Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
Artikkelbilde
AVVISER: Helseminister Bent Høie (H) avviser kritikken mot «Pasientens helsetjeneste». Foto: Per Corneliussen

Bent Høie forsvarer pasientens helsetjeneste

Helseministeren avviser kritikken om at pasientens helsetjeneste bidrar til å forsterke fastlegekrisen.  

Publisert: 2018-08-20 — 15.19
Denne artikkelen er over tre år gammel.

I helgen gikk tidligere fastlege og nå overlege ved Sykehuset i Vestfold, Heidi Cecilie Villmones i et debattinnlegg i Dagens Medisin til frontalangrep på helseministerens store mål om å skape "Pasientens helsetjeneste".

Jeg er grunnleggende uenig den underliggende tonen i debattinnlegget, nemlig at pasientene er kravstore og alltid skal velge fra øverste hylle
Bent Høie, helseminister

Hun mener «merkevaren» til Høie bidrar til å forsterke fastlegekrisen og etterlyser en bred debatt om pasientrettigheter og prioriteringer.

Helseministeren mener kritikken er skivebom.

– Jeg er grunnleggende uenig den underliggende tonen i debattinnlegget, nemlig at pasientene er kravstore og alltid skal velge fra øverste hylle, sier helseministeren.

Skivebom
Bent Høie mener kritikken er skivebom.

– For det første så er "Pasientens helsetjeneste ingen merkevare". Det er en overordnet visjon om en helsetjeneste som har som utgangspunkt å utløse det som er pasientens egne ressurser. Pasientens skal involveres i alle beslutninger om seg selv, sier Høie til Dagens Medisin.

Han påpeker at ulike studier viser at når pasientene involveres i beslutninger og vurderinger av behandling så lander man oftere på mer moderate løsninger enn hvis pasienten ikke tas med.

UNDERSTREKER: President Marit Hermansen i Den norske legeforening understreker at foreningen har en bred tilnærming til fastlegekrisen. Foto: Målfrid Bordvik

– Så er jeg selvfølgelig enig i at fastlegene må få støtte til de vanskelige prioriteringsutfordringene de daglig står i, sier Høie.

Og han legger til:

– Dette er jo grunnen til at jeg har opprettet et eget prioriteringsutvalg for primærhelsetjenesten hvor også fastlegene er med, sier Høie.

 – Er forventningene til hva fastlegene skal gjøre for befolkningen for høye?

– Jeg tror det er stor variasjon, og det kan tenkes at noen har for høye forventninger. Det er som sagt derfor viktig at fastlegene får støtte for sine prioriteringer. Jeg vil nå se hva prioriteringsutvalget kommer med, sier Høie.

Legeforeningen nyanserer budskapet
– Stiller Legeforeningen seg bak påstanden om at Bent Høies merkevare bidrar til å forsterke fastlegekrisen?

– Jeg er glad vi har en helseminister som har et tydelig pasientperspektiv, men Villmones tar i sin kronikk opp noen viktige og gode perspektiver. Mange har stilt lignende spørsmål som henne, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen til Dagens Medisin.

Hun understreker at man aldri må tro noe annet enn at helsetjenesten handler om pasientene, og at pasienten er det aller viktigste.

– Problemet oppstår når pasientene gis rettigheter uten at det følger med nødvendige ressurser til helsetjenesten. Dette gapet påvirker selvsagt  fastlegenes hverdag, og utfordrer deres daglige prioriteringer. Det må politikerne vise forståelse for, sier Hermansen.

– Hvordan da?

– Når fastlegen med sin kjennskap til pasientens totale livssituasjon og medisinske problemstillinger kommer frem tiol en beslutning, er det viktig at fastlegen har ryggdekning hos myndighetene, understreker legepresidenten.

Hermansen er som Villmones bekymret for at stadig nye oppgaver overføres til fastlegene uten at det følger ressurser med.

– Det er viktig med en grundig prioriteringsdebatt, men vi må også snakke om ressurser, sier Hermansen.

