Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • Abonnere
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

– Pengene i oppgjøret gir ikke flere leger

Jeg tar utfordringene i fastlegeordningen på stort alvor. Men vi må gjøre mer enn å øke fastlegenes inntekter for å forbedre ordningen.

Publisert: 2018-07-04 — 11.50
Denne artikkelen er over fire år gammel.

Kronikk: Bent Høie, helseminister.

De som kaller fastlegeordningen gullet i den norske helsetjenesten har helt rett.
De som sier fastlegene har fått for mange oppgaver, har helt rett.
De som sier jeg ikke tar utfordringene på alvor, tar veldig feil.

I årets oppgjør fikk fastlegene tilbud om 100 millioner kroner på toppen av den samme lønnsveksten som andre grupper har fått.
Legeforeningen mener det er for lite. Det må den gjerne mene.
Men jeg stusser når det fra foreningens side blir hevdet at tilbudet viser at jeg ikke tar utfordringene på alvor.

Gir ikke flere leger
Pengene i dette oppgjøret gir jo ikke flere leger eller økt rekruttering.
De gir dagens fastleger høyere inntekt.

Det er legitimt med lønnskamp. Men mer penger til dem som allerede er fastleger møter ikke de største utfordringene med ordningen. I beste fall vil det føre til at lange arbeidsdager føles mindre belastende eller at enkelte leger i de store byene kan kutte ned på listene sine fordi de tjener bedre. Men det løser jo ikke problemene med å rekruttere fastleger i distriktene og de mindre byene.

For å forbedre fastlegeordningen må vi gjøre mer enn å gi legene høyere inntekt.

Tilskudd til rekruttering
Vi har startet arbeidet med å rekruttere flere leger inn i fastlegeordningen gjennom egne tilskudd til rekruttering og egne tilskudd til utdanningsstillinger.

Vi har startet på evaluering av fastlegeordningen der vi ser på hvilke oppgaver fastlegene må ha, hvilke oppgaver andre kan overta og hvilke oppgaver som kan løses på mer moderne og effektive måter. Vi spør også pasientene om deres erfaringer med fastlegeordningen.

Vi skal vurdere hvordan vi kan gjøre ordningene med legevaktarbeid mindre belastende og vi prøver ut ulike former for teamarbeid som vil kunne avlaste fastlegene.

Flere leger inn i ordningen
På sikt vil det komme endringer som gjør det mulig for fastleger å kutte pasientlistene sine. Men vi må rekruttere flere leger inn i ordningen før listene kuttes for å unngå at pasienter blir stående uten fastlege.

Jeg har reetablert samarbeidet med Legeforeningen og KS, slik at vi nå sitter sammen og diskuterer både utfordringer og løsninger. Legene og KS har vært med på å sette i gang både evalueringen og flere utredninger.

Evalueringen av fastlegeordningen vil føre fram til en handlingsplan som vi legger fram våren 2020. Jeg forstår at noen synes det er lenge til.
Men vi må ta oss tid til å finne de beste løsningene for pasientene, fastlegene og kommunene før vi gjør endringer i en ordning som er veldig viktig for veldig mange.

Det er å ta utfordringene på alvor.

 

Nyhetsbrev
Følg med på siste nytt fra Dagens Medisin ved å abonnere på vårt gratis nyhetsbrev og følge oss i sosiale medier.
Del:

Kommentarer

OBS! Du må logge inn for å kommentere

Bli medlem

Kommentarfunksjonen er stengt.

Nyheter fra startsiden

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!