Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
  • DM Pharma
  • Annonsere
  • Kontakt oss
  • Nyhetsbrev
  • RSS
  • Facebook
  • Twitter
  • Ledig jobb
  • Logg inn

TÅLMODIGHET:– Det å få gjennomført endringer i det offentlige kan bli en tålmodighetsprøve for meg, og det var noe jeg vurderte før jeg takket ja til jobben, sier Aasved.

TÅLMODIGHET:– Det å få gjennomført endringer i det offentlige kan bli en tålmodighetsprøve for meg, og det var noe jeg vurderte før jeg takket ja til jobben, sier Aasved. Foto: Unni Skoglund

– Noen kan nok reagere på at jeg er for tydelig

Påtroppende St. Olav-direktør Grethe Aasved er ganske uredd, og vet hva hun står for. – Jeg kommer til å være tett på klinikklederne, særlig når de har utfordringer, sier Aasved.

Annons:

Aasved begynner i ny jobb som administrerende direktør ved St. Olavs hospital i september.

Hun kommer til å være nærmeste leder for 20 klinikksjefer og sju ansatte i stab.

– Hva slags leder blir du for klinikksjefene?

– Det blir mange klinikksjefer å forholde seg til, men de er dyktige og vet best selv hvor skoen trykker. Min rolle blir i stor grad å være en god sparringspartner, sier Aasved.

For å kunne være en god leder, må hun vite hva som skjer i klinikken, sier hun.

– Derfor er jeg veldig opptatt av å sette meg grundig inn i driften. Så lenge alt går bra, hører lederne kanskje ikke så mye fra meg. Men hvis noen sliter, er jeg opptatt av å være en god støttespiller, sier Aasved.

Uredd og tydelig
Hun var kjent som en tøff leder for Yngre legers forening på slutten av 90-tallet.

– Ja, jeg er ganske uredd. Jeg vet hva jeg står for. Og noen kan nok reagere på at jeg er for tydelig, sier Aasved til Dagens Medisin.

Hun understreker at hun samtidig er en lyttende person, og opptatt av at de ansatte skal bli hørt.

– De som er ute i klinikken vet best hva de gode løsningene er, derfor må vi lytte til dem. Når beslutningene er tatt, er jeg tydelig på hva vi må forholde oss til. Jeg er ikke glad i omkamper, sier Aasved.

Fornøyde pasienter
Aasved kommer fra jobben som administrerende direktør for Aleris Helse.

– Der er det slik at hvis pasientene ikke er fornøyde, så får vi færre pasienter og dermed mindre inntekter. Dette faktum påvirker alle som jobber i Aleris – vi lever av at pasienten skal være fornøyd. Jeg er svært opptatt av pasientene.

– Er det mulig å ha like mye fokus på at pasienten skal være fornøyd i det offentlige?

– Ja, det er det. De som jobber i det offentlige er like opptatt av å gjøre en god jobb for pasienten som i det private, sier hun.

– Vil du samarbeide tettere med private aktører?

– St. Olav har lenge vært positive til samarbeid med de private, så antakelig blir det ingen forskjell, sier Aasved.

– Kommer du til å stille krav om effektivisering?

– Jeg vil ikke kalle det effektivisering, for da tenker man på å løpe fortere, og de ansatte løper fort nok. Men det vil alltid være muligheter for å tenke nytt i måten tjenestene utøves på. Dette må gjøres sammen med de som kjenner problemet godt, det viktigste potensialet ligger i de ansattes kreativitet.

Tålmodighetsprøve
Hun ser at det kan by på noen utfordringer å gå fra et privat sykehus til et stort, offentlig helseforetak.

– Det å få gjennomført endringer i det offentlige kan bli en tålmodighetsprøve for meg, og det var noe jeg vurderte før jeg takket ja til jobben, sier Aasved.

I det offentlige kan hun heller ikke tilby kreftlegemidler som Beslutningsforum ikke har godkjent, slik hun gjorde i det private.

– Generelt blir det nok en utfordring for meg å forholde meg til flere rammer. Men dette er også noe jeg har tenkt nøye igjennom. Fokuset blir nå i større grad mulighetsrommet innenfor rammene.

Derfor St. Olav
Aasved hadde lyst på jobben av flere årsaker.

– St. Olav er integrert med NTNU – også fysisk – og jeg har stor tro på effekten av det tette samarbeidet mellom forskning og klinikk. Det er ikke tilfeldig at NTNU fikk en nobelprisvinner i medisin, sier Aasved.

Hun syns også Helseplattformen, der spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste skal kobles sammen i felles journalsystem, er spennende.

Aasved har ennå ikke planene klare for hvordan hun skal løse utfordringene ved St. Olav.

– Nå skal jeg lytte. Det er ikke sånn at jeg vet mer enn de som allerede jobber ved sykehuset. Men jeg kan etter hvert bidra med min erfaringsbakgrunn og kanskje tenke litt annerledes og nytt.

I helgene blir hun fortsatt boende i Oslo, mens hun bor i Trondheim på ukedagene.

– Bra med tydelig sjef
Vivi Bakkeheim, foretakstillitsvalgt for Overlegeforeningen ved St. Olav, mener det er fint at den nye sykehusdirektøren er tydelig, så lenge hun passer på å involvere de ansatte i prosessene.

– Vi ønsker å bli hørt, i dag er det ulikt fra klinikk til klinikk hvor mye de ansatte involveres, sier Bakkeheim.

Hun håper at den nye direktøren vil forbedre forskningssamarbeidet mellom NTNU og St. Olav.

– Aasved har uttalt at hun synes dette samarbeidet er veldig bra. St. Olav gir inntrykk av at forskningen er godt integrert i klinikken, men dette er ikke i tråd med virkeligheten. I dag integreres forskningen altfor dårlig, her er det et stort forbedringspotensial som vi håper hun vil ta tak i, sier hun.

– Bra for St. Olav
Hun tror de ansatte ved St. Olav kan klare å gi samme service til pasientene som det private.

– De ansatte ønsker det, og med fornøyde ansatte og gode arbeidsforhold er det mulig, sier hun.

Styreleder Anne Breiby sier styret søkte etter en tydelig og synlig leder.

– Og det har vi fått. Vi mener dette skal bli bra for St Olavs Hospital. Aasved bringer med seg mye ny og spennende erfaring inn i sykehuset, samtidig som hun kjenner sykehusbransjen godt, sier Breiby.

Grethe Aasved:
63 år
Utdannet fysioterapeut og lege
Spesialist i psykiatri, erfaring fra indremedisin
Har vært visepresident i Dnlf og leder for Ylf
Var generalsekretær for den Europeiske legeforening i Brussel
Direktør for samfunnskontakt i Pfizer i 5 år
Administrerende direktør for Aleris Helse i 11 år

 

Kommentarer

Kommentarfunksjonen er stengt.

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!