Hun mener en viktig grunn til den alvorlige situasjonen man står i for fastlegeordningen nå bunner i gapet mellom oppgaver og tilgjengelige ressurser. 

– Politikerne må gjøre det de kan for å tette dette gapet, sier Hermansen.

Bred tilnærming
– Villmones mener Legeforeningens fremsatte løsning på fastlegekrisen – med forpliktende økonomisk løft – er kortsiktig og lite gjennomtenkt. Hva er din kommentar?

– Jeg tror hun her sikter til debatten som har gått i sommer etter brudd i forhandlingene mellom staten og Legeforeningen i fastlegeoppgjøret. Det handler om penger, det er helt riktig. Men Legeforeningen har ut over det en bred tilnærming til hvordan fastlegekrisen bør løses, sier Hermansen.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem
 • Lege 29.08.2018 19.11.36

  Legekunst blir byttet ut med byråkrati=Pasientens helsevesen.

 • Fastlege Sven Richard Haugvik 23.08.2018 23.07.13

  Høsten 2017 ble det brått klart for media og en kritisk kommunemasse at en dyp og alvorlig rekrutteringskrise var etablert, etter varslinger fra grasrota siden 2011. Altså en varslet krise som har oppstått som en følge av økt oppgaveportefølje, økt arbeidsbelastning og manglende finansiering. Legepresidenten i dag: «Samhandlingsreform og endret fastlegeforskrift er blant de viktige hendelsene som ikke har blitt fulgt opp med hverken finansiering eller annen tilrettelegging».HÆ? Politikkens Doxa-47 er Samhandlingsreformen: P.Bourdieu bruker begrepet doxa eller «det doksiske felt» for å beskrive de sidene ved kultur og samfunn som folk flest tar for gitt (betinget i Bent Høies diskurs), som de ikke finner grunn til å stille spørsmål ved. Utvalget for pri.i HO-tjenesten SKAL sørge for bred dialog med pasient-, bruker- og profesjonsorg.og involvere KS. NOU-rapporten leveres altså HOD 31.12.18. «Utvalget skal ha en åpen arbeidsmåte som inviterer til dialog». Dialog? Vær du trygg :)

 • Heidi Cecilie Villmones 23.08.2018 14.50.45

  Helseminister Bent Høie har en noe bekymringsfull måte å utøve sin lederrolle overfor fastleger i en krisesituasjon hvor forventningene fra pasienter ikke står i forhold til tid og ressurser. Høie vil få problemer med å levere en god allmennhelsetjeneste til befolkningen om han ikke viser større interesse og ydmykhet overfor konstruktive faglige innspill fra legene selv. Høie tar spilleren og ikke ballen, men jeg føler meg trygg på at han vil bli utfordret på dette igjen.

 • Lege P 23.08.2018 08.22.08

  "Han påpeker at ulike studier viser at når pasientene involveres i beslutninger og vurderinger av behandling så lander man oftere på mer moderate løsninger enn hvis pasienten ikke tas med."------------------ For første gang på ca 30 år opplever jeg at pasienter motsetter seg innleggelse på sykehus der de har følt seg dårlig behandlet. Om leger i helseforetak kunne snakke kritisk uten å bli oppsagt som illojale, hadde nok mer grunnleggende problemer kommet for dagen.

