Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

SAMMENHENG: Prisnivået på sigaretter har fortsatt betydning for forbruket, viser ny helseøkonomisk analyse.

SAMMENHENG: Prisnivået på sigaretter har fortsatt betydning for forbruket, viser ny helseøkonomisk analyse.

Prishopp på tobakk gir lavere forbruk

Ved å øke prisen på røyk og snus med 10 prosent reduseres forbruket med 3,5 prosent, ifølge en ny analyse.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har helseøkonom Hans Olav Melberg undersøkt sammenhengen mellom pris på tobakk og forbruk i Norge.

– Bakgrunnen er at noen sier at tobakksprisene i Norge er så høye allerede at en ytterligere prisøkning ikke har noe å si for forbruket. Andre mener at en prisøkning fører til et man heller handler tobakk i Sverige. Derfor undersøkte jeg om prisen fortsatt er et effektivt virkemiddel for å redusere forbruket, sier Melberg, som er førsteamanuensis i helseøkonomi ved Universitetet i Oslo.

Fortsatt effekt
En lignende analyse fra 2007 viste at 10 prosent økning i prisen ga 4,5 prosent reduksjon i forbruket. 11 år senere viser den ferske analysen at pris fortsatt har effekt.

– Jeg finner at 10 prosent økning i prisen ser ut til å redusere forbruket med 3,5 prosent, sier Melberg.

Analysen baserer seg på ulike kilder og skiller mellom salg og forbruk. Med høyere pris reduseres salget i Norge mer enn forbruket fordi flere handler i utlandet. Likevel påvirkes også det totale forbruket. Melberg understreker at det fortsatt er en viss usikkerhet knyttet til analysen.

Norge i særstilling
Funnene er i tråd med internasjonale funn, som viser at forbruket reduseres med mellom 2 til 6 prosent når prisene stiger med 10 prosent.

– Det var likevel viktig å gjøre en analyse i Norge, da vi er i en særstilling med høye avgifter, men også høye inntekter, sier Melberg.

Les også: Helsedirektoratet vil ha dyrere alkohol

Helseøkonomen gir ingen råd til myndighetene.

– Det er ikke min oppgave å si om man bør øke prisene eller ikke. Men det blir feil å si at prisen ikke har noe å si for forbruket. Et annet faktum er at man ved å øke prisene ofte vil ramme de med svakest økonomi, sier Melberg.

Relaterte saker

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!