Nyheter for deg som jobber i helsevesenet. Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

Annonser er kun beregnet for helsepersonell.

  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

Bedre helsetjeneste med forskrivingsrett?

Alt ligger til rette for at norske sykepleiere med spesialisering på masternivå kan få forskrivingsrett.

Publisert: 2018-07-10 — 12.40
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Innlegg: Hilde Wøien, intensivsykepleier, Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo,
Edel J. Svendsen, førsteamanuensis og Ragnhild Hellesø, professor, Institutt for helse og samfunn ved UiO

I DAGENS MEDISIN den 4. juli stiller Steinar Madsen det betimelige spørsmålet om det er noen god grunn til at sykepleiere ikke skal kunne skrive ut et utvalg av legemidler til utvalgte pasientgrupper.

Han peker på hvordan dagens system slår uheldig ut for en økende andel pasienter. Dersom behandlingen skal bli best mulig, må helsepersonell som er nærmest pasientene bidra til kontinuerlig vurdering og oppfølging av helsehjelpen.

Problemstillingen han reiser, handler dypest sett om alle pasientgrupper skal få tilgang til likeverdige helsetjenester.

FORSKRIVINGSRETT. Sykepleiere ivaretar allerede legemiddeloppfølging og forskrivningsrett på en god og sikker måte. I Norge hvor jordmødre og helsesøstre har denne retten, har løsningen gitt gode resultater.

I andre europeiske land har sykepleiere med nødvendig opplæring vist at de utøver forskrivinger på en sikker måte. Ordningen bør, som Madsen er inne på, komme også andre pasientgrupper til gode - blant annet i hjemmesykepleie og sykehjem.

MASTERUTDANNING. Flere utdanningsinstitusjoner i Norge tilbyr nå avansert klinisk spesialisering for sykepleiere på masternivå, blant annet ved Universitet i Oslo (UiO). Denne utdanningen, som er rettet mot eldre pasienter med sammensatte sykdommer og behov for koordinerte tjenester, gir studentene skolering etter internasjonal standard.

Her får de blant annet utvidet kompetanse i teoretisk og praktisk farmakologi rettet mot denne pasientgruppen. Videre får de omfattende kunnskap i sykdomslære og økte ferdigheter til å gjøre geriatriske vurderinger og iverksette nødvendig oppfølging.

GRØNT LYS? Alt ligger til rette for at norske sykepleiere med slik kompetanse kan få forskrivingsrett. Sykepleiere med utvidet beslutningsansvar, kan bidra til at flere utsatte pasientgrupper får enklere tilgang til adekvat og tilpasset helsehjelp det de bor.

Les også: Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin mener ikke det er en god idé at sykepleierne skal kunne skrive ut legemidler.

Ingen oppgitte interessekonflikter

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!