Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn
Artikkelbilde
RAMMER ÉN AV TI: Nasjonale og internasjonale studier finner en forekomst av barseldepresjon – en følelse av nedstemthet og håpløshet – på 10 til 15 prosent. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Mindre barseldepresjon med selvhjelpsprogram på nett

Norske forskere jobber nå med å få programmet «Mamma Mia» inn i retningslinjene for svangerskaps- og barselomsorgen.

Publisert: 2018-09-11 — 10.27
SÅRBARE TIDSPUNKT: – Effekten av «Mamma Mia» er størst i slutten av svangerskapet og seksuker etter fødsel. Det er bra, for dette er de mest sårbare tidspunktene for barseldepresjon, sier førsteforfatter Silje Maria Haga, forsker ved RBUP Helse Sør og Øst. Foto: 2

«Mamma Mia» er nettbasert selvhjelpsprogram hvor målet er å forebygge barseldepresjon. Nå er effekten evaluert i en randomisert kontrollert studie der 1342 kvinner har deltatt.

– Det var signifikant effekt hos alle deltagerne, målt ved færre depressive symptomer på Edinburgh Postnatal Depression Scale, EDPS, sier førsteforfatter Silje Marie Haga til Dagens Medisin.

Hun er forsker ved RBUP Helse Sør og Øst. Studien er nylig publisert i Psychological Medicine.

Får ikke hjelp
Resultatene viser at programmet reduserer depressive symptomer, og effekten er størst i slutten av svangerskapet og seksuker etter fødsel.

– Det er bra, for dette er de mest sårbare tidspunktene for barseldepresjon, poengterer Haga.

De som lå høyere på depresjonssymptomer ved oppstart hadde enda bedre effekt.

Programmet omfatter én epost samme dag hver uke. Det tar cirka ti minutter å fullføre en sesjon, og fullføring kreves for å få tilgang til neste sesjon.

Haga viser til nasjonale og internasjonale studier som finner en forekomst av barseldepresjon – en følelse av nedstemthet og håpløshet – på 10 til 15 prosent.

– Mange får ikke den hjelpen de trenger.

Gir tilbakemelding
«Mamma Mia» følger kvinnen fra midtveis av svangerskapet til babyen er seks måneder gammel. Programmet består av 44 sesjoner som tar cirka 10-15 minutter å fullføre, og hver sesjon må fullføres for å få tilgang til den neste.

Seks ganger i løpet av programmet får deltagerne spørsmål om depressive symptomer, og får en tilpasset tilbakemelding basert på hvordan de svarer på spørsmålene.

– De som skårer høyere på depresjon får ekstra hjelp i programmet, i tillegg får de råd om hvor de kan oppsøke mer hjelp. De som har høy forteller Haga.

Avbrøt studien
Mange av deltakerne i studien hadde høyere utdanning, og de aller fleste var i parforhold. I underkant av ti prosent kom fra land utenfor Skandinavia, og gjennomsnittsalderen var 31 år.

– Utvalget var dermed ganske representativt for kvinner som får barn i Norge. 

I studien var drop-out, det vil si å avslutte programmet og gå ut av studien, forbundet med lavere utdanning.

– Vi fant også at de som skårer aller høyest på depresjon ved oppstart var mer tilbøyelig til å falle ut underveis, kommenterer Haga.  

Støttefunksjon
– Hvordan kan resultatene deres brukes i praksis?

– Tilbudet kan rulles ut umiddelbart i svangerskaps- og barselomsorgen, og vi jobber nå for å få dette inn i retningslinjene. Vi har intervjuet 66 kvinner, og alle er enige om at dette bør inn som en del av svangerskapsomsorgen, og at alle jordmødre og helsesøstre bør kjenne til programmet, svarer Haga.

Forskerne ønsker også å se hva effekten blir når det kobles på en støttefunksjon, som oppfølging fra helsesøster.

– Det vil høyst sannsynlig gi enda bedre effekt enn bruk av internettopplegget alene, mener forskeren.

«Mamma Mia» er et resultat av samarbeid mellom Spedbarnsnettverket ved RBUP Øst og Sør, Changetech AS og Gaia jordmødre ved Ullevål universitetssykehus.

Changetech har utviklet programmet og er delvis finansiert av støtte fra Scheiblers Stiftelse, i tillegg til bidrag fra Sanitetskvinnenes sin egne forskningsfond. Programmet er reklamefritt og kan lastes ned fra blant andre nettsiden til Norske kvinners sanitetsforening.

Interessekonflikter: Silje Maria Haga har ingen oppgitte interessekonflikter.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Nyheter fra startsiden

OSLO KOMMUNE OM OMSTRIDT JOURNALPROSJEKT

Helseråd Robert Steen

– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!