 • Fastlege Sven Richard Haugvik 22.08.2018 22.24.28

  BRED TILNÆRMING: Rekrutteringskrisen må møtes med følgende strakstiltak (enstemmig vedtatt av Dnlfs landsstyre 30.05.2018): «Rekruttere minst 500 nye fastleger i spesialisering årlig (ALIS). Unge fastleger må sikres et grunntilskudd ved etablering av ny fastlegepraksis. Med.stud. må ha minimum 10 uker praksis i primærhelsetjenesten. Den ukontrollerte oppgaveoverføringen fra ulike aktører til fastlegene må stanses. Listelengden må ned, finansieringen styrkes og sosiale rettigheter sikres.» BRED diskurs med doxa (den gjengse tro) vs. episteme (viten): Høie konstaterer at individet ikke kan gjøre opprør mot diskursen – diskursen er tilstede som hans virkelighet av HOD-regler for oppfatning og forståelse – dermed har ikke individet mulighet til å problematisere den gjengse byråkratnormen. Akademias makt i forhold til det politiske feltet avdekkes i hvordan episteme prod. av akademia tas i bruk i politikken. Hvor mange politiske beslutninger fattes det basert på Akademia innen helsevesenet?

 • Utfordringene 21.08.2018 15.32.16

  På tide å tenke nytt, er det fastlegene, sykehusene, alt helsepersonell osv som er krisene og utfordringene. Kan det tenkes det er topp ledelsen av det norske helsevesen som er utfordringen.

 • lege 21.08.2018 12.37.23

  "– Jeg er grunnleggende uenig den underliggende tonen i debattinnlegget, nemlig at pasientene er kravstore og alltid skal velge fra øverste hylle, sier helseministeren." Dette har altså hotellmannen Høie mere greie på enn landets fastleger? Kan noen forklare Høie forskjellen på et hotell og et legekontor?

 • Merkevare pasient 20.08.2018 22.16.10

  Helseministeren har sine visjoner, verdier og strategier som populistisk ordbruk med hjelp av sine spinndoktorer og rådgivere. Han er blitt en «Keiserens nye klær». Helsetjenesten har alltid vært for pasientene. Det å kunne lytte er en viktig egenskap.

 • tk 22.08.2018 17.11.05

  Det er da litt rart at pasientene ikke opplever at helsevesenet er for dem? Det er supert at pasientene får medbestemmelse i behandling, men de får egentlig ikke det heller. Kronikere er ofte forsøkskaniner på utprøving av medisiner. Først prøver de en medisin som ikke virker, så får de en annen etc... Ta MS pasienten som får den dårligste medisinen først, så får de skader som de må slite med resten av livet, så får de en ny lavpotent medisin (bremseeffekt ca 30% hva er det for noe? rett og slett nesten uvirksom, men med bivirkninger), og nye skader, og etter mange ulike medisiner, og medisiner for balanse og muskelkrampe og urge og lekk blære og jeg vet ikke hva, så får de de potente medisinene som i større grad hindrer nye skader (bremseeffekt 40-60%, er jo bare 40-60% det også). Dog har de da fått så mye skader på vegen som prøvekanin som de må slite med resten av livet. HSCT som potensielt kan stoppe hele sykdommen, -selv forsøksprosjektet får ikke nok henvendelser fra nevrologene!

 • Fastlege Sven Richard Haugvik 20.08.2018 21.55.36

  Regjeringen satt 5. april 2017 ned utvalget Høie nevner, som skal se på hvordan vi best kan prioritere i den kommunale HO-tjenesten. Utvalget leverer NOU-rapporten til HOD først 31.12.2018. Utvalget skulle ha «en åpen arbeidsmåte som inviterer til dialog». Ikke hørt noe ennå? Mandatet til det nye Prioriteringsutvalget følger delvis av inndelingen i Meld. St. 34 (2015-2016). Her mangler eget kapittel om fastlegen som kun har 42 treff, hvorav to osloleger som satt i utvalget. Bente Aschim og Atle Klovning utfordres med dette til en oppdatert kommentar. I 2005 var RHF-evalueringer kritiske til BUM (markedsliberal øko.tenkning om off.sektor/ISF): «Det er for tiden en klar tendens til økt press fra pasient-/innbyggersystemet overfor produsentsystemet når det gjelder krav og forventninger.» Anbefalte utredning av de forhold i relasjonen mellom spes.helsetjenesten og primærhelsetjenesten vedr. insitamenter som kunne gjøre det lønnsomt å avlaste spes.htj. Så kom Samhandlingsreformen!

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!