Nyheter for deg som jobber i helsevesenet

 
 • DM Pharma
 • Annonsere
 • Kontakt oss
 • Nyhetsbrev
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter
 • Ledig jobb
 • Logg inn

Den omstridte IKT-avtalen måtte avsluttes

KOMMENTAR: Hensynet til pasientenes personvern og informasjonssikkerhet må gå foran alt. Derfor måtte avtalen avsluttes, uansett hva det koster og hvor mye det svir for de ansvarlige. 

Annons:
Anne Hafstad, Journalist/kommentator i Dagens Medisin
Foto: Per Corneliussen

DET ER GANSKE forstemmende å tenke på at millioner av kroner fra et allerede presset helsebudsjett renner ut til et IKT-prosjekt som så langt har vært til liten nytte. Det kunne ha blitt mye god pasientbehandling for disse pengene.   

Det store spørsmålet er hvordan dette kun skje, hva som må og kan gjøres for å komme på rett spor slik at noe tilsvarende ikke skjer igjen, og hva hele skandalen har gjort med omdømmet og tilliten til Helse Sør-Øst og til Sykehuspartner.

Det har også betydelig offentlig interesse hva det hele til syvende og sist har kostet.

ÅRSAKEN TIL SKANDALEN er like sammensatt og antakelig like komplisert som selve IKT-prosjektet. Selv om enkeltpersoner har sviktet grovt, og med rette har måttet ta konsekvensene av det, blir det for enkelt å si at det alene forklarer hvorfor det gikk så galt. Det er avdekket alvorlige mangler i både planlegging, gjennomføring og kontrollrutiner i prosjektet. Sikkerheten er ikke godt nok ivaretatt.

Noe av forklaringen kan være at de ansvarlige ble litt vel høye og mørke i troen på egen gjennomføringsevne i et prosjekt som er svært komplisert og sammensatt. Vi snakker om en grunnmur som skal forvalte sensitiv helseinformasjon for mer enn halvparten av befolkningen. Da gjelder det å trå riktig hele veien. Ved å satse alt på ett kort i et gigantprosjekt, blir risikoen stor og konsekvensene av feilskjær smertelig høy.

DERFOR VIRKER DET klokt at Helse Sør-Øst nå velger en annen tilnærming hvor prosjektet deles opp i små byggesteiner, som samlet og over tid skal utgjøre den nødvendige grunnmuren for IKT-løsninger i Helse Sør-Øst. Akkurat nå fremstår det som eneste farbare vei.

Helse Sør-Øst bruker et endret og mer krevende trusselbilde, personvernhensyn og informasjonssikkerhet som hovedbegrunnelsen for å avslutte IKT-avtalen med DXC. Det er ingen grunn til å tvile på at det er reelt, og mer alvorlig nå enn da prosjektet startet. Hackerangrepet tidligere i år viser alvoret.  

BÅDE HELSE SØR-ØST OG SYKEHUSPARTNER har fått en skikkelig ripe i lakken. Teknologidirektør og styreleder i Sykehuspartner, samt direktøren samme sted, har fått fyken.

Noen undrer seg over hvorfor administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst fortsatt sitter i sjefstolen. Årsaken er at all tilgjengelig dokumentasjon, inkludert den eksterne granskningsrapporten fra PwC, er tydelig på at informasjon om mangelfulle risikoanalyser og annen kritisk informasjon om prosjektet aldri kom frem til Lofthus, til tross for at hun gjentatte ganger har etterspurt slik informasjon. Hun er åpenbart feilinformert av sine egne og av Sykehuspartner.

IKT-UTFORDRINGENE må løses. Bevisbyrden ligger nå hos Helse Sør-Øst og Sykehuspartner. De må bevise at de kan levere med høy kvalitet. Det er ikke bare IKT-prosjektet som må bygges stein for stein. Ikke minst må tilliten til aktørene gjenopprettes – bit for bit.   

Den gjelder også for Cathrine Lofthus. Hun er øverste ansvarlig, og skandalen – for her kan det forsvares å bruke et slikt utrykk – skjedde på hennes vakt.

Kommentarer

 • Per Erik Strømsø 20.06.2018 18.31.20

  Med den mediestormen som har vært rundt denne saken har du nok dessverre rett i at avtalen måtte sies opp. Og derved blir Helse Sør-Øst satt ytterligere flere år tilbake i bruken av effektive IT-systemer. Det er selvfølgelig ikke bra at utenlandske IT arbeidere (som ikke snakker norsk) har ukontrollert tilgang til journaldata. Men her er det IT partner som har sviktet ved ikke å stille krav. Og så må vi ikke glemme at det uansett vil være IT arbeidere som har tilgang til journaldata, men nå i Norge. Datasikkerhet skal sørge for at bare de som trenger det har tilgang til sensitive data, og her har det sviktet. Men datasikkerhet innebærer også at data skal være tilgjengelig for de som har behov, og at data skal være korrekt, eks: ajourført. På begge disse områdene svikter Helse Sør-Øst i dag fundamentalt, og med langt større konsekvenser for pasientsikkerhet. Eks: en pasient fra Ullevål som blir innlagt på et annet sykehus i Helse Sør-Øst, men jounaldata fra Ullevål er ikke tilgje

 • Toppen av isfjellet 14.06.2018 16.35.26

  Legg til at HSØ parallelt med dette har en annen IKT skandale i milliardklassen, nemlig radiologisystemet som skulle implementeres i Innlandet og deretter HSØ. Dette systemet virket ikke slik leverandør lovet. HSØ har utrolig nok greid å inngå en kontrakt hvor de må kjøpe seg ut av dette, selv om leverandør har sviktet. Utrolig!! Hvis vi også ser på anbudet om luftambulanse i Helse Nord og de utrolige krumpspringene til Marianne Telle og co, er det vanskelig å bevare tillit til dem som leder oss.

Nyheter fra startsiden

DM Arena-møter

Nyhetsbrev

Vil du abonnere på vårt nyhetsbrev?

Klikk her!