Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

CVD-REAL: Bekrefter studiefunn i den brede diabetes-populasjonen

Torsdag på EASD ble det presentert Real World Evidence som belyser ubesvarte spørsmål om SGLT2-hemmere – og forskningsnyheter om svangerskapsdiabetes.

OPPDATERT: Professor Anne Karen Jenum ved Universitetet i Oslo og overlege Elisabeth Qvigstad ved OUS gir en oppdatering på forskningsnytt om svangerskapsdiabetes og kosthold i svangerskapet.
Foto: Lasse Moe

BERLIN/EASD 2018: Torsdag presenterte Kåre Inge Birkeland, professor og overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS), funn fra den store registerstudien CVD-REAL i hovedsalen på diabeteskongressen EASD 2018.

I denne sendingen diskuterer Birkeland og OUS-overlege Cecilie Wium hvordan data fra virkeligheten kan belyse spørsmål som ikke besvares i de store randomiserte endepunktstudiene.

I tillegg kommer overlege Elisabeth Qvigstad ved OUS og professor Anne Karen Jenum ved Universitetet i Oslo, for å gi en oppdatering på forskningsnytt om svangerskapsdiabetes og kosthold i svangerskapet.

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!