Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • Abonnere
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn
KAN AVLASTE: Stadig flere eldre med komplekse lidelser setter press på fastlegene. En ny undersøkelse viser at sykepleiere kan gi pasientene lik god eller bedre behandling og omsorg for noen pasientgrupper. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Sykepleiere gir bedre behandling enn legene

For visse pasientgrupper er sykepleiere like gode eller bedre til å stille diagnoser og behandle pasientene enn legene. Også overlevelsen kan være bedre for noen pasientgrupper.

Publisert: 2018-08-07 — 10.59
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Det viser en ny oversiktsartikkel fra det uavhengige forskningsnettverket Cochrane, først omtalt på dagensmedisin.se. I studien, som ble publisert på nettverkets hjemmesider i juli har forskerne gått igjennom 18 ulike studier hvor sykepleiere har overtatt legers oppgaver i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

En av studiene er gjort i Sverige, de andre i Storbritannia, USA, Nederland og Canada. Studien omfatter sykepleiere med ulik kompetanse og både førstegangs kontakt og oppfølging av pasienter med somatiske lidelser som kroniske tilstander og diabetes. Psykisk lidelser er ikke inkludert. 

Like bra eller bedre
Resultatene viser blant annet at for pasienter som har fått behandling og omsorg av sykepleiere er:

 • Overlevelsen noe høyere enn pasienter som er behandlet hos lege. Resultatene varierer og har lav evidens. Må tolkes med forsiktighet
 • Behandlingsresultatet ved høyt blodtrykk noe bedre enn for pasienter som er behandlet av lege
 • Pasienttilfredsheten høyere enn blant pasienter som er behandlet hos lege

Undersøkelsen viser også at konsultasjonene hos sykepleierne tar noe lenger tid enn hos legene og at det er noe flere oppfølgingskonsultasjoner hos sykepleierne enn hos legene. Forskerne finner ingen forskjeller i antall forskrivninger av medikamenter eller bestilte prøver.

Godt nytt
– Vår undersøkelse viser at sykepleiere antagelig kan gi like bra eller bedre behandling og omsorg enn leger i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, sier Miranda Laurant, en av hovedforfatterne bak studien i en pressemelding.

Og hun legger til:

– Det er veldig positive nyheter, for da kan legene bruke mer tid på pasienter med mer komplekse og sammensatte problemstillinger.

Tror på samarbeid
– Dette er ikke gjort i Norge og helsetjenesten er ulikt organisert i ulike land. Jeg er derfor usikker på overføringsverdien av dett til Norge, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for Allmennmedisin.

Han har imidlertid tro på helseminister Bent Høies primærhelseteam hvor sykepleiere er tenkt å overta en del av arbeidsoppgavene fastlege har i dag.

Les også: Pilotleger har tro på primærhelseteam

– Jeg har mer tro på denne modellen hvor leger og sykepleiere samarbeider tett om det beste tilbudet til den enkelte pasient. Da kan man i felleskap finne god fordeling av arbeidsoppgaver basert på tillitt og god dialog, sier Brelin.

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

 • Jatti 10.08.2018 18.30.31

  Siden å ha tatt all lederskap ikke var nok, værså snill gi sykepleiere fult ansvar både utredning, diagnostisering og behandling av alle slags lidelser både i somatikk og i psykiatri. Kanskje blir de fornøyde og får vi da fred . Lei av daglige maktkamper

 • Roger Andre Jonassen 08.08.2018 10.51.41

  Det kommer fram i en ny cochrane rapport at flyvertinner er like gode, kanskje bedre på å fly flyene under gitte flyforhold. De bruker kanskje lenger tid ved feilnavigering, men passasjerene opplever økt tilfredshet ved at pilotene kan være mer tilgjengelige for spørsmål og hjelp til attestering og bestilling av flybilletter under flyturen.

 • Lege nr 100 08.08.2018 13.37.20

  Stæmmer det, var en skirbra studie. Har æven hørt att vid hofteoperationer klarar snekker sætta hoften gjenomsnitt 0,12 grad mer nøjaktig i rett vinkel æn gjenomsnitt ortoped. Før komplikasjoner ær ortopeder på telefon tillgænglig.

