgelig når tvilen blir bevist som grunnløs, men likevel overlever og fører til utbrudd av sykdommer som meslinger og difteri. Vaksinemotstand er likevel et merkelig begrep. Som om vaksiner er en enhetlig størrelse. Er en som ikke vil spise paracet, tablettmotstander? Vaksiner har det fortrinn at de er immune mot kritikk bare i kraft av å være en vaksine.

Cochrane Library er – enn så lenge – en ideell og uavhengig organisasjon som jobber med kunnskapsoppsummering innenfor medisin. En fortrolig kunnskapskilde, enn venn i jungelen av Fake News.

LANGVARIG FEIDE. Nevnte Peter Gøtzsche ble avskjediget av styret i Cochrane den 13. september i år etter en strid som angivelig begynte allerede i 1993. Dette året hadde Gøtzsche presentert en Cochrane-analyse som advarte mot introduksjon av HPV-vaksinen. Mark Wilson, daværende direktør i organisasjonen, mente at Gøtzsche brukte Cochrane-stempelet til å fremme det som åpenbart kun var Gøtzsches personlige mening.

Vaksinemotstandere er alternative, og dersom vaksinemotstanderen er lege, stemples vedkommende som kontroversiell

 

Feiden mellom de to blusset opp hver gang Gøtzsche kritiserte forskning finansiert av legemiddelindustrien. Han har, i likhet med Bent Høie, omtalt legemiddelindustrien som kjeltringvirksomhet.

BASTION I TRØBBEL. Cochrane har som policy at inntil halvparten av forfatterne bak en kunnskapsoppsummering kan ha økonomiske interesser av utfallet av arbeidet. Gøtzsche har lenge foreslått at ingen av forfatterne skal ha økonomiske interesser av utfallet, men blitt avfeid hver gang.

Avgjørelsen om å sparke Gøtzsche, ble fattet med seks mot fem stemmer, og fire av styremedlemmene trakk seg dagen etter i protest.

Cochrane-senteret i USA er avviklet grunnet frustrasjon over ledelsen, uten at det er klart om det dreier seg om lignende konflikt. En av bastionene innenfor såkalt evidensbasert medisin er i trøbbel. Hvor skal leger og beslutningstakere nå gå for pålitelig beslutningsstøtte?

PROBLEMENE. Evidensbasert medisin har som mål å forankre medisinsk utøvelse i forskning, erfaring og pasientens preferanser. Forskning er gulvet de andre elementene står på, og mye av forskningen er så godt som ubrukelig etter legemiddelindustriens inntog, ifølge flere tidligere redaktører for prestisjetidsskrifter. De fleste angir Big Pharma som hovedproblemet, i form av legemiddelindustriens grep om forskningen.

Dette er riktig nok bare ett av flere problemer som såkalt evidensbasert medisin møter i dag. Den enorme mengden evidens er et annet, hvordan navigere? Særlig i en potensiell post-Cochrane-tid.

FALSKE NYHETER. Også i medisinen gjør Fake News seg gjeldende. Det er faktisk tatt til enda et nivå i form av fake conferences.

Det foregår mindre forskning på kurasjon av sykdommer. Det ser nemlig ut som mye av potensialet for medikamentell behandling er utnyttet, så forskningen dreier seg mer om marginal økning av nytte. For eksempel å senke kolesterol med 0,5 mmol/L med nytt medikament istedenfor 0,4 mmol/L med gammelt medikament.

Ingen gidder å lage antibiotika lenger når du heller kan lage bittelitt bedre kolesterolsenkende midler som har omtrent alle voksne mennesker som marked. Eller blodtrykksmedisiner – nå som over 60 prosent av amerikanere fikk høyt blodtrykk over natten etter lanseringen av nye retningslinjer.

YDMYKHET? Når det gjelder HPV-vaksinen, har den befestet sin plass i befolkningen, kanskje gjennom kulturell forsterkning ved at den innebærer et element av likestillingskamp. Samtidig er det bare produsenten av vaksinen som har sett hele datasettet, ifølge Tom Jefferson ved Oxford Centre for Evidence-Based Medicine. Altså datasettet som ligger til grunn for forskningen på vaksinen og følgelig er dens eksistensgrunnlag. Vaksinen var kimen til konflikten som kulminerte med avskjedigelsen av Peter Gøtzsche, en av fanebærerne for fri og uavhengig forskning.

Evidensbasert medisin er helsepersonells gallionsfigur, en slags forsinket opplysningstid. Den er kanskje ikke i krise, men den opplever store utfordringer. Dette bør avle ydmykhet hos alle vitenskapsutøvere. Jeg ønsker meg en mer forsonlig holdning overfor berettiget kritikk av medisinsk utøvelse, også vaksiner. Men husk å ta influensavaksinen.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Kronikk og debatt, Dagens Medisin 19/2018

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Lege i Nord 19.11.2018 10.39.51

  "Vaksiner har det fortrinn at de er immune mot kritikk bare i kraft av å være en vaksine." Dette sitatet er helt feil. Problemet er at vaksiner har vært for effektive: At sykdommene de beskytter mot er marginalisert i samfunn med godt helsevesen. Vaksine-skepsisen øker dessverre, Det virker som at "alle" generaliserer vaksiner og skjærer alle under én kam. Så gamle (og godt kjente) vaksiner sidestilles med nye på markedet. Og forvirringen rundt vaksiner gjør at flere og flere miljøer nekter å ta samtlige vaksiner, som igjen medfører et betydelig skadepotensial hvis noen blir smittet. Se bare på vaksinedekningen i Sør-Europa. De etablerte vaksinene (som har blitt for vellykket) trenger all reklame de kan få! Man bør heller snu på argumentet. Dvs. at det bør begrunnes hvorfor man skal slutte med vaksine, ikke omvendt. For nye vaksiner derimot bør bevisgrunnlaget være som for andre nye medikamenter.

 • Økonom 17.11.2018 16.57.24

  Det er en forskjell på publisering og offentliggjøring. Flere firmaer offentliggjør alle vitenskapelige data, selv om de ikke alltid lager en artikkel til publisering i tidsskrift. Fda og Ema levnes heller ikke mye tillit......Synes vel det kommersielle potensialet som følger av marginale forbedringer fremstilles i overkant optimistisk. For de som kjenner kjøpersiden av markedet gir ofte ikke den slags forbedringer mye rom for premium pris vs dagens behandling. Og er dagens behandling generisk, blir plutselig business caset veldig dårlig for den nye medisinen da prisnivået er svært lavt. Ansvaret for at det det forskes for lite på antibiotika må vel deles av flere aktører: når nye antibiotika skal være back up og brukes lite kombinert med at prisnivået de må sammenlignes med er lavt, gir det dårlige signaler om investering til kommersielle firmaer som skal gi avkastning til eierne, herunder det norske pensjonsfond utland.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!