 • Fastlege 07.08.2018 20.45.12

  Tittelen til denne artikkelen er "Sykepleiere gir bedre behandling enn legene", konklusjonen i reviewet er "nurses, probably provide equal or possibly even better quality of care compared to primary care doctors, and probably achieve equal or better health outcomes for patients." Videre er funnen av lav evidens. I tillegg til dette: sykepleierene har fått MER TID og kunne KONSULTERE LEGER. Mener dagens medisin virkelig at tittelen til denne artikkelen er korrekt? Hvis ja, må jeg innrømme at jeg blir skeptisk til deres forskningsformidling. Og til studien, nettop de to siste poengene (mer tid til pasienten, og har kunnet konsultere leger), kombinert med LAV EVIDENS gjør jo hele studien meningsløs. Primærhelseteam vil gi: 1: Økning i allerede kritisk sykepleiermangel der de allerede trengs 2: fragmentering av ansvar og helhetsbilde for pasientene 3: massiv tidssløsing til møter og byråkrati. Jeg finner meg en jobb i sykehus om dette presses igjennom, jeg er ikke alene om det.

 • Øyvind Bernersen 07.08.2018 16.22.00

  Ja, men dette er jo gammel kunnskap. Straks pasienter kommer i kontakt med en lege/ leger, så øker «merkelig nok» dødeligheten sett i forhold til den øvrige befolkningen. Det samme gjelder pasienter som er innlagt på sykehus, sett i forhold til øvrig befolkning.

 • Marit Rike 07.08.2018 13.45.39

  Som yrkesutøver er det å vurdere sin kompetanse basalt. Denne erverver man fra grunnutdanningen, praksiserfaring og senere eventuelt via etter - og videreutdanninger. Vedrørende om sykepleiere skal utføre oppgaver legene før har hatt, bør helsemyndighetene først gå igjennom grunnutdanningen deres. Når man ser på de få antall studiepoeng i naturvitenskapelige emner som innkluderer sykdonslæren, samt steder for praksisopplæringen og sykepleierhøgskolens fokus for utdanningen, vil man fort finne ut at denne utdanningen ikke danner grunnlag og kvalifiserer for å utøve legevirksomhet. Skal man stille diagnoser jfr artikkelen, må man ha verktøyet som skal til for å gjøre dette. Dette er kunskaper i sykdomslæren og relevant praksis. Et team som helseministeren går inn for, basert på samarbeid og tillit mener jeg derfor er det som bør foretrekkes. For pasientens sikkerhet! Les min artikkel på sykepleien. no : Quo Vadis, sykepleier?/Hvor går du hen, sykepleier?

 • Dr. Per Sille 07.08.2018 13.39.46

  Værsågod, ta over pasientene. Kos dere med det hele ansvaret for behandlingen også. Lykke til!

 • Marit Rike 07.08.2018 13.53.28

  Nei, sykepleierutdanningen er ikke kvalifiserende for å behandle pasienter! Se mitt innlegg!

 • Dr. Per Sille 07.08.2018 16.47.37

  Jeg er helt enig, men toer mine hender om politikerne vil la pasientene dø på det ikke velfundertes alter. Jeg bekymret meg for så mye, så de bekymringene kan de få ha helt for seg selv.

 • Hgd 09.08.2018 14.16.39

  Lege og sykepleiere er to ulike yrker. Vi trenger et sterke og kompetente godkjenningsmyndigheter (hdir?) til å avklare dette. Dette handler ikke bare om krangling om hvilket yrke som er «viktigst» eller i hvilket av yrkene man fremstår mest «heroisk», det handler om hvem som Skal fylle den meget viktige funksjonen som sykepleiere har (vask, stell for å forhindre infeksjoner, sårstell, og ikke minst faglig funderte observasjoner som er helt avgjørende for at legen skal kunne gi riktig behandling..) Nå var det akkurat en sak om at studenter og ufaglærte settes til sykepleier-oppgaver. Hvorfor? Jeg at NSF fagforening som fronter sykepleiernes utdanning har mer fokus på yrkesstolthet fremfor «å bli mer lik leger». Denne fagforeningen gjennomsyrer myndighetene med samme «propaganda» og får gjennomslag for det - ved at studenter og ufaglærte får gjøre sykepleier-oppgaver. Helt feil.

Nyheter fra startsiden

Se opptak fra Post-ESMO-seminaret her!

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!